Dags att rösta på en kvinna

23.03.2017
KOLUMN. Nicklas Storbjörk skriver om varför han i detta val kommer att rösta på en kvinna.

Det är valtider igen. Det vittnar obönhörligen det här och det föregående uppslaget i denna tidning om. Och i valtider påpekas det alltid från alla möjliga håll hur viktigt det är att använda sin röst. Och det är viktigt.

Jag levde själv länge i någon slags halvidealistisk naiv tro på att utvecklingen i världen stadigt går mot det bättre. I sviterna av Sovjetunionens fall och återhämtningen efter lågkonjunkturen i början av 1990-talet var det måhända lätt att vaggas in i en sån tro. Att det nästan fanns en naturlag som gjorde att utvecklingen i världen, trots vissa tillfälliga bakslag, gick mot det bättre.

Men de senaste åren har med all oönskvärd tydlighet – både nationellt och internationellt – visat att så inte är fallet. Det är en ständig, hård kamp bara att behålla den mark som erövrats i form av goda värderingar, mänskliga rättigheter, välfärd, fred. Listan kan göras lång.

Beslut som berör de här frågorna fattas i de politiska rummen och vem som sitter i de rummen avgörs i val. Och de valen är inte särskilt många och kommer inte särskilt ofta. Så det gäller att ta vara på chansen när den ges.

Så vem ska man rösta på? Personligen tror jag att världen skulle bli en bättre plats om fler kvinnor var med och fattade besluten. Vid förra kommunalvalet bröts en mångårig positiv utveckling i det här landet då andelen kvinnor i fullmäktigesalarna minskade till 38,8 procent. Mot bakgrund av det väljer jag att denna gång lägga min röst på en kvinna.

Det är bara en röst. Men det är min enda röst.

Nicklas Storbjörk
Esse kyrka

Strukturer. Det behövs administrativa förändringar för att klara ekonomin och rekryteringen av arbetskraft. 23.4.2018 kl. 11:02
Janne Heikkilä, Ann-Mari Audas-Willman och Björn Vikström.

åsikter. Kyrkoherde Janne Heikkiläs uttalande om kvinnor i prästämbetet och om att viga frånskilda väckte diskussion. Domkapitlet kan inte väga prästers åsikter, endast pröva beredskapen att samarbeta, säger biskopen. 16.4.2018 kl. 18:12
Barnen i familjen sänder ett vädjande budskap till våra myndigheter.

flyktingar. Efter ett nytt avslag på sin asylansökan håller familjen Gill på att ge upp. 16.4.2018 kl. 09:15
Peter Blumenthal har sökt kyrkoherdetjänsten i Saltvik.

Tjänster. Kyrkoherdetjänsten i Saltviks församling har inom utsatt ansökningstid sökts av Peter Blumenthal. Det meddelar domkapitlet. 13.4.2018 kl. 16:06

ämbetssyn. Biskoparna ger en skrapa mot seg diskriminering av kvinnor i prästtjänst. 13.4.2018 kl. 13:18

metoo. – Vi sviker vårt uppdrag som kyrka om vi inte är beredda att lyssna till de här obehagliga berättelserna som handlar om maktmissbruk och sexualitet. 13.4.2018 kl. 13:04

upprop. Borgå stifts påskupprop samlade över 800 namn och förs nu vidare på både kyrkligt och politiskt håll. 4.4.2018 kl. 09:45
Över 300 personer har undertecknat uppropet.

upprop. Uppropet för en humanare flyktingpolitik har nu samlat långt över 300 namn. Bland undertecknarna finns bland andra Kristina Stenman som är stadsdirektör i Jakobstad och Astrid Thors. Vill man underteckna uppropet går det ännu att göra det via Borgå domkapitels Facebooksida 23.3.2018 kl. 09:12

flyktingar. Migri tar sig makten att döma om konverterade asylsökande är kristna eller inte. De anser att de bättre kan bedöma om en konvertit förändrat sitt liv på basis av ett dagslångt samtal än vi som umgåtts med honom regelbundet under ett helt år. 22.3.2018 kl. 07:07
Biskop Björn Vikström hoppas få en tjänst vid Åbo Akademi.

tjänst. Biskop Björn Vikström har sökt en universitetstjänst. Blir han vald siktar han på att tillträda i augusti–september 2019. 14.3.2018 kl. 09:27

sångfest. Under veckoslutet 20–22 april samlas hundratals sångglada barn från hela Svenskfinland till Barnens Sångfest i Vasa. 18.4.2018 kl. 07:00

Inbesparingar. Vasa kyrkliga samfällighet säljer fastigheter och säger upp hyresavtal för att stärka en belastad ekonomi. 19.4.2018 kl. 07:15

förkunnare. Författaren, läkaren och undervisaren Sven Reichmann har avlidit. 17.4.2018 kl. 11:45