Dags att rösta på en kvinna

23.03.2017
KOLUMN. Nicklas Storbjörk skriver om varför han i detta val kommer att rösta på en kvinna.

Det är valtider igen. Det vittnar obönhörligen det här och det föregående uppslaget i denna tidning om. Och i valtider påpekas det alltid från alla möjliga håll hur viktigt det är att använda sin röst. Och det är viktigt.

Jag levde själv länge i någon slags halvidealistisk naiv tro på att utvecklingen i världen stadigt går mot det bättre. I sviterna av Sovjetunionens fall och återhämtningen efter lågkonjunkturen i början av 1990-talet var det måhända lätt att vaggas in i en sån tro. Att det nästan fanns en naturlag som gjorde att utvecklingen i världen, trots vissa tillfälliga bakslag, gick mot det bättre.

Men de senaste åren har med all oönskvärd tydlighet – både nationellt och internationellt – visat att så inte är fallet. Det är en ständig, hård kamp bara att behålla den mark som erövrats i form av goda värderingar, mänskliga rättigheter, välfärd, fred. Listan kan göras lång.

Beslut som berör de här frågorna fattas i de politiska rummen och vem som sitter i de rummen avgörs i val. Och de valen är inte särskilt många och kommer inte särskilt ofta. Så det gäller att ta vara på chansen när den ges.

Så vem ska man rösta på? Personligen tror jag att världen skulle bli en bättre plats om fler kvinnor var med och fattade besluten. Vid förra kommunalvalet bröts en mångårig positiv utveckling i det här landet då andelen kvinnor i fullmäktigesalarna minskade till 38,8 procent. Mot bakgrund av det väljer jag att denna gång lägga min röst på en kvinna.

Det är bara en röst. Men det är min enda röst.

Nicklas Storbjörk
Itohan Okundaye vill berätta sin historia och sprida kunskap om vad människohandel är.

Rädsla. Itohan Okundaye från Nigeria älskade skolan som liten flicka. Hon drömde om att bli läkare. Aldrig någonsin hade hon trott att hon skulle bli ett offer för människo- och sexhandeln. 18.11.2017 kl. 12:11

Borgå. Fastighetsdebatten fick en överraskande vändning när gemensamma kyrkorådet förkastade förslaget till fastighetsstrategi. Nu är Svenska församlingshemmet fredat åtminstone en tid framåt. 17.11.2017 kl. 11:59
Genom utställningen vill Barbara Savolainen stöda kyrkans arbete för invandrare och deras välmående.

Påverka. Just nu pågår en konstutställning i Johanneskyrkans krypta. Det är journalisten och konstnären Barbara Savolainen som ställer ut sina verk under rubriken Face, ansikte. 17.11.2017 kl. 10:28

FMS. Finska Missionssällskapets styrelse valde vid sitt möte idag Rolf Steffansson till ny verksamhetsledare. Han inleder sin tjänst den 1 januari 2018. 15.11.2017 kl. 13:25
Gun- Maj Näse är också medlem i stiftsfullmäktige i Borgå stift.

pro ecclesia. Pro ecclesia till mångårig församlings- och stiftstrotjänare. 15.11.2017 kl. 13:03

eutanasi. Viktigt att god vård i livets slutskede finns i hela landet för alla. 10.11.2017 kl. 09:58
Höstens kyrkomötessession avslutades på torsdagen och budgeten var ett av de sista ärendena på agendan.

Kyrkomötet. Nästa år betalar församlingarna sammanlagt 6,5 miljoner mindre till kyrkans gemensamma verksamhet och förvaltning. 9.11.2017 kl. 11:41
Pia Ingström har just nu inga planer på att åka till Istanbul. – Av ren feghet, säger hon. Det är en stor sorg.

Istanbul. Pia Ingströms bok om de grekiska, armeniska och judiska minoriteterna i Istanbul är en berättelse om förlusten av språk, identitet och tradition. 9.11.2017 kl. 09:14
Ärkebiskop Kari Mäkinen fick än en gång sitta ordförande i långköraren om kyrkans vägval i äktenskapsfrågan.

Kyrkomötet. Remissdebatten kring vigselrätten tog plats i ett annars luftigt kyrkomöte. 8.11.2017 kl. 14:15

Kyrkomötet. Kyrkomötet beslöt idag att låta göra en oberoende utredning om hur församlingarnas ekonomi och verksamhet påverkats av kyrkans informationsförvaltning. 8.11.2017 kl. 13:12

Borgå stift. Åtta präster i Borgå stift är redo att viga samkönade par. 16.11.2017 kl. 10:00

teemu laajasalo. Helsingfors nya biskop, Teemu Laajasalo, har vigts till tjänst. 15.11.2017 kl. 13:52

kipa. Denna vecka pågår en stödinsamling i Borgå stift för uppropet mot Kyrkans servicecentral Kipa. 15.11.2017 kl. 13:37