NĂ€r de tu inte blir ett

21.02.2017
LEDARE.

I måndags damp det ner ett initiativ till vårens kyrkomöte som betydligt skruvar upp temperaturen. Femton ombud – häften präster, häften lekmän – föreslår redan i vår att kyrkomötet börjar förbereda vigselformulär för ingående av äktenskap mellan par av samma kön. Samtidigt framhåller initiativtagarna att kyrkan går in för en tillvaro där den accepterar parallella uppfattningar och försöker leva med dem.

Det finns många som är fullt övertygade om att det enda kristliga och rätta är att öppna kyrklig vigsel också för samkönade par. Det finns många som är fullt övertygade om att det enda kristliga och rätta är att inte göra det. Och den konflikten kommer inte att försvinna.

Det fräscha med bakgrundstexten till initiativet är detta erkännande, som alltför sällan har hörts i den segslitna diskussionen. Debatterna har varit fulla av fula, sublima perspektivmarkörer, där en har handlat om att motståndet mot ett utvidgat äktenskapsbegrepp är något som så småningom kommer att försvinna och dö ut av sig självt. Att kyrkan ”inte ännu är redo” (men underförstått snart blir det) för en sådan lösning. Den andra sidan har anklagats för att passivt slinka med i alla världsliga slängar. Nu öppnar undertecknarna för det som kan te sig som en avgrund för dem som sätter likhet mellan helhetskyrka och åsiktsgemenskap. De. Kanske. Aldrig. Blir. Eniga. Och de kanske är tvungna att leva med detta. Och: det kanske rentav är möjligt.

Det andra välkomna konstaterandet i den teologiskt präglade, men enkelt hållna texten (som kan spåras till den stora finska väckelsrörelsen Herättäjäyhdistys styrelseordförande, teologen Jukka Hautala) är att bägge falangerna har format sina svar och motiveringar i ärligt uppsåt att söka Guds vilja. De som vill öppna äktenskapet för samkönade par motiverar detta utifrån den kärlek de ser som kärnan i evangeliet. De som motsätter sig ett sådant äktenskapsbegrepp hittar också de sina motiveringar i samma Bibel.

Därför kastar förslagsställarna fram ett beslut med en samvetsklausul för dem som inte kan tänka sig att viga alla par. Frågan är nu om bägge åsikterna kan leva i samma kyrka, trots sin övertygelse om att den andra har och handlar orätt. Nöjer man sig med att själv få handla så som ens samvete bjuder en?

Vid sidan av vad åsiktslägren tycker handlar det ju framför allt om hur kyrkan ska behandla sina medlemmar. De som lever inför Guds ansikte. Glasögonprydda. Sporttokiga. Belästa. Homosexuella. Vem sätter gränsen för vem som duger som fullvärdig i kyrkan utom kyrkan själv? Här räcker varken argumentet ”ja, därför att de andra nordiska kyrkorna gör det” eller ”nej, därför att det kan bli samarbetssvårigheter med andra lutherska kyrkor i världen”.

Beslutet fattas på hemmaplan, här bland dem som ser kyrkan som sitt hem – och för dem som vill se det som sitt fullvärdiga hem och behandlas som fullvärdiga. Ryms alla med?

May Wikström
Jukka Keskitalo är ny biskop i Uleåborg.

biskopsval. Jukka Keskitalo är ny biskop i Uleåborgs stift. Han fick överlägset flest röster i onsdagens val och efterträder därmed Samuel Salmi som går i pension den första november. 15.8.2018 kl. 15:01
Jukka Hautala, Jukka Keskitalo och Niilo Pesonen är kandidater till biskopsämbetet i Finlands nordligaste stift. 

biskopsval . Landets nordligaste stift väljer ny biskop på onsdag. Första omgången inleds kl. 13. 14.8.2018 kl. 15:33
Roger Rönnberg, här fotad i samband med församlingsvalet 2014, går i pension nästa år.

kyrkoherde. Esbo svenska församlings Kyrkoherde Roger Rönnberg avgår med pension i april 2019. Fyra personer vill efterträda honom. 3.8.2018 kl. 15:12
Utöver hundarna deltog också ungefär 160 människor i gudstjänsten.

HundgudstjĂ€nst. En friluftsgudstjänst i djurens sällskap påminner om respekten för Guds skapelse. 2.8.2018 kl. 00:00
Gunilla Nybäck har både barn och barnbarn med på lägret i Pieksämäki.

lĂ€ger. – Det känns otroligt stort och jätteroligt. Så tycker sommarlägrets grundare Harry Kronqvist då han talar om lägrets 50-årsjubileum. 27.7.2018 kl. 17:11
Andreas von Bergmann säger att han vuxit upp med och in i församlingen.

profilen. Andreas von Bergmann talar varmt för både demokrati och byråkrati inom kyrkan. Dessutom vill han visa att församlingen inte bara är sina anställda, utan vi alla. 31.7.2018 kl. 00:00
Fredrik Kass med sina barn minstingen Hilde, Arvid och Ingrid. Att prata om våra rädslor som föräldrar är något av det viktigaste av allt, anser Fredrik Kass.

Kontroll. Barn blir äldre och mer självständiga, precis som det ska vara. Men hur kommer man till rätta med rädslan för det allra värsta, att något ska hända ens barn? 2.8.2018 kl. 00:00
Bön är ett tema som ligger emeritusbiskop Erik Vikström varmt om hjärtat. Nu kommer hans vardagsböner för året i kortform ut som en liten bönbok.

bön. För flera år sedan skrev biskop Erik Vikström en omfattande andaktsbok för hela året. Nu utkommer en kortvariant, med böner för vardagsbruk för alla som behöver det. 13.7.2018 kl. 14:58
Det finns saker hon kanske inte kommer kunna göra igen. Men Christa Mickelsson blir långsamt bättre, dag för dag, och hon uppskattar varje stund.

Överlevare. I september drabbades Christa Mickelsson av en massiv hjärnblödning. Hon överlevde, men när hon vaknade upp hade hon förlorat talförmågan och högra sidan var förlamad. Då började en lång och tung återhämtning. – Tidigare – före olyckan – tänkte jag att nu kan livet bara bli sämre. Nu tänker jag tvärtom. 4.7.2018 kl. 15:03

Helsingfors pride. Kyrklig vigsel av samkönade par är ett aktuellt tema som lyfts fram under årets Helsingfors Pride-vecka. Församlingar och kristna organisationer deltar också aktivt i programmet. 26.6.2018 kl. 12:52

Vasa. Två separata kyrkobesvär mot gemensamma kyrkofullmäktiges beslut att säga upp hyresavtalet för Dragnäsbäcks kyrka i Vasa har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol. 4.7.2018 kl. 10:22

regnbĂ„gsfrĂ„gor. Föreningen Malkus började som kamratstöd för kristna som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter. 4.7.2018 kl. 09:08

Maata nĂ€kyvissĂ€. Det ordnas inga fler mässor under festivalen Maata Näkyvissä i Åbo utan kvinnliga präster. 25.6.2018 kl. 13:17