NĂ€r de tu inte blir ett

21.02.2017
LEDARE.

I måndags damp det ner ett initiativ till vårens kyrkomöte som betydligt skruvar upp temperaturen. Femton ombud – häften präster, häften lekmän – föreslår redan i vår att kyrkomötet börjar förbereda vigselformulär för ingående av äktenskap mellan par av samma kön. Samtidigt framhåller initiativtagarna att kyrkan går in för en tillvaro där den accepterar parallella uppfattningar och försöker leva med dem.

Det finns många som är fullt övertygade om att det enda kristliga och rätta är att öppna kyrklig vigsel också för samkönade par. Det finns många som är fullt övertygade om att det enda kristliga och rätta är att inte göra det. Och den konflikten kommer inte att försvinna.

Det fräscha med bakgrundstexten till initiativet är detta erkännande, som alltför sällan har hörts i den segslitna diskussionen. Debatterna har varit fulla av fula, sublima perspektivmarkörer, där en har handlat om att motståndet mot ett utvidgat äktenskapsbegrepp är något som så småningom kommer att försvinna och dö ut av sig självt. Att kyrkan ”inte ännu är redo” (men underförstått snart blir det) för en sådan lösning. Den andra sidan har anklagats för att passivt slinka med i alla världsliga slängar. Nu öppnar undertecknarna för det som kan te sig som en avgrund för dem som sätter likhet mellan helhetskyrka och åsiktsgemenskap. De. Kanske. Aldrig. Blir. Eniga. Och de kanske är tvungna att leva med detta. Och: det kanske rentav är möjligt.

Det andra välkomna konstaterandet i den teologiskt präglade, men enkelt hållna texten (som kan spåras till den stora finska väckelsrörelsen Herättäjäyhdistys styrelseordförande, teologen Jukka Hautala) är att bägge falangerna har format sina svar och motiveringar i ärligt uppsåt att söka Guds vilja. De som vill öppna äktenskapet för samkönade par motiverar detta utifrån den kärlek de ser som kärnan i evangeliet. De som motsätter sig ett sådant äktenskapsbegrepp hittar också de sina motiveringar i samma Bibel.

Därför kastar förslagsställarna fram ett beslut med en samvetsklausul för dem som inte kan tänka sig att viga alla par. Frågan är nu om bägge åsikterna kan leva i samma kyrka, trots sin övertygelse om att den andra har och handlar orätt. Nöjer man sig med att själv få handla så som ens samvete bjuder en?

Vid sidan av vad åsiktslägren tycker handlar det ju framför allt om hur kyrkan ska behandla sina medlemmar. De som lever inför Guds ansikte. Glasögonprydda. Sporttokiga. Belästa. Homosexuella. Vem sätter gränsen för vem som duger som fullvärdig i kyrkan utom kyrkan själv? Här räcker varken argumentet ”ja, därför att de andra nordiska kyrkorna gör det” eller ”nej, därför att det kan bli samarbetssvårigheter med andra lutherska kyrkor i världen”.

Beslutet fattas på hemmaplan, här bland dem som ser kyrkan som sitt hem – och för dem som vill se det som sitt fullvärdiga hem och behandlas som fullvärdiga. Ryms alla med?

May Wikström

Kyrkomötet. Initiativet om ett äktenskap som omfattar även samkönade par förkastades. Biskopsmötet ska ändå fortsätta utreda alternativ för att lösa kyrkans tudelning i äktenskapsfrågan. En sådan kompromisslösning nådde kyrkomötet på fredagen. 18.5.2018 kl. 12:14

Kyrkomötet. På onsdagskvällen tog kyrkomötet återigen upp frågan om samkönade par kan vigas i kyrkan. När debatten avbröts på torsdag eftermiddag stod många ännu i kö till talarstolen. Däremot kom kyrkomötet till ett beslut om att inte avstå kyrkans vigselrätt. 17.5.2018 kl. 15:58

Kyrkomötet. Valen i kyrkan är problematiska och polariserande, anser en grupp kyrkomötesombud. Ett valsätt där kandidaterna rangordnas kunde vara en bra lösning. Kyrkomötet beslöt jobba vidare med initiativet. 17.5.2018 kl. 10:55
Vår uppgift är att tala sanning i världen, säger Patrick Wingren.

debatt. Tänkaren, youtube-föreläsaren Jordan Peterson väcker starka känslor för eller emot. Nu berättar Patrick Wingren varför han, som kristen, tror att Petersons budskap kan göra världen till en bättre plats 16.5.2018 kl. 06:38

Ă€ktenskap . Regnbågspräster närvarar på kyrkomötet när äktenskapet igen är på agendan. Ett delat konstitutionsutskott håller fast vid äktenskapet mellan man och kvinna. 14.5.2018 kl. 10:14

ekonomi. Vem som helst kan drabbas av ekonomiska utmaningar. Gör upp en realistisk budget och förbered dig på otrevliga scenarier. Numera erbjuder också Helsingforsförsamlingarna ekonomisk rådgivning. 9.5.2018 kl. 16:03
– Jag kan ibland stanna upp och titta på eleverna och känna en stark lycka och tacksamhet över att det gick just så som jag hoppades, säger Sonja Djupsjöbacka.

profilen. Sonja Djupsjöbacka är tacksam för sitt drömjobb, men vägen dit hade sina krokar. – Många gånger kände jag ”kommer det här att lyckas?” Det var för många pusselbitar som skulle falla på plats för att jag skulle kunna bli lärare. 9.5.2018 kl. 14:04
Körerna Jakob Gospel, Adorate, Cantate, Gloriakören, Jakobstads kyrkokör och Betaniakören sjöng på manifestationen.

asylpolitik. Solen sken över ett välfyllt torg i Jakobstad på lördagsförmiddagen. Men det tema som lockat cirka 500 personer dit var inte lika positivt. Manifestationen var ett uttryck för missnöje över det man upplever som en inhuman finländsk flyktingpolitik. 28.4.2018 kl. 13:48
May Wikström och Fontana Medias styrelseordförande Hans Boije på KP-rådslag i Borgå.

Kyrkpressen. En chockhöjning av postens distributionsavgifter tvingar Kyrkpressen till inbesparingar. Under sommarmånaderna utkommer tidningen varannan vecka. 26.4.2018 kl. 20:52
Jordan Peterson är en karismatisk talare, som gärna föreläser om bibliska myter.

PROFET. Jordan Peterson är Youtube-ålderns vishetslärare, och unga män följer honom i stora skaror. Kan en äldre herre som uppmanar killar att rycka upp sig och stå raka i ryggen vara farlig? Kanske. 26.4.2018 kl. 16:48

forskning. Nygrundat forskningsinstitut ska befrämja högklassisk teologisk forskning. 17.5.2018 kl. 08:00

biskopsvigning. Domprost Mats Lindgård har utsetts att representera Finlands evangelisk-lutherska kyrka vid en dubbel biskopsvigning i Sverige. 17.5.2018 kl. 07:00

Övertramp. Paige Patterson som är en av de tongivande personerna inom Southern Baptist Convention, erkänner att han fällt ”olämpliga” och ”sårande” kommentarer under åren 2000 till 2014. 16.5.2018 kl. 11:00