Ett domslut för allas bästa

18.01.2017
LEDARE.

Förvaltningsdomstolen har gett Karleby svenska församling bakläxa på sitt sätt att hantera en visstidsanställning. Även om beslutet som Kp rapporterar om på nyhetsplats den här veckan är specifikt, så är problematiken det inte. Därför är det viktigt att uppmärksamma utslaget också i andra församlingar.

Konkret handlar det om att församlingen anställt en icke-behörig medarbetare interimistiskt för en tid som överstiger det juridiskt acceptabla. I det här fallet handlar det om en treårig tf-anställning. Domstolen drar paralleller till undervisningsväsendet och konstaterar att ett år är den maximala tiden för en visstidsanställning. Sedan måste tjänsten ledigförklaras på nytt. Även om det är ett tråkigt utslag för de inblandade är det ett viktigt sådant. Tanken bakom handlar om att trygga både anställda och arbetsgivare. God förvaltning är obarmhärtigt bokstavstrogen.

Det finns många orsaker till att det kan slinta i noggrannheten med förvaltningen. Ofta handlar det om att vilja och verklighet inte möts. Trots att man gör allt enligt boken kommer det inga behöriga sökande, eller några sökande alls, till en ledig tjänst. Alternativt kan församlingen, eller vilken annan offentlig arbetsgivare som helst, vara inne i ett skede där ett jobb visserligen ska skötas akut men riskerar att förändras inom en nära framtid.

Dessa är undantag som också juridiken erkänner som argument för visstidsanställningar. Men grunden är benhård: ett provisorium är ett provisorium och får inte vara för länge. Det som helt enkelt inte är tillåtet är att visstidsanställa någon för länge, eller med metoder som gör att visstidsanställningen i själva verket är en fast sådan.

När det gäller utannonseringen av ett ledigt jobb borde det också finnas transparens. Kyrkolagen stadgar att det ska göras känt på arbetsgivarens anslagstavla för offentliga meddelanden när en tjänst är ledig ”samt vid behov på något annat sätt som arbetsgivaren bestämmer”. Det här är ett minimikrav, som med dagens ögon ter sig rätt stenålders. Även om det är självklart att anslaget ska finnas just där, som den ultimata back-upen av vad som sker i en offentlig institution, så vet vi att ”anslagstavlorna” för länge sedan flyttat ut i det digitala offentliga rummet.

Det juridiska fluffet om arbetsgivarens avvägning tillåter visserligen en snäv tolkning. Men borde det inte vara självklart för en församling att utnyttja alla kanaler för att få ut beskedet om att ett jobb är ledigt? Inte enbart för att hitta behöriga personer som inte annars skulle se annonsen, men framför allt därför att församlingen behöver vara en öppen gemenskap och för att en sådan signal onekligen tolkas som det rakt motsatta.

Ramarna förändras också för församlingarnas arbete, ibland av dramatiska yttre orsaker, som i Karleby. Specifika behov kan te sig akuta, bristvaror kan tyckas konstanta. Förvaltningskraven består ändå – och det trots allt, för allas bästa.

May Wikström
Bön är ett tema som ligger emeritusbiskop Erik Vikström varmt om hjärtat. Nu kommer hans vardagsböner för året i kortform ut som en liten bönbok.

bön. För flera år sedan skrev biskop Erik Vikström en omfattande andaktsbok för hela året. Nu utkommer en kortvariant, med böner för vardagsbruk för alla som behöver det. 13.7.2018 kl. 14:58
Det finns saker hon kanske inte kommer kunna göra igen. Men Christa Mickelsson blir långsamt bättre, dag för dag, och hon uppskattar varje stund.

Överlevare. I september drabbades Christa Mickelsson av en massiv hjärnblödning. Hon överlevde, men när hon vaknade upp hade hon förlorat talförmågan och högra sidan var förlamad. Då började en lång och tung återhämtning. – Tidigare – före olyckan – tänkte jag att nu kan livet bara bli sämre. Nu tänker jag tvärtom. 4.7.2018 kl. 15:03

Helsingfors pride. Kyrklig vigsel av samkönade par är ett aktuellt tema som lyfts fram under årets Helsingfors Pride-vecka. Församlingar och kristna organisationer deltar också aktivt i programmet. 26.6.2018 kl. 12:52

biskopsval. Biskopen i Borgå stift Björn Vikström har valts till lärare i teologisk etik och religionsfilosofi vid Åbo Akademi. Vikström tillträder tjänsten den 1 september 2019. 19.6.2018 kl. 16:12
Lucas Snellman utanför Johanneskyrkan, därifrån Yle sände den första svenskspråkiga radiogudstjänsten år 1926.

radiogudstjänster. 90-årig tradition bryts när Yle utlokaliserar produktionen av radiogudstjänster. Församlingarna behöver nu satsa mer på planeringen. 19.6.2018 kl. 16:10
Karin Erlandssons bok lanseras på Kyrkans Ungdoms sommarläger i Pieksämäki, där hon själv deltagit i många år under uppväxten.

Fontana Media. Karin Erlandsson som blivit bekant för många Kyrkpressenläsare via sina texter om hur man upprätthåller en vardagstro kommer ut i bokform på Fontana Media i juli. 8.6.2018 kl. 14:12

MINNESSJUKDOM. Tron kan vara ett viktigt fäste när minnena bleknar. Kyrkan har gett ut en skrift med stöd för arbetet bland församlingsmedlemmar med minnessjukdom. 8.6.2018 kl. 12:44
Kyrkpressen har tidigare skrivit om Ahmad i 45/2017 och 21-22/2018

flyktingar. Efter nio år i Finland flögs Ahmad till Kabul i går tillsammans med tre andra utvisade afghaner. 7.6.2018 kl. 13:48
Farag Sadak

profilen. Då han kom till Finland kände han ingen annan som talade arabiska här. När flyktingvågen kom hösten 2015 hade Farag Sadak förberett sig för den i fem år. 7.6.2018 kl. 11:31

Ärkebiskop. I söndags installerades Tapio Luoma som ny ärkebiskop för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 7.6.2018 kl. 10:00

Vasa. Två separata kyrkobesvär mot gemensamma kyrkofullmäktiges beslut att säga upp hyresavtalet för Dragnäsbäcks kyrka i Vasa har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol. 4.7.2018 kl. 10:22

regnbågsfrågor. Föreningen Malkus började som kamratstöd för kristna som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter. 4.7.2018 kl. 09:08

Maata näkyvissä. Det ordnas inga fler mässor under festivalen Maata Näkyvissä i Åbo utan kvinnliga präster. 25.6.2018 kl. 13:17