Ett domslut för allas bästa

18.01.2017
LEDARE.

Förvaltningsdomstolen har gett Karleby svenska församling bakläxa på sitt sätt att hantera en visstidsanställning. Även om beslutet som Kp rapporterar om på nyhetsplats den här veckan är specifikt, så är problematiken det inte. Därför är det viktigt att uppmärksamma utslaget också i andra församlingar.

Konkret handlar det om att församlingen anställt en icke-behörig medarbetare interimistiskt för en tid som överstiger det juridiskt acceptabla. I det här fallet handlar det om en treårig tf-anställning. Domstolen drar paralleller till undervisningsväsendet och konstaterar att ett år är den maximala tiden för en visstidsanställning. Sedan måste tjänsten ledigförklaras på nytt. Även om det är ett tråkigt utslag för de inblandade är det ett viktigt sådant. Tanken bakom handlar om att trygga både anställda och arbetsgivare. God förvaltning är obarmhärtigt bokstavstrogen.

Det finns många orsaker till att det kan slinta i noggrannheten med förvaltningen. Ofta handlar det om att vilja och verklighet inte möts. Trots att man gör allt enligt boken kommer det inga behöriga sökande, eller några sökande alls, till en ledig tjänst. Alternativt kan församlingen, eller vilken annan offentlig arbetsgivare som helst, vara inne i ett skede där ett jobb visserligen ska skötas akut men riskerar att förändras inom en nära framtid.

Dessa är undantag som också juridiken erkänner som argument för visstidsanställningar. Men grunden är benhård: ett provisorium är ett provisorium och får inte vara för länge. Det som helt enkelt inte är tillåtet är att visstidsanställa någon för länge, eller med metoder som gör att visstidsanställningen i själva verket är en fast sådan.

När det gäller utannonseringen av ett ledigt jobb borde det också finnas transparens. Kyrkolagen stadgar att det ska göras känt på arbetsgivarens anslagstavla för offentliga meddelanden när en tjänst är ledig ”samt vid behov på något annat sätt som arbetsgivaren bestämmer”. Det här är ett minimikrav, som med dagens ögon ter sig rätt stenålders. Även om det är självklart att anslaget ska finnas just där, som den ultimata back-upen av vad som sker i en offentlig institution, så vet vi att ”anslagstavlorna” för länge sedan flyttat ut i det digitala offentliga rummet.

Det juridiska fluffet om arbetsgivarens avvägning tillåter visserligen en snäv tolkning. Men borde det inte vara självklart för en församling att utnyttja alla kanaler för att få ut beskedet om att ett jobb är ledigt? Inte enbart för att hitta behöriga personer som inte annars skulle se annonsen, men framför allt därför att församlingen behöver vara en öppen gemenskap och för att en sådan signal onekligen tolkas som det rakt motsatta.

Ramarna förändras också för församlingarnas arbete, ibland av dramatiska yttre orsaker, som i Karleby. Specifika behov kan te sig akuta, bristvaror kan tyckas konstanta. Förvaltningskraven består ändå – och det trots allt, för allas bästa.

May Wikström
Över 300 personer har undertecknat uppropet.

upprop. Uppropet för en humanare flyktingpolitik har nu samlat långt över 300 namn. Bland undertecknarna finns bland andra Kristina Stenman som är stadsdirektör i Jakobstad och Astrid Thors. Vill man underteckna uppropet går det ännu att göra det via Borgå domkapitels Facebooksida 23.3.2018 kl. 09:12

flyktingar. Migri tar sig makten att döma om konverterade asylsökande är kristna eller inte. De anser att de bättre kan bedöma om en konvertit förändrat sitt liv på basis av ett dagslångt samtal än vi som umgåtts med honom regelbundet under ett helt år. 22.3.2018 kl. 07:07
Biskop Björn Vikström hoppas få en tjänst vid Åbo Akademi.

tjänst. Biskop Björn Vikström har sökt en universitetstjänst. Blir han vald siktar han på att tillträda i augusti–september 2019. 14.3.2018 kl. 09:27
Hilkka Olkinuora menar att den enkla, avskalade retreaten utvidgar vår bild av 
gemenskapen.

retreat. Villkorslös gemenskap och kravlös tystnad går inte att hitta i det hektiska arbetsliv och den jäktiga vardag som så många av oss lever i. Men de erbjuds på retreaten, som är en plats för vila och helande. Det konstaterar pastor Hilkka Olkinuora, som själv får kraft av att regelbundet delta i retreat ett par gånger per år. 2.3.2018 kl. 11:12

ärkebiskopsval 2018. På förhand var det bäddat för en oviss andra omgång mellan Luoma och Vikström i ärkesbiskopsvalet med ett litet övertag för Luoma. Nu blev marginalen större än väntat. 1.3.2018 kl. 15:37
Tapio Luoma, vår nästa ärkebiskop.
 

ärkebiskopsval 2018. Tapio Luoma är vald till ny ärkebiskop. I den andra valomgången idag valdes Esbobiskopen Luoma med 374,667 röster mot Borgåbiskopen Björn Vikströms 292,333 röster. 1.3.2018 kl. 14:29
Många poströstade redan i den första omgången. Så här såg det ut då på domkapitlet i Borgå.

ärkebiskopsval. Följ med valet på Kp! 1.3.2018 kl. 13:19
Daniel Ainasoja med apparaten som de flesta synskadade tar emot sin taltidning i.

Taltidning. Efter en paus på cirka sju år kommer Kyrkpressen ut som taltidning igen. Det första inlästa numret kommer redan i mars. 27.2.2018 kl. 09:23

andlighetsstörning. En kväll satt jag i soffan och grät över att min kristna tro kändes som skådespel och inbillning. Det som skulle vara stadigt var egentligen vingligt och snett. Det här är vad som hände sedan. 22.2.2018 kl. 10:02
Säg din åsikt!

enkät. Vad tyckte du om denna veckas nummer av KP. För att utveckla tidningen gör vi under vintern några enkäter för att få en tydligare uppfattning om vad ni läsare gillar att läsa. Vi är jättetacksamma för att du tar dig tid! 22.2.2018 kl. 09:47

jämlikhet. I september i fjol grundade kyrkostyrelsen ett jämlikhetspris som delas ut för första gången nu i maj. Nu söker man kandidater till priset. 16.3.2018 kl. 08:38

Jerusalem. Guatemala blir det andra landet efter USA som flyttar sin ambassad i Israel från Tel Aviv till Jerusalem. 16.3.2018 kl. 08:35

Jubileum. Tisdagen den 6 mars har det gått trettio år sedan de första kvinnorna prästvigdes. 1.3.2018 kl. 07:15