Kyrka långt bort hemifrån

13.12.2016

LEDARE. Allt fler finländare firar i dag jul långt utanför Finlands gränser.

I själva verket är det inte bara under julen de vistas utomlands. Det har också blivit allt vanligare, inte minst bland den allt större gruppen mobila och väl stadda pensionärer, att byta hemorten mot något semesterparadis under de månader när vårt land är som mest kulet och ogästvänligt.

I Europa betyder det samtidigt att de slår sig ner i servicesamhällen där den värsta turistsäsongen är över. På en del orter har restaurangerna gått i vinteride med vita dukar över inredningen och hyrbilarna står långtidsparkerade i rader vid trottoarkanten. Lugnet och ron har många fördelar, inte minst genom förmånligt boende på lägenhetshotell på sparlåga. Men det finns också risk för både ensamhet och isolering. Diakonin får en allt viktigare roll i kyrkans arbete bland finländare utomlands.

Säsongflyttarna är drygt tio tusen, varje år. Tillsammans med veckoturisterna gör den här gruppen över två miljoner resor per år. Kyrkans arbete bland utlandsfinländare har på många håll i världen allt mer skiftat tyngdpunkt mot säsongflyttarna. I många av de gamla emigrantländer där det grundades finländska församlingar har de nya generationerna utlandsfinländare inlemmats i den lokala kulturen och kyrkligheten. Frågan är om det inte är en naturlig och rentav önskvärd utveckling. Kyrka är kyrka varhelst den finns i världen, en av grundtankarna borde vara att odla gästfrihet så att det finns en öppen dörr varthelst man kommer och varhelst man kommer ifrån.

På sitt sätt är tanken att kyrkan ska finnas med i bagaget, just i den finländska tappningen, därför något av en motsägelse till gästfrihetens teologi. Ändå är det fortfarande viktigt för många att få använda sitt, eller föräldrarnas, modersmål som känslornas och bönens språk.

Inte minst blir det livsnödvändigt för de mer kortvariga utlandsfinländarna om semestern eller vistelsen plötsligt slutar med sjukdom eller död. Då kan samtalet med en finländsk präst bli en livlina som hjälper en att hantera sorgen och chocken mitt i ett främmande land.

Det gäller också att komma ihåg att utvandring inte är ett fenomen som hör historien till. Drygt 1,4 miljoner finländare eller personer med finländsk etnisk bakgrund finns i dag spridda över hela världen.

Även om guldrushen är över finns det också nya kolonier där en viss kategori av finländare i arbetsför ålder samlas i mindre kluster. Det gäller till exempel i högteknologisamhällena i USA, där den finska kyrkan är en viktig samlingspunkt för barnfamiljer och där kristen fostran är en naturlig och eftertraktad vara som bara församlingen kan erbjuda. De kända julpsalmerna gör många tårögda också härhemma. Men det kan väl hända att de allra innerligaste sjungs på modersmålet någonstans i en kyrkbänk långt borta.

May Wikström
Bön är ett tema som ligger emeritusbiskop Erik Vikström varmt om hjärtat. Nu kommer hans vardagsböner för året i kortform ut som en liten bönbok.

bön. För flera år sedan skrev biskop Erik Vikström en omfattande andaktsbok för hela året. Nu utkommer en kortvariant, med böner för vardagsbruk för alla som behöver det. 13.7.2018 kl. 14:58
Det finns saker hon kanske inte kommer kunna göra igen. Men Christa Mickelsson blir långsamt bättre, dag för dag, och hon uppskattar varje stund.

Överlevare. I september drabbades Christa Mickelsson av en massiv hjärnblödning. Hon överlevde, men när hon vaknade upp hade hon förlorat talförmågan och högra sidan var förlamad. Då började en lång och tung återhämtning. – Tidigare – före olyckan – tänkte jag att nu kan livet bara bli sämre. Nu tänker jag tvärtom. 4.7.2018 kl. 15:03

Helsingfors pride. Kyrklig vigsel av samkönade par är ett aktuellt tema som lyfts fram under årets Helsingfors Pride-vecka. Församlingar och kristna organisationer deltar också aktivt i programmet. 26.6.2018 kl. 12:52

biskopsval. Biskopen i Borgå stift Björn Vikström har valts till lärare i teologisk etik och religionsfilosofi vid Åbo Akademi. Vikström tillträder tjänsten den 1 september 2019. 19.6.2018 kl. 16:12
Lucas Snellman utanför Johanneskyrkan, därifrån Yle sände den första svenskspråkiga radiogudstjänsten år 1926.

radiogudstjänster. 90-årig tradition bryts när Yle utlokaliserar produktionen av radiogudstjänster. Församlingarna behöver nu satsa mer på planeringen. 19.6.2018 kl. 16:10
Karin Erlandssons bok lanseras på Kyrkans Ungdoms sommarläger i Pieksämäki, där hon själv deltagit i många år under uppväxten.

Fontana Media. Karin Erlandsson som blivit bekant för många Kyrkpressenläsare via sina texter om hur man upprätthåller en vardagstro kommer ut i bokform på Fontana Media i juli. 8.6.2018 kl. 14:12

MINNESSJUKDOM. Tron kan vara ett viktigt fäste när minnena bleknar. Kyrkan har gett ut en skrift med stöd för arbetet bland församlingsmedlemmar med minnessjukdom. 8.6.2018 kl. 12:44
Kyrkpressen har tidigare skrivit om Ahmad i 45/2017 och 21-22/2018

flyktingar. Efter nio år i Finland flögs Ahmad till Kabul i går tillsammans med tre andra utvisade afghaner. 7.6.2018 kl. 13:48
Farag Sadak

profilen. Då han kom till Finland kände han ingen annan som talade arabiska här. När flyktingvågen kom hösten 2015 hade Farag Sadak förberett sig för den i fem år. 7.6.2018 kl. 11:31

Ärkebiskop. I söndags installerades Tapio Luoma som ny ärkebiskop för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 7.6.2018 kl. 10:00

Vasa. Två separata kyrkobesvär mot gemensamma kyrkofullmäktiges beslut att säga upp hyresavtalet för Dragnäsbäcks kyrka i Vasa har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol. 4.7.2018 kl. 10:22

regnbågsfrågor. Föreningen Malkus började som kamratstöd för kristna som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter. 4.7.2018 kl. 09:08

Maata näkyvissä. Det ordnas inga fler mässor under festivalen Maata Näkyvissä i Åbo utan kvinnliga präster. 25.6.2018 kl. 13:17