Kyrka långt bort hemifrån

13.12.2016

LEDARE. Allt fler finländare firar i dag jul långt utanför Finlands gränser.

I själva verket är det inte bara under julen de vistas utomlands. Det har också blivit allt vanligare, inte minst bland den allt större gruppen mobila och väl stadda pensionärer, att byta hemorten mot något semesterparadis under de månader när vårt land är som mest kulet och ogästvänligt.

I Europa betyder det samtidigt att de slår sig ner i servicesamhällen där den värsta turistsäsongen är över. På en del orter har restaurangerna gått i vinteride med vita dukar över inredningen och hyrbilarna står långtidsparkerade i rader vid trottoarkanten. Lugnet och ron har många fördelar, inte minst genom förmånligt boende på lägenhetshotell på sparlåga. Men det finns också risk för både ensamhet och isolering. Diakonin får en allt viktigare roll i kyrkans arbete bland finländare utomlands.

Säsongflyttarna är drygt tio tusen, varje år. Tillsammans med veckoturisterna gör den här gruppen över två miljoner resor per år. Kyrkans arbete bland utlandsfinländare har på många håll i världen allt mer skiftat tyngdpunkt mot säsongflyttarna. I många av de gamla emigrantländer där det grundades finländska församlingar har de nya generationerna utlandsfinländare inlemmats i den lokala kulturen och kyrkligheten. Frågan är om det inte är en naturlig och rentav önskvärd utveckling. Kyrka är kyrka varhelst den finns i världen, en av grundtankarna borde vara att odla gästfrihet så att det finns en öppen dörr varthelst man kommer och varhelst man kommer ifrån.

På sitt sätt är tanken att kyrkan ska finnas med i bagaget, just i den finländska tappningen, därför något av en motsägelse till gästfrihetens teologi. Ändå är det fortfarande viktigt för många att få använda sitt, eller föräldrarnas, modersmål som känslornas och bönens språk.

Inte minst blir det livsnödvändigt för de mer kortvariga utlandsfinländarna om semestern eller vistelsen plötsligt slutar med sjukdom eller död. Då kan samtalet med en finländsk präst bli en livlina som hjälper en att hantera sorgen och chocken mitt i ett främmande land.

Det gäller också att komma ihåg att utvandring inte är ett fenomen som hör historien till. Drygt 1,4 miljoner finländare eller personer med finländsk etnisk bakgrund finns i dag spridda över hela världen.

Även om guldrushen är över finns det också nya kolonier där en viss kategori av finländare i arbetsför ålder samlas i mindre kluster. Det gäller till exempel i högteknologisamhällena i USA, där den finska kyrkan är en viktig samlingspunkt för barnfamiljer och där kristen fostran är en naturlig och eftertraktad vara som bara församlingen kan erbjuda. De kända julpsalmerna gör många tårögda också härhemma. Men det kan väl hända att de allra innerligaste sjungs på modersmålet någonstans i en kyrkbänk långt borta.

May Wikström
Itohan Okundaye vill berätta sin historia och sprida kunskap om vad människohandel är.

Rädsla. Itohan Okundaye från Nigeria älskade skolan som liten flicka. Hon drömde om att bli läkare. Aldrig någonsin hade hon trott att hon skulle bli ett offer för människo- och sexhandeln. 18.11.2017 kl. 12:11

Borgå. Fastighetsdebatten fick en överraskande vändning när gemensamma kyrkorådet förkastade förslaget till fastighetsstrategi. Nu är Svenska församlingshemmet fredat åtminstone en tid framåt. 17.11.2017 kl. 11:59
Genom utställningen vill Barbara Savolainen stöda kyrkans arbete för invandrare och deras välmående.

Påverka. Just nu pågår en konstutställning i Johanneskyrkans krypta. Det är journalisten och konstnären Barbara Savolainen som ställer ut sina verk under rubriken Face, ansikte. 17.11.2017 kl. 10:28

FMS. Finska Missionssällskapets styrelse valde vid sitt möte idag Rolf Steffansson till ny verksamhetsledare. Han inleder sin tjänst den 1 januari 2018. 15.11.2017 kl. 13:25
Gun- Maj Näse är också medlem i stiftsfullmäktige i Borgå stift.

pro ecclesia. Pro ecclesia till mångårig församlings- och stiftstrotjänare. 15.11.2017 kl. 13:03

eutanasi. Viktigt att god vård i livets slutskede finns i hela landet för alla. 10.11.2017 kl. 09:58
Höstens kyrkomötessession avslutades på torsdagen och budgeten var ett av de sista ärendena på agendan.

Kyrkomötet. Nästa år betalar församlingarna sammanlagt 6,5 miljoner mindre till kyrkans gemensamma verksamhet och förvaltning. 9.11.2017 kl. 11:41
Pia Ingström har just nu inga planer på att åka till Istanbul. – Av ren feghet, säger hon. Det är en stor sorg.

Istanbul. Pia Ingströms bok om de grekiska, armeniska och judiska minoriteterna i Istanbul är en berättelse om förlusten av språk, identitet och tradition. 9.11.2017 kl. 09:14
Ärkebiskop Kari Mäkinen fick än en gång sitta ordförande i långköraren om kyrkans vägval i äktenskapsfrågan.

Kyrkomötet. Remissdebatten kring vigselrätten tog plats i ett annars luftigt kyrkomöte. 8.11.2017 kl. 14:15

Kyrkomötet. Kyrkomötet beslöt idag att låta göra en oberoende utredning om hur församlingarnas ekonomi och verksamhet påverkats av kyrkans informationsförvaltning. 8.11.2017 kl. 13:12

Borgå stift. Åtta präster i Borgå stift är redo att viga samkönade par. 16.11.2017 kl. 10:00

teemu laajasalo. Helsingfors nya biskop, Teemu Laajasalo, har vigts till tjänst. 15.11.2017 kl. 13:52

kipa. Denna vecka pågår en stödinsamling i Borgå stift för uppropet mot Kyrkans servicecentral Kipa. 15.11.2017 kl. 13:37