Nattsvart advent för många kristna

05.12.2016

LEDARE. En färsk rapport lyfter fram dystra siffror över förföljelse och våld med religiösa förtecken.

Att det finns regioner där kristna minoriteter lider svårt är tyvärr inte någon nyhet. Den trista poängen i rapporten från den katolska organisation som regelbundet kartlägger situationen är att det som varit ont har blivit ännu värre sedan sist. Det gäller både frekvens och former: Förföljelserna är fler och grymheterna ännu mer utstuderade.

Den internationella organisationen Society for Human Rights, stationerad i Frankfurt, uppskattade redan i en uppmärksammad rapport år 2012 att åttio procent av all religiös diskriminering riktades mot kristna. Den färska rapport som refereras i det här numret av Kp noterar att förföljelse och våld mot kristna har ökat sedan motsvarande mätning gjordes för två år sedan.

Oroväckande är också våldets art. Hur än en stat ser ut är det svårt att komma åt den terror som idkas av rörelser som sätter sina egna lagar och landsgränser. Skräckexemplet är terrororganisationen IS, som i sitt namn till och med velat annektera statsbegreppet. Men den islamska stat de hävdar är inget annat än ett rövarband och deras krigare inget annat än mördare.

Det gör tyvärr inte deras framfart mindre katastrofal. IS-Isis-Daesh har dödat hundratusentals, men deras våldsmetoder har också sänkt moralbegreppet för andra, så att tröskeln för att döda eller trakassera med tron som argument blivit lägre. Våld sprider våld. Hat göder hat.

I rapporten lanserar författarna därför begreppet islamistisk hyperextremism, för att ge människorättsfrågor ett nytt instrument. Den typen av extremism står bakom över hälften av de allra värsta ländernas statistik över våldsbrotten mot kristna. Begreppet behövs kanske, för att öppna ögonen för den ödesdigra kombinationen av en ideologi som kombinerar hat och en förvrängd uppfattning om rättsskipning med effektiva sociala medier och propaganda som rör sig över alla landsgränser och kontinenter. Det är ett stort misstag att avfärda IS som en grupp amatörer.

Hur man än vill se det blir de kristna i Mellanöstern den grupp som snabbt råkar illa ut. Historien, världspolitiken och en stor portion ren och skär okunskap och fördomar talar emot dem som avvikande, främmande.

Hat mot USA? Vänd det mot de kristna, som delar samma tro. Vanmakt över fattigdom? Snegla på de kristnas företagande och egendom. Snabbt kommer vreden och hatet in i bilden, och plötsligt är steget till våldshandlingar kort. Lägg till symbolvärdet, så inser var och en att attentaten mot kristna kyrkor just under de stora helgerna inte är irrationella handlingar utan en del av den strategi som ska stärka skräckväldet.

Hosianna! Rädda oss, kom med hjälp! Ropet klingar angeläget, uppfordrande till oss. Från de slätter och folk som höjde det också då, en gång för länge sedan.

May Wikström
Itohan Okundaye vill berätta sin historia och sprida kunskap om vad människohandel är.

Rädsla. Itohan Okundaye från Nigeria älskade skolan som liten flicka. Hon drömde om att bli läkare. Aldrig någonsin hade hon trott att hon skulle bli ett offer för människo- och sexhandeln. 18.11.2017 kl. 12:11

Borgå. Fastighetsdebatten fick en överraskande vändning när gemensamma kyrkorådet förkastade förslaget till fastighetsstrategi. Nu är Svenska församlingshemmet fredat åtminstone en tid framåt. 17.11.2017 kl. 11:59
Genom utställningen vill Barbara Savolainen stöda kyrkans arbete för invandrare och deras välmående.

Påverka. Just nu pågår en konstutställning i Johanneskyrkans krypta. Det är journalisten och konstnären Barbara Savolainen som ställer ut sina verk under rubriken Face, ansikte. 17.11.2017 kl. 10:28

FMS. Finska Missionssällskapets styrelse valde vid sitt möte idag Rolf Steffansson till ny verksamhetsledare. Han inleder sin tjänst den 1 januari 2018. 15.11.2017 kl. 13:25
Gun- Maj Näse är också medlem i stiftsfullmäktige i Borgå stift.

pro ecclesia. Pro ecclesia till mångårig församlings- och stiftstrotjänare. 15.11.2017 kl. 13:03

eutanasi. Viktigt att god vård i livets slutskede finns i hela landet för alla. 10.11.2017 kl. 09:58
Höstens kyrkomötessession avslutades på torsdagen och budgeten var ett av de sista ärendena på agendan.

Kyrkomötet. Nästa år betalar församlingarna sammanlagt 6,5 miljoner mindre till kyrkans gemensamma verksamhet och förvaltning. 9.11.2017 kl. 11:41
Pia Ingström har just nu inga planer på att åka till Istanbul. – Av ren feghet, säger hon. Det är en stor sorg.

Istanbul. Pia Ingströms bok om de grekiska, armeniska och judiska minoriteterna i Istanbul är en berättelse om förlusten av språk, identitet och tradition. 9.11.2017 kl. 09:14
Ärkebiskop Kari Mäkinen fick än en gång sitta ordförande i långköraren om kyrkans vägval i äktenskapsfrågan.

Kyrkomötet. Remissdebatten kring vigselrätten tog plats i ett annars luftigt kyrkomöte. 8.11.2017 kl. 14:15

Kyrkomötet. Kyrkomötet beslöt idag att låta göra en oberoende utredning om hur församlingarnas ekonomi och verksamhet påverkats av kyrkans informationsförvaltning. 8.11.2017 kl. 13:12

Borgå stift. Åtta präster i Borgå stift är redo att viga samkönade par. 16.11.2017 kl. 10:00

teemu laajasalo. Helsingfors nya biskop, Teemu Laajasalo, har vigts till tjänst. 15.11.2017 kl. 13:52

kipa. Denna vecka pågår en stödinsamling i Borgå stift för uppropet mot Kyrkans servicecentral Kipa. 15.11.2017 kl. 13:37