Nattsvart advent för många kristna

05.12.2016

LEDARE. En färsk rapport lyfter fram dystra siffror över förföljelse och våld med religiösa förtecken.

Att det finns regioner där kristna minoriteter lider svårt är tyvärr inte någon nyhet. Den trista poängen i rapporten från den katolska organisation som regelbundet kartlägger situationen är att det som varit ont har blivit ännu värre sedan sist. Det gäller både frekvens och former: Förföljelserna är fler och grymheterna ännu mer utstuderade.

Den internationella organisationen Society for Human Rights, stationerad i Frankfurt, uppskattade redan i en uppmärksammad rapport år 2012 att åttio procent av all religiös diskriminering riktades mot kristna. Den färska rapport som refereras i det här numret av Kp noterar att förföljelse och våld mot kristna har ökat sedan motsvarande mätning gjordes för två år sedan.

Oroväckande är också våldets art. Hur än en stat ser ut är det svårt att komma åt den terror som idkas av rörelser som sätter sina egna lagar och landsgränser. Skräckexemplet är terrororganisationen IS, som i sitt namn till och med velat annektera statsbegreppet. Men den islamska stat de hävdar är inget annat än ett rövarband och deras krigare inget annat än mördare.

Det gör tyvärr inte deras framfart mindre katastrofal. IS-Isis-Daesh har dödat hundratusentals, men deras våldsmetoder har också sänkt moralbegreppet för andra, så att tröskeln för att döda eller trakassera med tron som argument blivit lägre. Våld sprider våld. Hat göder hat.

I rapporten lanserar författarna därför begreppet islamistisk hyperextremism, för att ge människorättsfrågor ett nytt instrument. Den typen av extremism står bakom över hälften av de allra värsta ländernas statistik över våldsbrotten mot kristna. Begreppet behövs kanske, för att öppna ögonen för den ödesdigra kombinationen av en ideologi som kombinerar hat och en förvrängd uppfattning om rättsskipning med effektiva sociala medier och propaganda som rör sig över alla landsgränser och kontinenter. Det är ett stort misstag att avfärda IS som en grupp amatörer.

Hur man än vill se det blir de kristna i Mellanöstern den grupp som snabbt råkar illa ut. Historien, världspolitiken och en stor portion ren och skär okunskap och fördomar talar emot dem som avvikande, främmande.

Hat mot USA? Vänd det mot de kristna, som delar samma tro. Vanmakt över fattigdom? Snegla på de kristnas företagande och egendom. Snabbt kommer vreden och hatet in i bilden, och plötsligt är steget till våldshandlingar kort. Lägg till symbolvärdet, så inser var och en att attentaten mot kristna kyrkor just under de stora helgerna inte är irrationella handlingar utan en del av den strategi som ska stärka skräckväldet.

Hosianna! Rädda oss, kom med hjälp! Ropet klingar angeläget, uppfordrande till oss. Från de slätter och folk som höjde det också då, en gång för länge sedan.

May Wikström

ekonomisk utredning. Församlingarna i Helsingfors ska beställa en utomstående utredning av ekonomin. 15.1.2018 kl. 11:32

ärkebiskopval 2018. I en palett på fem ärkebiskopskandidater sticker Heli Inkinen ut som den enda kvinnan. Hon konstaterar att det här är symptomatiskt för den kyrka hon jobbat och verkat i i över 30 år. Och hon vill förändring. 14.1.2018 kl. 16:54
Zacharias Topelius vid sitt arbetsbord i Björkudden i Sibbo år 1897. Bilden till höger visar utkastet till ”Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt” som skrevs 1887.

Jubileum. Under sin uppväxt i Nykarleby var Zacharias Topelius en flitig kyrkobesökare. Den söndag han inte varit i kyrkan skrev han ”okyrka” i sin dagbok. Kom han för sent till gudstjänsten gick han upp på läktaren för att inte störa. 12.1.2018 kl. 17:53
Miika Auvinen

förföljelse. Nordkorea och Afghanistan är de farligaste länderna att leva i som kristen. Nordkorea har toppat listan flera år men nu har den tvivelaktiga äran att inneha tätpositionen hotats av Afghanistan. 10.1.2018 kl. 13:22
Tapio Luoma uppskattar erfarenheterna både från de österbottniska församlingarna och den urbana miljön som biskop i Esbo stift.

ärkebiskopsval. Esbobiskopen Tapio Luoma är först ut i KP:s fem kandidatporträtt 4.1.2018 kl. 15:35

jul. Ett ord på bara tre bokstäver. Men ett ord som framkallar så mycket känslor, minnen och gläjde. Men också sorg. Karin Erlandsson berättar om minnen av sin barndoms jular. Och hur hon ser på julen idag. 22.12.2017 kl. 09:39

julevangeliet. Det var tur att julevangeliet skrevs av en så förnuftig och sansad människa som just evangelisten och läkaren Lukas. Hade han inte tagit sig an uppdraget hade julevangeliet kanske skrivits av en Terjärvbo. Eller ännu värre, en sportreporter... 21.12.2017 kl. 09:15

Kyrkpressen. Nummer 50 på webben redan idag. 15.12.2017 kl. 17:16
Teemu Laajasalo är ny biskop i Helsingfors. Han hoppas att kyrkan ska klara en åsiktsmångfald.

Helsingfors. Biskop Teemu Laajasalo önskar helsingforsarna en jul utan vardagssorger. 15.12.2017 kl. 10:00
Psykiskt illamående kostar, både de som drabbas, deras nära och samhället. Organisationer och frivilliga erbjuder stödformer som sjukvården inte kan ge.

psykisk ohälsa. Över en miljon finländare drabbas varje år av psykisk ohälsa. Föreningen Sympati hör till dem som sprider kunskap, öppnar sina dörrar och delar erfarenheter för att främja mental hälsa. 14.12.2017 kl. 15:12

möte. Fyra finländska biskopar ska träffa påven Franciscus den 25 januari. 19.1.2018 kl. 00:00

Ärkebiskopsvalet 2018. Fyra av fem av de uppställda kandidaterna i ärkebiskopsvalet kommer att predika på Tomasmässor i Helsingfors innan ärkebiskopsvalets första omgång den 8 februari. 11.1.2018 kl. 07:15

Rättsprocess. Árpád Kovács som är präst och verksam i Uleåborgs stift har valt att gå vidare till Norra Finlands förvaltningsdomstol med den skriftliga varning han fått av Uleåborg domkapitel. 10.1.2018 kl. 10:02