Nattsvart advent för många kristna

05.12.2016

LEDARE. En färsk rapport lyfter fram dystra siffror över förföljelse och våld med religiösa förtecken.

Att det finns regioner där kristna minoriteter lider svårt är tyvärr inte någon nyhet. Den trista poängen i rapporten från den katolska organisation som regelbundet kartlägger situationen är att det som varit ont har blivit ännu värre sedan sist. Det gäller både frekvens och former: Förföljelserna är fler och grymheterna ännu mer utstuderade.

Den internationella organisationen Society for Human Rights, stationerad i Frankfurt, uppskattade redan i en uppmärksammad rapport år 2012 att åttio procent av all religiös diskriminering riktades mot kristna. Den färska rapport som refereras i det här numret av Kp noterar att förföljelse och våld mot kristna har ökat sedan motsvarande mätning gjordes för två år sedan.

Oroväckande är också våldets art. Hur än en stat ser ut är det svårt att komma åt den terror som idkas av rörelser som sätter sina egna lagar och landsgränser. Skräckexemplet är terrororganisationen IS, som i sitt namn till och med velat annektera statsbegreppet. Men den islamska stat de hävdar är inget annat än ett rövarband och deras krigare inget annat än mördare.

Det gör tyvärr inte deras framfart mindre katastrofal. IS-Isis-Daesh har dödat hundratusentals, men deras våldsmetoder har också sänkt moralbegreppet för andra, så att tröskeln för att döda eller trakassera med tron som argument blivit lägre. Våld sprider våld. Hat göder hat.

I rapporten lanserar författarna därför begreppet islamistisk hyperextremism, för att ge människorättsfrågor ett nytt instrument. Den typen av extremism står bakom över hälften av de allra värsta ländernas statistik över våldsbrotten mot kristna. Begreppet behövs kanske, för att öppna ögonen för den ödesdigra kombinationen av en ideologi som kombinerar hat och en förvrängd uppfattning om rättsskipning med effektiva sociala medier och propaganda som rör sig över alla landsgränser och kontinenter. Det är ett stort misstag att avfärda IS som en grupp amatörer.

Hur man än vill se det blir de kristna i Mellanöstern den grupp som snabbt råkar illa ut. Historien, världspolitiken och en stor portion ren och skär okunskap och fördomar talar emot dem som avvikande, främmande.

Hat mot USA? Vänd det mot de kristna, som delar samma tro. Vanmakt över fattigdom? Snegla på de kristnas företagande och egendom. Snabbt kommer vreden och hatet in i bilden, och plötsligt är steget till våldshandlingar kort. Lägg till symbolvärdet, så inser var och en att attentaten mot kristna kyrkor just under de stora helgerna inte är irrationella handlingar utan en del av den strategi som ska stärka skräckväldet.

Hosianna! Rädda oss, kom med hjälp! Ropet klingar angeläget, uppfordrande till oss. Från de slätter och folk som höjde det också då, en gång för länge sedan.

May Wikström
Bön är ett tema som ligger emeritusbiskop Erik Vikström varmt om hjärtat. Nu kommer hans vardagsböner för året i kortform ut som en liten bönbok.

bön. För flera år sedan skrev biskop Erik Vikström en omfattande andaktsbok för hela året. Nu utkommer en kortvariant, med böner för vardagsbruk för alla som behöver det. 13.7.2018 kl. 14:58
Det finns saker hon kanske inte kommer kunna göra igen. Men Christa Mickelsson blir långsamt bättre, dag för dag, och hon uppskattar varje stund.

Överlevare. I september drabbades Christa Mickelsson av en massiv hjärnblödning. Hon överlevde, men när hon vaknade upp hade hon förlorat talförmågan och högra sidan var förlamad. Då började en lång och tung återhämtning. – Tidigare – före olyckan – tänkte jag att nu kan livet bara bli sämre. Nu tänker jag tvärtom. 4.7.2018 kl. 15:03

Helsingfors pride. Kyrklig vigsel av samkönade par är ett aktuellt tema som lyfts fram under årets Helsingfors Pride-vecka. Församlingar och kristna organisationer deltar också aktivt i programmet. 26.6.2018 kl. 12:52

biskopsval. Biskopen i Borgå stift Björn Vikström har valts till lärare i teologisk etik och religionsfilosofi vid Åbo Akademi. Vikström tillträder tjänsten den 1 september 2019. 19.6.2018 kl. 16:12
Lucas Snellman utanför Johanneskyrkan, därifrån Yle sände den första svenskspråkiga radiogudstjänsten år 1926.

radiogudstjänster. 90-årig tradition bryts när Yle utlokaliserar produktionen av radiogudstjänster. Församlingarna behöver nu satsa mer på planeringen. 19.6.2018 kl. 16:10
Karin Erlandssons bok lanseras på Kyrkans Ungdoms sommarläger i Pieksämäki, där hon själv deltagit i många år under uppväxten.

Fontana Media. Karin Erlandsson som blivit bekant för många Kyrkpressenläsare via sina texter om hur man upprätthåller en vardagstro kommer ut i bokform på Fontana Media i juli. 8.6.2018 kl. 14:12

MINNESSJUKDOM. Tron kan vara ett viktigt fäste när minnena bleknar. Kyrkan har gett ut en skrift med stöd för arbetet bland församlingsmedlemmar med minnessjukdom. 8.6.2018 kl. 12:44
Kyrkpressen har tidigare skrivit om Ahmad i 45/2017 och 21-22/2018

flyktingar. Efter nio år i Finland flögs Ahmad till Kabul i går tillsammans med tre andra utvisade afghaner. 7.6.2018 kl. 13:48
Farag Sadak

profilen. Då han kom till Finland kände han ingen annan som talade arabiska här. När flyktingvågen kom hösten 2015 hade Farag Sadak förberett sig för den i fem år. 7.6.2018 kl. 11:31

Ärkebiskop. I söndags installerades Tapio Luoma som ny ärkebiskop för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 7.6.2018 kl. 10:00

Vasa. Två separata kyrkobesvär mot gemensamma kyrkofullmäktiges beslut att säga upp hyresavtalet för Dragnäsbäcks kyrka i Vasa har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol. 4.7.2018 kl. 10:22

regnbågsfrågor. Föreningen Malkus började som kamratstöd för kristna som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter. 4.7.2018 kl. 09:08

Maata näkyvissä. Det ordnas inga fler mässor under festivalen Maata Näkyvissä i Åbo utan kvinnliga präster. 25.6.2018 kl. 13:17