Kyrka så som den var i början

01.12.2016

LEDARE. Helsingforsförsamlingarna öppnar i november-december turvis sina dörrar och erbjuder natthärbärge för dem som annars är hänvisade till att övernatta så gott det går i portgångar, ödehus, spårvagar och på stationsgolv.

Först ut är den finska församlingen på Drumsö, vars kyrkoherde Juha Rintamäki har stigit fram allt mer som en person som lyckas förena huvudstadsförsamlingarna kring ett nytänkande som är radikalt befriat från byråkratiska tvångströjor.

Dessutom har agerandet också attityd. ”Det att vi (församlingar) tillsammans öppnar dörrarna tvingar kanske andra aktörer att se över sitt handlande”, säger Rintamäki till MTV3:s nyheter. Han var också den som låg bakom det snabbt organiserade nätverket av församlingar som öppnade sina utrymmen för asylsökande hösten 2015, när tillströmningen var så stor att inkvarteringarna inte längre räckte till.

Från och med den här veckan går församlingarna alltså ett steg längre och ger dem som behöver tak över huvudet under den kallaste perioden. En uppskattning är att många papperslösa kommer att söka sig till de församlingar som har veckojour. Också de svenska församlingarna deltar, med början i Petrus församling som får fira en unik och annorlunda självständighetsnatt det här året.

Samarbetet har också engagerat nya frivilliga. Det är en nödvändighet för att få det hela att gå runt. Samtidigt har det aktiverat en ny skara församlingsmedlemmar. Kyrkan stiger fram som en gemenskap där det handlar mindre om prat och mera om händer. Det är en signal som är efterlängtad och som – tyvärr lite överraskande – tas emot med glad förvåning.

Lite synd, att kyrkan inte har lyckats berätta för allmänheten att det här är sådant som sitter precis i dess uppdrag. Att det där med att vandra med dem som ingenting ägde, och att mätta dem som ingenting fått att äta fanns med som ett starkt element redan i verksamhetsberättelserna från år cirka 30 e.Kr.

På senaste tid tycks samma budskap också ha väckt förvåning i den statliga förvaltningen. I början av veckan hölls biskoparnas och inrikesministeriets överläggning om kyrkoasyl. Denna är ingen juridisk konstruktion – men genom tiderna har också den världsliga makten skalat av sig maktmedlen i kyrkans portgång och böjt sig för att kyrkans drivkraft att ge behövande skydd och fristad har rötter som sträcker sig långt djupare än det som kan lagstiftas om. Vapen och hästar har därför hejdat sig utanför, om än motvilligt.

Det finns därför inget annat svar på kanslichefens tidigare råd till kyrkan att inte hjälpa papperslösa och avvisade asylsökande, än det som mycket riktigt gavs vid mötet i måndags: Att kyrkan vill handla i öppenhet mot myndigheterna. Men att den utifrån sin ståndpunkt alltid måste vara beredd att ge dem som är i nöd den akuta hjälp de behöver, har de papper eller ej.

May Wikström
Esse kyrka

Strukturer. Det behövs administrativa förändringar för att klara ekonomin och rekryteringen av arbetskraft. 23.4.2018 kl. 11:02
Janne Heikkilä, Ann-Mari Audas-Willman och Björn Vikström.

åsikter. Kyrkoherde Janne Heikkiläs uttalande om kvinnor i prästämbetet och om att viga frånskilda väckte diskussion. Domkapitlet kan inte väga prästers åsikter, endast pröva beredskapen att samarbeta, säger biskopen. 16.4.2018 kl. 18:12
Barnen i familjen sänder ett vädjande budskap till våra myndigheter.

flyktingar. Efter ett nytt avslag på sin asylansökan håller familjen Gill på att ge upp. 16.4.2018 kl. 09:15
Peter Blumenthal har sökt kyrkoherdetjänsten i Saltvik.

Tjänster. Kyrkoherdetjänsten i Saltviks församling har inom utsatt ansökningstid sökts av Peter Blumenthal. Det meddelar domkapitlet. 13.4.2018 kl. 16:06

ämbetssyn. Biskoparna ger en skrapa mot seg diskriminering av kvinnor i prästtjänst. 13.4.2018 kl. 13:18

metoo. – Vi sviker vårt uppdrag som kyrka om vi inte är beredda att lyssna till de här obehagliga berättelserna som handlar om maktmissbruk och sexualitet. 13.4.2018 kl. 13:04

upprop. Borgå stifts påskupprop samlade över 800 namn och förs nu vidare på både kyrkligt och politiskt håll. 4.4.2018 kl. 09:45
Över 300 personer har undertecknat uppropet.

upprop. Uppropet för en humanare flyktingpolitik har nu samlat långt över 300 namn. Bland undertecknarna finns bland andra Kristina Stenman som är stadsdirektör i Jakobstad och Astrid Thors. Vill man underteckna uppropet går det ännu att göra det via Borgå domkapitels Facebooksida 23.3.2018 kl. 09:12

flyktingar. Migri tar sig makten att döma om konverterade asylsökande är kristna eller inte. De anser att de bättre kan bedöma om en konvertit förändrat sitt liv på basis av ett dagslångt samtal än vi som umgåtts med honom regelbundet under ett helt år. 22.3.2018 kl. 07:07
Biskop Björn Vikström hoppas få en tjänst vid Åbo Akademi.

tjänst. Biskop Björn Vikström har sökt en universitetstjänst. Blir han vald siktar han på att tillträda i augusti–september 2019. 14.3.2018 kl. 09:27

sångfest. Under veckoslutet 20–22 april samlas hundratals sångglada barn från hela Svenskfinland till Barnens Sångfest i Vasa. 18.4.2018 kl. 07:00

Inbesparingar. Vasa kyrkliga samfällighet säljer fastigheter och säger upp hyresavtal för att stärka en belastad ekonomi. 19.4.2018 kl. 07:15

förkunnare. Författaren, läkaren och undervisaren Sven Reichmann har avlidit. 17.4.2018 kl. 11:45