Kyrka så som den var i början

01.12.2016

LEDARE. Helsingforsförsamlingarna öppnar i november-december turvis sina dörrar och erbjuder natthärbärge för dem som annars är hänvisade till att övernatta så gott det går i portgångar, ödehus, spårvagar och på stationsgolv.

Först ut är den finska församlingen på Drumsö, vars kyrkoherde Juha Rintamäki har stigit fram allt mer som en person som lyckas förena huvudstadsförsamlingarna kring ett nytänkande som är radikalt befriat från byråkratiska tvångströjor.

Dessutom har agerandet också attityd. ”Det att vi (församlingar) tillsammans öppnar dörrarna tvingar kanske andra aktörer att se över sitt handlande”, säger Rintamäki till MTV3:s nyheter. Han var också den som låg bakom det snabbt organiserade nätverket av församlingar som öppnade sina utrymmen för asylsökande hösten 2015, när tillströmningen var så stor att inkvarteringarna inte längre räckte till.

Från och med den här veckan går församlingarna alltså ett steg längre och ger dem som behöver tak över huvudet under den kallaste perioden. En uppskattning är att många papperslösa kommer att söka sig till de församlingar som har veckojour. Också de svenska församlingarna deltar, med början i Petrus församling som får fira en unik och annorlunda självständighetsnatt det här året.

Samarbetet har också engagerat nya frivilliga. Det är en nödvändighet för att få det hela att gå runt. Samtidigt har det aktiverat en ny skara församlingsmedlemmar. Kyrkan stiger fram som en gemenskap där det handlar mindre om prat och mera om händer. Det är en signal som är efterlängtad och som – tyvärr lite överraskande – tas emot med glad förvåning.

Lite synd, att kyrkan inte har lyckats berätta för allmänheten att det här är sådant som sitter precis i dess uppdrag. Att det där med att vandra med dem som ingenting ägde, och att mätta dem som ingenting fått att äta fanns med som ett starkt element redan i verksamhetsberättelserna från år cirka 30 e.Kr.

På senaste tid tycks samma budskap också ha väckt förvåning i den statliga förvaltningen. I början av veckan hölls biskoparnas och inrikesministeriets överläggning om kyrkoasyl. Denna är ingen juridisk konstruktion – men genom tiderna har också den världsliga makten skalat av sig maktmedlen i kyrkans portgång och böjt sig för att kyrkans drivkraft att ge behövande skydd och fristad har rötter som sträcker sig långt djupare än det som kan lagstiftas om. Vapen och hästar har därför hejdat sig utanför, om än motvilligt.

Det finns därför inget annat svar på kanslichefens tidigare råd till kyrkan att inte hjälpa papperslösa och avvisade asylsökande, än det som mycket riktigt gavs vid mötet i måndags: Att kyrkan vill handla i öppenhet mot myndigheterna. Men att den utifrån sin ståndpunkt alltid måste vara beredd att ge dem som är i nöd den akuta hjälp de behöver, har de papper eller ej.

May Wikström
Itohan Okundaye vill berätta sin historia och sprida kunskap om vad människohandel är.

Rädsla. Itohan Okundaye från Nigeria älskade skolan som liten flicka. Hon drömde om att bli läkare. Aldrig någonsin hade hon trott att hon skulle bli ett offer för människo- och sexhandeln. 18.11.2017 kl. 12:11

Borgå. Fastighetsdebatten fick en överraskande vändning när gemensamma kyrkorådet förkastade förslaget till fastighetsstrategi. Nu är Svenska församlingshemmet fredat åtminstone en tid framåt. 17.11.2017 kl. 11:59
Genom utställningen vill Barbara Savolainen stöda kyrkans arbete för invandrare och deras välmående.

Påverka. Just nu pågår en konstutställning i Johanneskyrkans krypta. Det är journalisten och konstnären Barbara Savolainen som ställer ut sina verk under rubriken Face, ansikte. 17.11.2017 kl. 10:28

FMS. Finska Missionssällskapets styrelse valde vid sitt möte idag Rolf Steffansson till ny verksamhetsledare. Han inleder sin tjänst den 1 januari 2018. 15.11.2017 kl. 13:25
Gun- Maj Näse är också medlem i stiftsfullmäktige i Borgå stift.

pro ecclesia. Pro ecclesia till mångårig församlings- och stiftstrotjänare. 15.11.2017 kl. 13:03

eutanasi. Viktigt att god vård i livets slutskede finns i hela landet för alla. 10.11.2017 kl. 09:58
Höstens kyrkomötessession avslutades på torsdagen och budgeten var ett av de sista ärendena på agendan.

Kyrkomötet. Nästa år betalar församlingarna sammanlagt 6,5 miljoner mindre till kyrkans gemensamma verksamhet och förvaltning. 9.11.2017 kl. 11:41
Pia Ingström har just nu inga planer på att åka till Istanbul. – Av ren feghet, säger hon. Det är en stor sorg.

Istanbul. Pia Ingströms bok om de grekiska, armeniska och judiska minoriteterna i Istanbul är en berättelse om förlusten av språk, identitet och tradition. 9.11.2017 kl. 09:14
Ärkebiskop Kari Mäkinen fick än en gång sitta ordförande i långköraren om kyrkans vägval i äktenskapsfrågan.

Kyrkomötet. Remissdebatten kring vigselrätten tog plats i ett annars luftigt kyrkomöte. 8.11.2017 kl. 14:15

Kyrkomötet. Kyrkomötet beslöt idag att låta göra en oberoende utredning om hur församlingarnas ekonomi och verksamhet påverkats av kyrkans informationsförvaltning. 8.11.2017 kl. 13:12

Borgå stift. Åtta präster i Borgå stift är redo att viga samkönade par. 16.11.2017 kl. 10:00

teemu laajasalo. Helsingfors nya biskop, Teemu Laajasalo, har vigts till tjänst. 15.11.2017 kl. 13:52

kipa. Denna vecka pågår en stödinsamling i Borgå stift för uppropet mot Kyrkans servicecentral Kipa. 15.11.2017 kl. 13:37