”Och utsätt oss inte för deras åsikt”

17.11.2016

KOLUMN. Aldrig tidigare har yttrandefriheten varit så fri som nu.

Ett enda tryck, och en åsikt är ute i det världsvida nätet. Härligt och ödesdigert på samma gång. Möjligheten är själva kunskapens träd på gott och ont. Den fäller diktaturer. Svartmålar folkgrupper. Utan åtskillning har den makten att befria och ödelägga liv med kanske bara ett enda tryck.

Aldrig tidigare har yttrandefriheten varit så hotad som nu. Med samma pekfingerteknik redigerar vi våra världar. En del väljs in, som vänner, som källor, som lajkade. Andra väljs bort, blockas, raderas ur vänlistan (ligger det inte något isande i det engelska ”unfriend”?). Världen krymper.

Segregationen odlar en åsikts- och insiktshudlöshet som gör att vi inte ens klarar av att höra de diametralt motsatta åsiktsrösterna längre. De är, i ett symtomatiskt nyspråk, provocerande – ett uttryck som elegant också överför skulden för det som förr kallades ilska, eller rentav berättigad vrede, på den andre.

Jaget är den nya guden, för vilken vi önskar och ber: ”Utsätt oss inte för deras åsikt. Fräls oss från deras dumhet …” Vi ser själva till att det blir så. Tryck. Tryck.

Men när bubblan brister avslöjar sig de omkringliggande världarna i en kalldusch. Det är i de världarna saker som inte kunde hända faktiskt händer, där smutsig presidentvalsretorik går hem hos dem som hör andra toner än vi.

Att lajka och lyssna är lätt. Lyssna utan att lajka är svårare. Men nog så viktigt.

May Wikström
Bön är ett tema som ligger emeritusbiskop Erik Vikström varmt om hjärtat. Nu kommer hans vardagsböner för året i kortform ut som en liten bönbok.

bön. För flera år sedan skrev biskop Erik Vikström en omfattande andaktsbok för hela året. Nu utkommer en kortvariant, med böner för vardagsbruk för alla som behöver det. 13.7.2018 kl. 14:58
Det finns saker hon kanske inte kommer kunna göra igen. Men Christa Mickelsson blir långsamt bättre, dag för dag, och hon uppskattar varje stund.

Överlevare. I september drabbades Christa Mickelsson av en massiv hjärnblödning. Hon överlevde, men när hon vaknade upp hade hon förlorat talförmågan och högra sidan var förlamad. Då började en lång och tung återhämtning. – Tidigare – före olyckan – tänkte jag att nu kan livet bara bli sämre. Nu tänker jag tvärtom. 4.7.2018 kl. 15:03

Helsingfors pride. Kyrklig vigsel av samkönade par är ett aktuellt tema som lyfts fram under årets Helsingfors Pride-vecka. Församlingar och kristna organisationer deltar också aktivt i programmet. 26.6.2018 kl. 12:52

biskopsval. Biskopen i Borgå stift Björn Vikström har valts till lärare i teologisk etik och religionsfilosofi vid Åbo Akademi. Vikström tillträder tjänsten den 1 september 2019. 19.6.2018 kl. 16:12
Lucas Snellman utanför Johanneskyrkan, därifrån Yle sände den första svenskspråkiga radiogudstjänsten år 1926.

radiogudstjänster. 90-årig tradition bryts när Yle utlokaliserar produktionen av radiogudstjänster. Församlingarna behöver nu satsa mer på planeringen. 19.6.2018 kl. 16:10
Karin Erlandssons bok lanseras på Kyrkans Ungdoms sommarläger i Pieksämäki, där hon själv deltagit i många år under uppväxten.

Fontana Media. Karin Erlandsson som blivit bekant för många Kyrkpressenläsare via sina texter om hur man upprätthåller en vardagstro kommer ut i bokform på Fontana Media i juli. 8.6.2018 kl. 14:12

MINNESSJUKDOM. Tron kan vara ett viktigt fäste när minnena bleknar. Kyrkan har gett ut en skrift med stöd för arbetet bland församlingsmedlemmar med minnessjukdom. 8.6.2018 kl. 12:44
Kyrkpressen har tidigare skrivit om Ahmad i 45/2017 och 21-22/2018

flyktingar. Efter nio år i Finland flögs Ahmad till Kabul i går tillsammans med tre andra utvisade afghaner. 7.6.2018 kl. 13:48
Farag Sadak

profilen. Då han kom till Finland kände han ingen annan som talade arabiska här. När flyktingvågen kom hösten 2015 hade Farag Sadak förberett sig för den i fem år. 7.6.2018 kl. 11:31

Ärkebiskop. I söndags installerades Tapio Luoma som ny ärkebiskop för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 7.6.2018 kl. 10:00

Vasa. Två separata kyrkobesvär mot gemensamma kyrkofullmäktiges beslut att säga upp hyresavtalet för Dragnäsbäcks kyrka i Vasa har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol. 4.7.2018 kl. 10:22

regnbågsfrågor. Föreningen Malkus började som kamratstöd för kristna som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter. 4.7.2018 kl. 09:08

Maata näkyvissä. Det ordnas inga fler mässor under festivalen Maata Näkyvissä i Åbo utan kvinnliga präster. 25.6.2018 kl. 13:17