De svenska tevetittarna behöver sin gudstjänsttid

10.11.2016

LEDARE. Inför ommöbleringen av teve-kanalerna råder det en viss oro över hur det ska gå med de svenska andakts- och gudstjänstprogrammen.

Kristliga radioutskottet har uttryckt den konkret i en skrivelse till Yles förvaltningsråd och vill försäkra sig om att de svenskspråkiga tevetittarna har möjlighet att fira gudstjänst på samma villkor som de finskspråkiga. Det optimala vore att gudstjänsterna fick en fast tid, som rymde de finlandssvenska gudstjänster som nu produceras av Kyrkans central för det svenska arbetet – och de veckor sådana fattas, de rikssvenska gudstjänsterna från SVT.

Det är bra att den här signalen går nu, medan mycket fortfarande är öppet. Den bemöts i veckans Kp positivt av Marit af Björkesten, direktör för Svenska Yle. Gudstjänst i teve och radio hör till de fenomen som snabbt ställs i fokus när religionsfrihets/religionslöshetsdebatterna sätter igång på allvar.

Varför ska just de kristna få sådana program i statlig teve? Det enkla svaret är att det ingår i YLE:s allmännyttiga uppgift att tillhandahålla ett heltäckande programutbud i både radio och teve. I den blandkompott statsbolaget har i uppdrag att servera finländarna finns också tro, kyrka och andlighet med, lika naturligt och självklart som sport, musik och underhållning.

Den allmänna kverulansen över hur få som går i kyrkan gör ibland att verkligheten blir skev. Faktum är att det fortfarande är rätt många som går i kyrkan. Den färskaste årsrapporten registrerade över sex miljoner gudstjänstbesök i olika slags gudstjänster år 2015. Det innebar cirka 53 000 personer per helg. Utslagen på hela befolkningen berättar siffrorna att 1,6 procent av den genomsnittliga folkmängden i Finland går i kyrkan om söndagarna.

I verkligheten varierar siffran självklart från ort till ort och stift till stift. Inte helt överraskande är det svenska stiftets kyrkogångare flitigast. I fjol fanns det aktivaste deltagandet i huvudgudstjänster just i Borgå stift, med 2,1 procent av befolkningsgruppen per vecka. Inget annat stift nådde över tvåprocentsstrecket.

Det här är siffror som också talar starkt för att de svenska tevetittarna behöver sin gudstjänsttid. Där många ser det som naturligt att gå i kyrkan finns det också en hel del som av olika orsaker inte längre orkar eller har möjlighet att ta sig dit. Då blir uppdraget att betjäna den gruppen svaret på en klar beställning. Så länge YLE satsar på traditionella kanaler vid sidan av webbsändningar och Arenan är det naturligt att gudstjänsten fogas in i programtablåerna för dem som tyr sig till sådana.

Andakt och andlighet är förövrigt inte nödvändigtvis en tynande kategori. Samma kyrkstatistik visar att antalet deltagare i olika typer av andakter ökade med nästan tio procentenheter år 2015.

May Wikström

ekonomisk utredning. Församlingarna i Helsingfors ska beställa en utomstående utredning av ekonomin. 15.1.2018 kl. 11:32

ärkebiskopval 2018. I en palett på fem ärkebiskopskandidater sticker Heli Inkinen ut som den enda kvinnan. Hon konstaterar att det här är symptomatiskt för den kyrka hon jobbat och verkat i i över 30 år. Och hon vill förändring. 14.1.2018 kl. 16:54
Zacharias Topelius vid sitt arbetsbord i Björkudden i Sibbo år 1897. Bilden till höger visar utkastet till ”Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt” som skrevs 1887.

Jubileum. Under sin uppväxt i Nykarleby var Zacharias Topelius en flitig kyrkobesökare. Den söndag han inte varit i kyrkan skrev han ”okyrka” i sin dagbok. Kom han för sent till gudstjänsten gick han upp på läktaren för att inte störa. 12.1.2018 kl. 17:53
Miika Auvinen

förföljelse. Nordkorea och Afghanistan är de farligaste länderna att leva i som kristen. Nordkorea har toppat listan flera år men nu har den tvivelaktiga äran att inneha tätpositionen hotats av Afghanistan. 10.1.2018 kl. 13:22
Tapio Luoma uppskattar erfarenheterna både från de österbottniska församlingarna och den urbana miljön som biskop i Esbo stift.

ärkebiskopsval. Esbobiskopen Tapio Luoma är först ut i KP:s fem kandidatporträtt 4.1.2018 kl. 15:35

jul. Ett ord på bara tre bokstäver. Men ett ord som framkallar så mycket känslor, minnen och gläjde. Men också sorg. Karin Erlandsson berättar om minnen av sin barndoms jular. Och hur hon ser på julen idag. 22.12.2017 kl. 09:39

julevangeliet. Det var tur att julevangeliet skrevs av en så förnuftig och sansad människa som just evangelisten och läkaren Lukas. Hade han inte tagit sig an uppdraget hade julevangeliet kanske skrivits av en Terjärvbo. Eller ännu värre, en sportreporter... 21.12.2017 kl. 09:15

Kyrkpressen. Nummer 50 på webben redan idag. 15.12.2017 kl. 17:16
Teemu Laajasalo är ny biskop i Helsingfors. Han hoppas att kyrkan ska klara en åsiktsmångfald.

Helsingfors. Biskop Teemu Laajasalo önskar helsingforsarna en jul utan vardagssorger. 15.12.2017 kl. 10:00
Psykiskt illamående kostar, både de som drabbas, deras nära och samhället. Organisationer och frivilliga erbjuder stödformer som sjukvården inte kan ge.

psykisk ohälsa. Över en miljon finländare drabbas varje år av psykisk ohälsa. Föreningen Sympati hör till dem som sprider kunskap, öppnar sina dörrar och delar erfarenheter för att främja mental hälsa. 14.12.2017 kl. 15:12

Ärkebiskopsvalet 2018. Fyra av fem av de uppställda kandidaterna i ärkebiskopsvalet kommer att predika på Tomasmässor i Helsingfors innan ärkebiskopsvalets första omgång den 8 februari. 11.1.2018 kl. 07:15

Rättsprocess. Árpád Kovács som är präst och verksam i Uleåborgs stift har valt att gå vidare till Norra Finlands förvaltningsdomstol med den skriftliga varning han fått av Uleåborg domkapitel. 10.1.2018 kl. 10:02

dop. En frikyrka i Uleåborg, Oulun Lähetysseurakunta, har under de senaste åren ibland döpt församlingsmedlemmar under ordinarie öppettider i den kommunala simhallen i Raksila. 10.1.2018 kl. 09:09