De svenska tevetittarna behöver sin gudstjänsttid

10.11.2016

LEDARE. Inför ommöbleringen av teve-kanalerna råder det en viss oro över hur det ska gå med de svenska andakts- och gudstjänstprogrammen.

Kristliga radioutskottet har uttryckt den konkret i en skrivelse till Yles förvaltningsråd och vill försäkra sig om att de svenskspråkiga tevetittarna har möjlighet att fira gudstjänst på samma villkor som de finskspråkiga. Det optimala vore att gudstjänsterna fick en fast tid, som rymde de finlandssvenska gudstjänster som nu produceras av Kyrkans central för det svenska arbetet – och de veckor sådana fattas, de rikssvenska gudstjänsterna från SVT.

Det är bra att den här signalen går nu, medan mycket fortfarande är öppet. Den bemöts i veckans Kp positivt av Marit af Björkesten, direktör för Svenska Yle. Gudstjänst i teve och radio hör till de fenomen som snabbt ställs i fokus när religionsfrihets/religionslöshetsdebatterna sätter igång på allvar.

Varför ska just de kristna få sådana program i statlig teve? Det enkla svaret är att det ingår i YLE:s allmännyttiga uppgift att tillhandahålla ett heltäckande programutbud i både radio och teve. I den blandkompott statsbolaget har i uppdrag att servera finländarna finns också tro, kyrka och andlighet med, lika naturligt och självklart som sport, musik och underhållning.

Den allmänna kverulansen över hur få som går i kyrkan gör ibland att verkligheten blir skev. Faktum är att det fortfarande är rätt många som går i kyrkan. Den färskaste årsrapporten registrerade över sex miljoner gudstjänstbesök i olika slags gudstjänster år 2015. Det innebar cirka 53 000 personer per helg. Utslagen på hela befolkningen berättar siffrorna att 1,6 procent av den genomsnittliga folkmängden i Finland går i kyrkan om söndagarna.

I verkligheten varierar siffran självklart från ort till ort och stift till stift. Inte helt överraskande är det svenska stiftets kyrkogångare flitigast. I fjol fanns det aktivaste deltagandet i huvudgudstjänster just i Borgå stift, med 2,1 procent av befolkningsgruppen per vecka. Inget annat stift nådde över tvåprocentsstrecket.

Det här är siffror som också talar starkt för att de svenska tevetittarna behöver sin gudstjänsttid. Där många ser det som naturligt att gå i kyrkan finns det också en hel del som av olika orsaker inte längre orkar eller har möjlighet att ta sig dit. Då blir uppdraget att betjäna den gruppen svaret på en klar beställning. Så länge YLE satsar på traditionella kanaler vid sidan av webbsändningar och Arenan är det naturligt att gudstjänsten fogas in i programtablåerna för dem som tyr sig till sådana.

Andakt och andlighet är förövrigt inte nödvändigtvis en tynande kategori. Samma kyrkstatistik visar att antalet deltagare i olika typer av andakter ökade med nästan tio procentenheter år 2015.

May Wikström
Itohan Okundaye vill berätta sin historia och sprida kunskap om vad människohandel är.

Rädsla. Itohan Okundaye från Nigeria älskade skolan som liten flicka. Hon drömde om att bli läkare. Aldrig någonsin hade hon trott att hon skulle bli ett offer för människo- och sexhandeln. 18.11.2017 kl. 12:11

Borgå. Fastighetsdebatten fick en överraskande vändning när gemensamma kyrkorådet förkastade förslaget till fastighetsstrategi. Nu är Svenska församlingshemmet fredat åtminstone en tid framåt. 17.11.2017 kl. 11:59
Genom utställningen vill Barbara Savolainen stöda kyrkans arbete för invandrare och deras välmående.

Påverka. Just nu pågår en konstutställning i Johanneskyrkans krypta. Det är journalisten och konstnären Barbara Savolainen som ställer ut sina verk under rubriken Face, ansikte. 17.11.2017 kl. 10:28

FMS. Finska Missionssällskapets styrelse valde vid sitt möte idag Rolf Steffansson till ny verksamhetsledare. Han inleder sin tjänst den 1 januari 2018. 15.11.2017 kl. 13:25
Gun- Maj Näse är också medlem i stiftsfullmäktige i Borgå stift.

pro ecclesia. Pro ecclesia till mångårig församlings- och stiftstrotjänare. 15.11.2017 kl. 13:03

eutanasi. Viktigt att god vård i livets slutskede finns i hela landet för alla. 10.11.2017 kl. 09:58
Höstens kyrkomötessession avslutades på torsdagen och budgeten var ett av de sista ärendena på agendan.

Kyrkomötet. Nästa år betalar församlingarna sammanlagt 6,5 miljoner mindre till kyrkans gemensamma verksamhet och förvaltning. 9.11.2017 kl. 11:41
Pia Ingström har just nu inga planer på att åka till Istanbul. – Av ren feghet, säger hon. Det är en stor sorg.

Istanbul. Pia Ingströms bok om de grekiska, armeniska och judiska minoriteterna i Istanbul är en berättelse om förlusten av språk, identitet och tradition. 9.11.2017 kl. 09:14
Ärkebiskop Kari Mäkinen fick än en gång sitta ordförande i långköraren om kyrkans vägval i äktenskapsfrågan.

Kyrkomötet. Remissdebatten kring vigselrätten tog plats i ett annars luftigt kyrkomöte. 8.11.2017 kl. 14:15

Kyrkomötet. Kyrkomötet beslöt idag att låta göra en oberoende utredning om hur församlingarnas ekonomi och verksamhet påverkats av kyrkans informationsförvaltning. 8.11.2017 kl. 13:12

Borgå stift. Åtta präster i Borgå stift är redo att viga samkönade par. 16.11.2017 kl. 10:00

teemu laajasalo. Helsingfors nya biskop, Teemu Laajasalo, har vigts till tjänst. 15.11.2017 kl. 13:52

kipa. Denna vecka pågår en stödinsamling i Borgå stift för uppropet mot Kyrkans servicecentral Kipa. 15.11.2017 kl. 13:37