De svenska tevetittarna behöver sin gudstjänsttid

10.11.2016

LEDARE. Inför ommöbleringen av teve-kanalerna råder det en viss oro över hur det ska gå med de svenska andakts- och gudstjänstprogrammen.

Kristliga radioutskottet har uttryckt den konkret i en skrivelse till Yles förvaltningsråd och vill försäkra sig om att de svenskspråkiga tevetittarna har möjlighet att fira gudstjänst på samma villkor som de finskspråkiga. Det optimala vore att gudstjänsterna fick en fast tid, som rymde de finlandssvenska gudstjänster som nu produceras av Kyrkans central för det svenska arbetet – och de veckor sådana fattas, de rikssvenska gudstjänsterna från SVT.

Det är bra att den här signalen går nu, medan mycket fortfarande är öppet. Den bemöts i veckans Kp positivt av Marit af Björkesten, direktör för Svenska Yle. Gudstjänst i teve och radio hör till de fenomen som snabbt ställs i fokus när religionsfrihets/religionslöshetsdebatterna sätter igång på allvar.

Varför ska just de kristna få sådana program i statlig teve? Det enkla svaret är att det ingår i YLE:s allmännyttiga uppgift att tillhandahålla ett heltäckande programutbud i både radio och teve. I den blandkompott statsbolaget har i uppdrag att servera finländarna finns också tro, kyrka och andlighet med, lika naturligt och självklart som sport, musik och underhållning.

Den allmänna kverulansen över hur få som går i kyrkan gör ibland att verkligheten blir skev. Faktum är att det fortfarande är rätt många som går i kyrkan. Den färskaste årsrapporten registrerade över sex miljoner gudstjänstbesök i olika slags gudstjänster år 2015. Det innebar cirka 53 000 personer per helg. Utslagen på hela befolkningen berättar siffrorna att 1,6 procent av den genomsnittliga folkmängden i Finland går i kyrkan om söndagarna.

I verkligheten varierar siffran självklart från ort till ort och stift till stift. Inte helt överraskande är det svenska stiftets kyrkogångare flitigast. I fjol fanns det aktivaste deltagandet i huvudgudstjänster just i Borgå stift, med 2,1 procent av befolkningsgruppen per vecka. Inget annat stift nådde över tvåprocentsstrecket.

Det här är siffror som också talar starkt för att de svenska tevetittarna behöver sin gudstjänsttid. Där många ser det som naturligt att gå i kyrkan finns det också en hel del som av olika orsaker inte längre orkar eller har möjlighet att ta sig dit. Då blir uppdraget att betjäna den gruppen svaret på en klar beställning. Så länge YLE satsar på traditionella kanaler vid sidan av webbsändningar och Arenan är det naturligt att gudstjänsten fogas in i programtablåerna för dem som tyr sig till sådana.

Andakt och andlighet är förövrigt inte nödvändigtvis en tynande kategori. Samma kyrkstatistik visar att antalet deltagare i olika typer av andakter ökade med nästan tio procentenheter år 2015.

May Wikström
Över 300 personer har undertecknat uppropet.

upprop. Uppropet för en humanare flyktingpolitik har nu samlat långt över 300 namn. Bland undertecknarna finns bland andra Kristina Stenman som är stadsdirektör i Jakobstad och Astrid Thors. Vill man underteckna uppropet går det ännu att göra det via Borgå domkapitels Facebooksida 23.3.2018 kl. 09:12

flyktingar. Migri tar sig makten att döma om konverterade asylsökande är kristna eller inte. De anser att de bättre kan bedöma om en konvertit förändrat sitt liv på basis av ett dagslångt samtal än vi som umgåtts med honom regelbundet under ett helt år. 22.3.2018 kl. 07:07
Biskop Björn Vikström hoppas få en tjänst vid Åbo Akademi.

tjänst. Biskop Björn Vikström har sökt en universitetstjänst. Blir han vald siktar han på att tillträda i augusti–september 2019. 14.3.2018 kl. 09:27
Hilkka Olkinuora menar att den enkla, avskalade retreaten utvidgar vår bild av 
gemenskapen.

retreat. Villkorslös gemenskap och kravlös tystnad går inte att hitta i det hektiska arbetsliv och den jäktiga vardag som så många av oss lever i. Men de erbjuds på retreaten, som är en plats för vila och helande. Det konstaterar pastor Hilkka Olkinuora, som själv får kraft av att regelbundet delta i retreat ett par gånger per år. 2.3.2018 kl. 11:12

ärkebiskopsval 2018. På förhand var det bäddat för en oviss andra omgång mellan Luoma och Vikström i ärkesbiskopsvalet med ett litet övertag för Luoma. Nu blev marginalen större än väntat. 1.3.2018 kl. 15:37
Tapio Luoma, vår nästa ärkebiskop.
 

ärkebiskopsval 2018. Tapio Luoma är vald till ny ärkebiskop. I den andra valomgången idag valdes Esbobiskopen Luoma med 374,667 röster mot Borgåbiskopen Björn Vikströms 292,333 röster. 1.3.2018 kl. 14:29
Många poströstade redan i den första omgången. Så här såg det ut då på domkapitlet i Borgå.

ärkebiskopsval. Följ med valet på Kp! 1.3.2018 kl. 13:19
Daniel Ainasoja med apparaten som de flesta synskadade tar emot sin taltidning i.

Taltidning. Efter en paus på cirka sju år kommer Kyrkpressen ut som taltidning igen. Det första inlästa numret kommer redan i mars. 27.2.2018 kl. 09:23

andlighetsstörning. En kväll satt jag i soffan och grät över att min kristna tro kändes som skådespel och inbillning. Det som skulle vara stadigt var egentligen vingligt och snett. Det här är vad som hände sedan. 22.2.2018 kl. 10:02
Säg din åsikt!

enkät. Vad tyckte du om denna veckas nummer av KP. För att utveckla tidningen gör vi under vintern några enkäter för att få en tydligare uppfattning om vad ni läsare gillar att läsa. Vi är jättetacksamma för att du tar dig tid! 22.2.2018 kl. 09:47

jämlikhet. I september i fjol grundade kyrkostyrelsen ett jämlikhetspris som delas ut för första gången nu i maj. Nu söker man kandidater till priset. 16.3.2018 kl. 08:38

Jerusalem. Guatemala blir det andra landet efter USA som flyttar sin ambassad i Israel från Tel Aviv till Jerusalem. 16.3.2018 kl. 08:35

Jubileum. Tisdagen den 6 mars har det gått trettio år sedan de första kvinnorna prästvigdes. 1.3.2018 kl. 07:15