De svenska tevetittarna behöver sin gudstjänsttid

10.11.2016

LEDARE. Inför ommöbleringen av teve-kanalerna råder det en viss oro över hur det ska gå med de svenska andakts- och gudstjänstprogrammen.

Kristliga radioutskottet har uttryckt den konkret i en skrivelse till Yles förvaltningsråd och vill försäkra sig om att de svenskspråkiga tevetittarna har möjlighet att fira gudstjänst på samma villkor som de finskspråkiga. Det optimala vore att gudstjänsterna fick en fast tid, som rymde de finlandssvenska gudstjänster som nu produceras av Kyrkans central för det svenska arbetet – och de veckor sådana fattas, de rikssvenska gudstjänsterna från SVT.

Det är bra att den här signalen går nu, medan mycket fortfarande är öppet. Den bemöts i veckans Kp positivt av Marit af Björkesten, direktör för Svenska Yle. Gudstjänst i teve och radio hör till de fenomen som snabbt ställs i fokus när religionsfrihets/religionslöshetsdebatterna sätter igång på allvar.

Varför ska just de kristna få sådana program i statlig teve? Det enkla svaret är att det ingår i YLE:s allmännyttiga uppgift att tillhandahålla ett heltäckande programutbud i både radio och teve. I den blandkompott statsbolaget har i uppdrag att servera finländarna finns också tro, kyrka och andlighet med, lika naturligt och självklart som sport, musik och underhållning.

Den allmänna kverulansen över hur få som går i kyrkan gör ibland att verkligheten blir skev. Faktum är att det fortfarande är rätt många som går i kyrkan. Den färskaste årsrapporten registrerade över sex miljoner gudstjänstbesök i olika slags gudstjänster år 2015. Det innebar cirka 53 000 personer per helg. Utslagen på hela befolkningen berättar siffrorna att 1,6 procent av den genomsnittliga folkmängden i Finland går i kyrkan om söndagarna.

I verkligheten varierar siffran självklart från ort till ort och stift till stift. Inte helt överraskande är det svenska stiftets kyrkogångare flitigast. I fjol fanns det aktivaste deltagandet i huvudgudstjänster just i Borgå stift, med 2,1 procent av befolkningsgruppen per vecka. Inget annat stift nådde över tvåprocentsstrecket.

Det här är siffror som också talar starkt för att de svenska tevetittarna behöver sin gudstjänsttid. Där många ser det som naturligt att gå i kyrkan finns det också en hel del som av olika orsaker inte längre orkar eller har möjlighet att ta sig dit. Då blir uppdraget att betjäna den gruppen svaret på en klar beställning. Så länge YLE satsar på traditionella kanaler vid sidan av webbsändningar och Arenan är det naturligt att gudstjänsten fogas in i programtablåerna för dem som tyr sig till sådana.

Andakt och andlighet är förövrigt inte nödvändigtvis en tynande kategori. Samma kyrkstatistik visar att antalet deltagare i olika typer av andakter ökade med nästan tio procentenheter år 2015.

May Wikström

biskopsval. Biskopen i Borgå stift Björn Vikström har valts till lärare i teologisk etik och religionsfilosofi vid Åbo Akademi. Vikström tillträder tjänsten den 1 september 2019. 19.6.2018 kl. 16:12
Lucas Snellman utanför Johanneskyrkan, därifrån Yle sände den första svenskspråkiga radiogudstjänsten år 1926.

radiogudstjänster. 90-årig tradition bryts när Yle utlokaliserar produktionen av radiogudstjänster. Församlingarna behöver nu satsa mer på planeringen. 19.6.2018 kl. 16:10
Karin Erlandssons bok lanseras på Kyrkans Ungdoms sommarläger i Pieksämäki, där hon själv deltagit i många år under uppväxten.

Fontana Media. Karin Erlandsson som blivit bekant för många Kyrkpressenläsare via sina texter om hur man upprätthåller en vardagstro kommer ut i bokform på Fontana Media i juli. 8.6.2018 kl. 14:12

MINNESSJUKDOM. Tron kan vara ett viktigt fäste när minnena bleknar. Kyrkan har gett ut en skrift med stöd för arbetet bland församlingsmedlemmar med minnessjukdom. 8.6.2018 kl. 12:44
Kyrkpressen har tidigare skrivit om Ahmad i 45/2017 och 21-22/2018

flyktingar. Efter nio år i Finland flögs Ahmad till Kabul i går tillsammans med tre andra utvisade afghaner. 7.6.2018 kl. 13:48
Farag Sadak

profilen. Då han kom till Finland kände han ingen annan som talade arabiska här. När flyktingvågen kom hösten 2015 hade Farag Sadak förberett sig för den i fem år. 7.6.2018 kl. 11:31

Ärkebiskop. I söndags installerades Tapio Luoma som ny ärkebiskop för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 7.6.2018 kl. 10:00

Vasa svenska församling. För många Vasabor är Kyrkpressen den viktigaste kanalen till kyrka och församling. Då församlingen slutar prenumerera på tidningen går de miste om den kanalen. 31.5.2018 kl. 16:27
Tapio Luoma vann ärkebiskopsvalet i mars.

ärkebiskop. Nu på söndag 3 juni installeras Tapio Luoma i ämbetet som ärkebiskop. President Niinistö och internationella gäster deltar vid mässan i Åbo domkyrka. 29.5.2018 kl. 10:05
Samuel Erikson, Ruth Vesterlund, Katarina Gäddnäs, Meri Yliportimo, Janette Lagerroos och Eva Williams vigdes i söndags till tjänst.

prästvigning. I helgen var det prästvigning i Borgå. Totalt sex stycken präster vigdes till tjänst. 28.5.2018 kl. 13:41

kyrkostyrelsen. Brändö-Kumlinge församling och Ålands södra församling har fått prövningsbaserat understöd av Kyrkostyrelsen. 7.6.2018 kl. 09:32

Saltvik. Peter Blumenthal får inte bli kyrkoherde i Saltvik. 7.6.2018 kl. 09:29

Utmärkelse. Kyrkans första jämlikhetspris har tilldelats Satu Saarinen, domprost i Uleåborgs stift. 24.5.2018 kl. 08:00