Behåll den kyrkliga vigseln, den är inte onödig

27.10.2016
INKAST. Alla som har läst Nick Hornbys klassiker High Fidelity vet att böjelsen för att göra upp listor kan vara både en passion och ett gissel.

Jag skriver listor när jag blir stressad: franska streck för allt jag ska göra. Det känns så uppmuntrande att få stryka över den ena avklarade uppgiften efter den andra. Ibland skriver jag till och med in något jag redan har gjort på listan, och stryker strax över det, bara för tillfredsställelsen.

Jag har också en lista över Onödigheter. På toppen konkurrerar sådana uppenbara idiotier som separat sommar- och vintertid och det där osannolika trafikmärket som efter varenda tunnel på motorvägen mellan Åbo och Helsingfors talar om att tunneln du nyss körde igenom nu har tagit slut. Jag menar: borde jag alls få ha körkort om jag inte redan har insett den omständigheten?

Längre ner på min lista finns mer seriösa onödigheter, vissa med ett frågetecken. Böckerna, till exempel. De som min man och jag så ivrigt samlade på oss ända upp i 40-årsåldern. Plötsligt inser man att en stor del av dem inte fyller någon annan funktion än att stå i bokhyllan. Kan en bok vara onödig? Det är en lätt hädande tanke - men vi börjar väga åt att en hel del ägodelar har en plats på listan över onödigheter.

Intressant är att jämföra sin egen lista över onödigheter med andras: Vad är onödigt för dig men oumbärligt för mig? I ljuset av den senaste tidens debatt har jag frågat mig vad som borde finnas med på vår kyrkas lista över onödigheter.

Ska den kyrkliga vigseln faktiskt stå på den listan? Jag vet att det fungerar så i många länder: borgerlig vigsel för alla och så en välsignelseakt i någon kyrka om man vill, och jag har varit med om väldigt vackra välsignelser av ingångna äktenskap. Men alla de par som verkligen vill vigas i kyrkan? Det är fråga om en massa människor, en av kyrkans stora, betydelsefulla kontaktytor till sina medlemmar. Varför skulle kyrkan föra upp vigseln på listan över onödigheter, bara för att åsikterna går isär om vilka par som får vigas? Dubbla ceremonier höjer ribban för att ett par alls ska vända sig till kyrkan.

Vid de stora vägskälen i livet stannar vi upp, och känner fläkten av helighet. Det gäller också de vägskäl som inte är officiella sakrament. Också den som inte brukar söka sig till kyrkan kan just då känna att man vill ta de första stegen på den nya vägen tillsammans med Gud, vill att hela ceremonin ska handla om mer än byråkrati och juridik. Vigslar och konfirmationer är idag två av vår kyrkas mest frekventerade och värdefulla mötesplatser för dess medlemmar.

Jag hör till dem som hoppas på den dagen då alla par som vill ingå äktenskap får göra det på lika villkor. Men inte genom att jämlikt frånta alla par rätten att vigas inför Guds altare, utan genom att låta alla vigas där. På listan över onödigheter hör vigseln inte hemma.

Monica Vikström-Jokela
Kyrkpressen skrev om Ahmad i nummer 45/2107.

flyktingar. En kristen afghan sitter på nytt i polisförvar i väntan på att bli deporterad. Polisen grep honom senaste vecka då han skulle träffa sin dotter. 22.5.2018 kl. 16:29

Kyrkomötet. Initiativet om ett äktenskap som omfattar även samkönade par förkastades. Biskopsmötet ska ändå fortsätta utreda alternativ för att lösa kyrkans tudelning i äktenskapsfrågan. En sådan kompromisslösning nådde kyrkomötet på fredagen. 18.5.2018 kl. 12:14

Kyrkomötet. På onsdagskvällen tog kyrkomötet återigen upp frågan om samkönade par kan vigas i kyrkan. När debatten avbröts på torsdag eftermiddag stod många ännu i kö till talarstolen. Däremot kom kyrkomötet till ett beslut om att inte avstå kyrkans vigselrätt. 17.5.2018 kl. 15:58

Kyrkomötet. Valen i kyrkan är problematiska och polariserande, anser en grupp kyrkomötesombud. Ett valsätt där kandidaterna rangordnas kunde vara en bra lösning. Kyrkomötet beslöt jobba vidare med initiativet. 17.5.2018 kl. 10:55
Vår uppgift är att tala sanning i världen, säger Patrick Wingren.

debatt. Tänkaren, youtube-föreläsaren Jordan Peterson väcker starka känslor för eller emot. Nu berättar Patrick Wingren varför han, som kristen, tror att Petersons budskap kan göra världen till en bättre plats 16.5.2018 kl. 06:38

äktenskap . Regnbågspräster närvarar på kyrkomötet när äktenskapet igen är på agendan. Ett delat konstitutionsutskott håller fast vid äktenskapet mellan man och kvinna. 14.5.2018 kl. 10:14

ekonomi. Vem som helst kan drabbas av ekonomiska utmaningar. Gör upp en realistisk budget och förbered dig på otrevliga scenarier. Numera erbjuder också Helsingforsförsamlingarna ekonomisk rådgivning. 9.5.2018 kl. 16:03
– Jag kan ibland stanna upp och titta på eleverna och känna en stark lycka och tacksamhet över att det gick just så som jag hoppades, säger Sonja Djupsjöbacka.

profilen. Sonja Djupsjöbacka är tacksam för sitt drömjobb, men vägen dit hade sina krokar. – Många gånger kände jag ”kommer det här att lyckas?” Det var för många pusselbitar som skulle falla på plats för att jag skulle kunna bli lärare. 9.5.2018 kl. 14:04
Körerna Jakob Gospel, Adorate, Cantate, Gloriakören, Jakobstads kyrkokör och Betaniakören sjöng på manifestationen.

asylpolitik. Solen sken över ett välfyllt torg i Jakobstad på lördagsförmiddagen. Men det tema som lockat cirka 500 personer dit var inte lika positivt. Manifestationen var ett uttryck för missnöje över det man upplever som en inhuman finländsk flyktingpolitik. 28.4.2018 kl. 13:48
May Wikström och Fontana Medias styrelseordförande Hans Boije på KP-rådslag i Borgå.

Kyrkpressen. En chockhöjning av postens distributionsavgifter tvingar Kyrkpressen till inbesparingar. Under sommarmånaderna utkommer tidningen varannan vecka. 26.4.2018 kl. 20:52

forskning. Nygrundat forskningsinstitut ska befrämja högklassisk teologisk forskning. 17.5.2018 kl. 08:00

biskopsvigning. Domprost Mats Lindgård har utsetts att representera Finlands evangelisk-lutherska kyrka vid en dubbel biskopsvigning i Sverige. 17.5.2018 kl. 07:00

Övertramp. Paige Patterson som är en av de tongivande personerna inom Southern Baptist Convention, erkänner att han fällt ”olämpliga” och ”sårande” kommentarer under åren 2000 till 2014. 16.5.2018 kl. 11:00