Blicken som riktas mot kyrkan grumlas lÀtt

27.10.2016
LEDARE. Inför biskopsvisitationen i Vanda svenska församling steg temperaturen märkbart i det offentliga.

Vissa förhandsnyheter tonade ner den rutinmässighet som biskopsvisitationerna bygger på, för att i stället lyfta fram den mångåriga konflikt som bott in sig i församlingens förvaltning och personalfrågor. Stämpeln av ”bråk i församlingen” vägrar envist att blekna, trots att det också finns framsteg att rapportera i arbetsplatsundersökningar och rapporter. Självklart har svårigheterna skadat både arbetet och de inblandade. Därför är det naturligtvis viktigt och positivt att församlingen jobbar vidare med frågorna.

Men när biskopen i Hufvudstadsbladets uppföljningsintervju i en bisats uttrycker att det tycks finnas en särskild tillfredsställelse i att beskärma sig över att just församlingsfolk kommer ihop sig sätter han fingret på något fundamentalt, som inte bara gäller Vanda svenska. Iakttagelsen handlar nämligen inte bara om smaskigheten i när de som borde vara ”goda kristna” träter, utan om det svåra begreppet församling. Genom att snäva ner församlingen till de anställda och, som i Vandafallet, förtroendevalda krymper begreppet till något som ignorerar de tusentals medlemmar som också de är församlingen.

Vi talar om alla dem som helt odramatiskt tillhör sin församling. Föräldrar som fumlat med en napp vid dopfunten för att dämpa en liten människa som inte uppskattar inträdet i den stora gemenskapen fullt så ljudlöst som de vuxna önskar. Eller de som slår sig ner i ett kansli en mulen torsdagseftermiddag som den här för att tala om att ta avsked av någon som de älskat, någon som lämnat dem. De är församlingen. De lever, älskar, gläds och sörjer i en vardagslunk genom åren som i sig är församlingsliv. Eller, varför inte, den fortfarande rätt stora andel nyhetskonsumenter som själva är medlemmar, och som skummar igenom rubrikerna. Också de är ju faktiskt – församlingen.

Det är alltså något fundamentalt snett med vårt seende när blicken riktas mot kyrkan. Å ena sidan är den gemenskapen intimt vi själva. Å andra sidan överlåts allt för ofta rätten att ”vara församling” åt anställda och förtroendevalda. Bråk och bråkande simmar i en guldfiskskål där publiken roat pekar finger, men glömmer att tre fingrar samtidigt pekar bakåt mot dem själva. Risken med det snäva seendet är också att anställda och förtroendevalda tappar sitt sikte. Var finns planer för det som inte handlar om förvaltning och byggnader? lydde en fråga på visitationen i Vanda.

Det handlar alltså inte bara om var skulden för det som definitivt inte är bra – och som behöver redas ut – ska placeras. Det handlar också om att en liten skara, felaktigt, får det enda mandatet att representera kyrkan. Så är det inte. Minns babyn och de sörjande. Också de. Också vi. Varje dag.

May Wikström
Jukka Hautala, Jukka Keskitalo och Niilo Pesonen är kandidater till biskopsämbetet i Finlands nordligaste stift. 

biskopsval . Landets nordligaste stift väljer ny biskop på onsdag. Första omgången inleds kl. 13. 14.8.2018 kl. 15:33
Roger Rönnberg, här fotad i samband med församlingsvalet 2014, går i pension nästa år.

kyrkoherde. Esbo svenska församlings Kyrkoherde Roger Rönnberg avgår med pension i april 2019. Fyra personer vill efterträda honom. 3.8.2018 kl. 15:12
Utöver hundarna deltog också ungefär 160 människor i gudstjänsten.

HundgudstjĂ€nst. En friluftsgudstjänst i djurens sällskap påminner om respekten för Guds skapelse. 2.8.2018 kl. 00:00
Gunilla Nybäck har både barn och barnbarn med på lägret i Pieksämäki.

lĂ€ger. – Det känns otroligt stort och jätteroligt. Så tycker sommarlägrets grundare Harry Kronqvist då han talar om lägrets 50-årsjubileum. 27.7.2018 kl. 17:11
Andreas von Bergmann säger att han vuxit upp med och in i församlingen.

profilen. Andreas von Bergmann talar varmt för både demokrati och byråkrati inom kyrkan. Dessutom vill han visa att församlingen inte bara är sina anställda, utan vi alla. 31.7.2018 kl. 00:00
Fredrik Kass med sina barn minstingen Hilde, Arvid och Ingrid. Att prata om våra rädslor som föräldrar är något av det viktigaste av allt, anser Fredrik Kass.

Kontroll. Barn blir äldre och mer självständiga, precis som det ska vara. Men hur kommer man till rätta med rädslan för det allra värsta, att något ska hända ens barn? 2.8.2018 kl. 00:00
Bön är ett tema som ligger emeritusbiskop Erik Vikström varmt om hjärtat. Nu kommer hans vardagsböner för året i kortform ut som en liten bönbok.

bön. För flera år sedan skrev biskop Erik Vikström en omfattande andaktsbok för hela året. Nu utkommer en kortvariant, med böner för vardagsbruk för alla som behöver det. 13.7.2018 kl. 14:58
Det finns saker hon kanske inte kommer kunna göra igen. Men Christa Mickelsson blir långsamt bättre, dag för dag, och hon uppskattar varje stund.

Överlevare. I september drabbades Christa Mickelsson av en massiv hjärnblödning. Hon överlevde, men när hon vaknade upp hade hon förlorat talförmågan och högra sidan var förlamad. Då började en lång och tung återhämtning. – Tidigare – före olyckan – tänkte jag att nu kan livet bara bli sämre. Nu tänker jag tvärtom. 4.7.2018 kl. 15:03

Helsingfors pride. Kyrklig vigsel av samkönade par är ett aktuellt tema som lyfts fram under årets Helsingfors Pride-vecka. Församlingar och kristna organisationer deltar också aktivt i programmet. 26.6.2018 kl. 12:52

biskopsval. Biskopen i Borgå stift Björn Vikström har valts till lärare i teologisk etik och religionsfilosofi vid Åbo Akademi. Vikström tillträder tjänsten den 1 september 2019. 19.6.2018 kl. 16:12

Vasa. Två separata kyrkobesvär mot gemensamma kyrkofullmäktiges beslut att säga upp hyresavtalet för Dragnäsbäcks kyrka i Vasa har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol. 4.7.2018 kl. 10:22

regnbĂ„gsfrĂ„gor. Föreningen Malkus började som kamratstöd för kristna som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter. 4.7.2018 kl. 09:08

Maata nĂ€kyvissĂ€. Det ordnas inga fler mässor under festivalen Maata Näkyvissä i Åbo utan kvinnliga präster. 25.6.2018 kl. 13:17