Blicken som riktas mot kyrkan grumlas lÀtt

27.10.2016
LEDARE. Inför biskopsvisitationen i Vanda svenska församling steg temperaturen märkbart i det offentliga.

Vissa förhandsnyheter tonade ner den rutinmässighet som biskopsvisitationerna bygger på, för att i stället lyfta fram den mångåriga konflikt som bott in sig i församlingens förvaltning och personalfrågor. Stämpeln av ”bråk i församlingen” vägrar envist att blekna, trots att det också finns framsteg att rapportera i arbetsplatsundersökningar och rapporter. Självklart har svårigheterna skadat både arbetet och de inblandade. Därför är det naturligtvis viktigt och positivt att församlingen jobbar vidare med frågorna.

Men när biskopen i Hufvudstadsbladets uppföljningsintervju i en bisats uttrycker att det tycks finnas en särskild tillfredsställelse i att beskärma sig över att just församlingsfolk kommer ihop sig sätter han fingret på något fundamentalt, som inte bara gäller Vanda svenska. Iakttagelsen handlar nämligen inte bara om smaskigheten i när de som borde vara ”goda kristna” träter, utan om det svåra begreppet församling. Genom att snäva ner församlingen till de anställda och, som i Vandafallet, förtroendevalda krymper begreppet till något som ignorerar de tusentals medlemmar som också de är församlingen.

Vi talar om alla dem som helt odramatiskt tillhör sin församling. Föräldrar som fumlat med en napp vid dopfunten för att dämpa en liten människa som inte uppskattar inträdet i den stora gemenskapen fullt så ljudlöst som de vuxna önskar. Eller de som slår sig ner i ett kansli en mulen torsdagseftermiddag som den här för att tala om att ta avsked av någon som de älskat, någon som lämnat dem. De är församlingen. De lever, älskar, gläds och sörjer i en vardagslunk genom åren som i sig är församlingsliv. Eller, varför inte, den fortfarande rätt stora andel nyhetskonsumenter som själva är medlemmar, och som skummar igenom rubrikerna. Också de är ju faktiskt – församlingen.

Det är alltså något fundamentalt snett med vårt seende när blicken riktas mot kyrkan. Å ena sidan är den gemenskapen intimt vi själva. Å andra sidan överlåts allt för ofta rätten att ”vara församling” åt anställda och förtroendevalda. Bråk och bråkande simmar i en guldfiskskål där publiken roat pekar finger, men glömmer att tre fingrar samtidigt pekar bakåt mot dem själva. Risken med det snäva seendet är också att anställda och förtroendevalda tappar sitt sikte. Var finns planer för det som inte handlar om förvaltning och byggnader? lydde en fråga på visitationen i Vanda.

Det handlar alltså inte bara om var skulden för det som definitivt inte är bra – och som behöver redas ut – ska placeras. Det handlar också om att en liten skara, felaktigt, får det enda mandatet att representera kyrkan. Så är det inte. Minns babyn och de sörjande. Också de. Också vi. Varje dag.

May Wikström
Kyrkpressen skrev om Ahmad i nummer 45/2107.

flyktingar. En kristen afghan sitter på nytt i polisförvar i väntan på att bli deporterad. Polisen grep honom senaste vecka då han skulle träffa sin dotter. 22.5.2018 kl. 16:29

Kyrkomötet. Initiativet om ett äktenskap som omfattar även samkönade par förkastades. Biskopsmötet ska ändå fortsätta utreda alternativ för att lösa kyrkans tudelning i äktenskapsfrågan. En sådan kompromisslösning nådde kyrkomötet på fredagen. 18.5.2018 kl. 12:14

Kyrkomötet. På onsdagskvällen tog kyrkomötet återigen upp frågan om samkönade par kan vigas i kyrkan. När debatten avbröts på torsdag eftermiddag stod många ännu i kö till talarstolen. Däremot kom kyrkomötet till ett beslut om att inte avstå kyrkans vigselrätt. 17.5.2018 kl. 15:58

Kyrkomötet. Valen i kyrkan är problematiska och polariserande, anser en grupp kyrkomötesombud. Ett valsätt där kandidaterna rangordnas kunde vara en bra lösning. Kyrkomötet beslöt jobba vidare med initiativet. 17.5.2018 kl. 10:55
Vår uppgift är att tala sanning i världen, säger Patrick Wingren.

debatt. Tänkaren, youtube-föreläsaren Jordan Peterson väcker starka känslor för eller emot. Nu berättar Patrick Wingren varför han, som kristen, tror att Petersons budskap kan göra världen till en bättre plats 16.5.2018 kl. 06:38

Ă€ktenskap . Regnbågspräster närvarar på kyrkomötet när äktenskapet igen är på agendan. Ett delat konstitutionsutskott håller fast vid äktenskapet mellan man och kvinna. 14.5.2018 kl. 10:14

ekonomi. Vem som helst kan drabbas av ekonomiska utmaningar. Gör upp en realistisk budget och förbered dig på otrevliga scenarier. Numera erbjuder också Helsingforsförsamlingarna ekonomisk rådgivning. 9.5.2018 kl. 16:03
– Jag kan ibland stanna upp och titta på eleverna och känna en stark lycka och tacksamhet över att det gick just så som jag hoppades, säger Sonja Djupsjöbacka.

profilen. Sonja Djupsjöbacka är tacksam för sitt drömjobb, men vägen dit hade sina krokar. – Många gånger kände jag ”kommer det här att lyckas?” Det var för många pusselbitar som skulle falla på plats för att jag skulle kunna bli lärare. 9.5.2018 kl. 14:04
Körerna Jakob Gospel, Adorate, Cantate, Gloriakören, Jakobstads kyrkokör och Betaniakören sjöng på manifestationen.

asylpolitik. Solen sken över ett välfyllt torg i Jakobstad på lördagsförmiddagen. Men det tema som lockat cirka 500 personer dit var inte lika positivt. Manifestationen var ett uttryck för missnöje över det man upplever som en inhuman finländsk flyktingpolitik. 28.4.2018 kl. 13:48
May Wikström och Fontana Medias styrelseordförande Hans Boije på KP-rådslag i Borgå.

Kyrkpressen. En chockhöjning av postens distributionsavgifter tvingar Kyrkpressen till inbesparingar. Under sommarmånaderna utkommer tidningen varannan vecka. 26.4.2018 kl. 20:52

forskning. Nygrundat forskningsinstitut ska befrämja högklassisk teologisk forskning. 17.5.2018 kl. 08:00

biskopsvigning. Domprost Mats Lindgård har utsetts att representera Finlands evangelisk-lutherska kyrka vid en dubbel biskopsvigning i Sverige. 17.5.2018 kl. 07:00

Övertramp. Paige Patterson som är en av de tongivande personerna inom Southern Baptist Convention, erkänner att han fällt ”olämpliga” och ”sårande” kommentarer under åren 2000 till 2014. 16.5.2018 kl. 11:00