Vi gör så ofta det vi innerst inne inte vill göra

06.10.2016
INKAST. Det är synd om människan. Vi gör så ofta det vi innerst inne inte vill, och har så svårt att göra annorlunda, skriver Patrick Wingren.

Löftet om villkorslös nåd och fullkomlig förlåtelse är någonting alldeles oerhört. Det är något jag aldrig kommer att förstå, något mitt rationella jag angriper med alla tänkbara medel. Vilsen efter skuggboxningen återvänder jag till tryggheten hos barnet i mig som inte förstår annat än att någon bryr sig, vill mig väl, älskar.

Kristendomen verkar ibland nästan vilja söka patent på kärlek. Det är ett fåfängt försök, för kärleken är så mycket större än kristendomen. När kärlek omsätts i handling blir de yttre omständigheterna helt oväsentliga.

En kärleksfull handling utförd av en troende kristen har inget speciellt gyllene skimmer över sig som skulle särskilja den från en identisk handling utförd av en icke-kristen individ. Båda handlingarna uppfyller de kristnas himmelske faders vilja i samma grad och borde bejublas av troende kristna, inte rangordnas.

Trygga i förlåtelsen uppmuntras vi att älska - inte på det sätt vi själva kan förmå, utan så som vi själva är älskade. Åter en gång det oerhörda, det som inte kan förstås: genom att låta oss älskas just sådana som vi är - med allt det bråte vi knappast ens själva vågar kännas vid - kan vi lära känna kärleken, vila trygga i dess obändiga aktivitet.

Det finns inte goda eller onda människor, godhet och ondska finns inom oss alla. Man behöver inte gå längre än till en sandlåda där barn leker för att inse att människan till naturen är komplext sammansatt. Som liten pojke hade jag dåligt samvete när jag lät mig svepas med av inre mörka strömmar, och som vuxen kan jag inte annat än konstatera att kampen fortgår.

När människan bedövas och tillåter sig att föras av ondskan blir människan omänsklig, förmögen att utföra de mest monstruösa, bestialiska handlingar. Därför är passivitet så oerhört farlig. Det onda inom söker efter att ta över, och fyller förrädiskt diskret det tomrum som likgiltigheten skapar.

Kärleken vill. Den vill inget något ont, den orkar vänta med obeskrivligt långt tålamod, men den är aldrig någonsin passiv.

Det gäller att spjärna emot, vare sig man är kristen, jude, muslim, homosexuell, heterosexuell, troende, ateist, rik, fattig, livstrött eller fylld av energi. Oberoende av tro, sexuell läggning, etnicitet, samhällsställning, livsöde eller ålder så kräver kampen mot ondskan aktivitet. Och den enda aktiva kraft som kan bryta arm med ondskan är kärlek.

Patrick Wingren

ekonomisk utredning. Församlingarna i Helsingfors ska beställa en utomstående utredning av ekonomin. 15.1.2018 kl. 11:32

ärkebiskopval 2018. I en palett på fem ärkebiskopskandidater sticker Heli Inkinen ut som den enda kvinnan. Hon konstaterar att det här är symptomatiskt för den kyrka hon jobbat och verkat i i över 30 år. Och hon vill förändring. 14.1.2018 kl. 16:54
Zacharias Topelius vid sitt arbetsbord i Björkudden i Sibbo år 1897. Bilden till höger visar utkastet till ”Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt” som skrevs 1887.

Jubileum. Under sin uppväxt i Nykarleby var Zacharias Topelius en flitig kyrkobesökare. Den söndag han inte varit i kyrkan skrev han ”okyrka” i sin dagbok. Kom han för sent till gudstjänsten gick han upp på läktaren för att inte störa. 12.1.2018 kl. 17:53
Miika Auvinen

förföljelse. Nordkorea och Afghanistan är de farligaste länderna att leva i som kristen. Nordkorea har toppat listan flera år men nu har den tvivelaktiga äran att inneha tätpositionen hotats av Afghanistan. 10.1.2018 kl. 13:22
Tapio Luoma uppskattar erfarenheterna både från de österbottniska församlingarna och den urbana miljön som biskop i Esbo stift.

ärkebiskopsval. Esbobiskopen Tapio Luoma är först ut i KP:s fem kandidatporträtt 4.1.2018 kl. 15:35

jul. Ett ord på bara tre bokstäver. Men ett ord som framkallar så mycket känslor, minnen och gläjde. Men också sorg. Karin Erlandsson berättar om minnen av sin barndoms jular. Och hur hon ser på julen idag. 22.12.2017 kl. 09:39

julevangeliet. Det var tur att julevangeliet skrevs av en så förnuftig och sansad människa som just evangelisten och läkaren Lukas. Hade han inte tagit sig an uppdraget hade julevangeliet kanske skrivits av en Terjärvbo. Eller ännu värre, en sportreporter... 21.12.2017 kl. 09:15

Kyrkpressen. Nummer 50 på webben redan idag. 15.12.2017 kl. 17:16
Teemu Laajasalo är ny biskop i Helsingfors. Han hoppas att kyrkan ska klara en åsiktsmångfald.

Helsingfors. Biskop Teemu Laajasalo önskar helsingforsarna en jul utan vardagssorger. 15.12.2017 kl. 10:00
Psykiskt illamående kostar, både de som drabbas, deras nära och samhället. Organisationer och frivilliga erbjuder stödformer som sjukvården inte kan ge.

psykisk ohälsa. Över en miljon finländare drabbas varje år av psykisk ohälsa. Föreningen Sympati hör till dem som sprider kunskap, öppnar sina dörrar och delar erfarenheter för att främja mental hälsa. 14.12.2017 kl. 15:12

möte. Fyra finländska biskopar ska träffa påven Franciscus den 25 januari. 19.1.2018 kl. 00:00

Ärkebiskopsvalet 2018. Fyra av fem av de uppställda kandidaterna i ärkebiskopsvalet kommer att predika på Tomasmässor i Helsingfors innan ärkebiskopsvalets första omgång den 8 februari. 11.1.2018 kl. 07:15

Rättsprocess. Árpád Kovács som är präst och verksam i Uleåborgs stift har valt att gå vidare till Norra Finlands förvaltningsdomstol med den skriftliga varning han fått av Uleåborg domkapitel. 10.1.2018 kl. 10:02