Vi gör så ofta det vi innerst inne inte vill göra

06.10.2016
INKAST. Det är synd om människan. Vi gör så ofta det vi innerst inne inte vill, och har så svårt att göra annorlunda, skriver Patrick Wingren.

Löftet om villkorslös nåd och fullkomlig förlåtelse är någonting alldeles oerhört. Det är något jag aldrig kommer att förstå, något mitt rationella jag angriper med alla tänkbara medel. Vilsen efter skuggboxningen återvänder jag till tryggheten hos barnet i mig som inte förstår annat än att någon bryr sig, vill mig väl, älskar.

Kristendomen verkar ibland nästan vilja söka patent på kärlek. Det är ett fåfängt försök, för kärleken är så mycket större än kristendomen. När kärlek omsätts i handling blir de yttre omständigheterna helt oväsentliga.

En kärleksfull handling utförd av en troende kristen har inget speciellt gyllene skimmer över sig som skulle särskilja den från en identisk handling utförd av en icke-kristen individ. Båda handlingarna uppfyller de kristnas himmelske faders vilja i samma grad och borde bejublas av troende kristna, inte rangordnas.

Trygga i förlåtelsen uppmuntras vi att älska - inte på det sätt vi själva kan förmå, utan så som vi själva är älskade. Åter en gång det oerhörda, det som inte kan förstås: genom att låta oss älskas just sådana som vi är - med allt det bråte vi knappast ens själva vågar kännas vid - kan vi lära känna kärleken, vila trygga i dess obändiga aktivitet.

Det finns inte goda eller onda människor, godhet och ondska finns inom oss alla. Man behöver inte gå längre än till en sandlåda där barn leker för att inse att människan till naturen är komplext sammansatt. Som liten pojke hade jag dåligt samvete när jag lät mig svepas med av inre mörka strömmar, och som vuxen kan jag inte annat än konstatera att kampen fortgår.

När människan bedövas och tillåter sig att föras av ondskan blir människan omänsklig, förmögen att utföra de mest monstruösa, bestialiska handlingar. Därför är passivitet så oerhört farlig. Det onda inom söker efter att ta över, och fyller förrädiskt diskret det tomrum som likgiltigheten skapar.

Kärleken vill. Den vill inget något ont, den orkar vänta med obeskrivligt långt tålamod, men den är aldrig någonsin passiv.

Det gäller att spjärna emot, vare sig man är kristen, jude, muslim, homosexuell, heterosexuell, troende, ateist, rik, fattig, livstrött eller fylld av energi. Oberoende av tro, sexuell läggning, etnicitet, samhällsställning, livsöde eller ålder så kräver kampen mot ondskan aktivitet. Och den enda aktiva kraft som kan bryta arm med ondskan är kärlek.

Patrick Wingren
Bön är ett tema som ligger emeritusbiskop Erik Vikström varmt om hjärtat. Nu kommer hans vardagsböner för året i kortform ut som en liten bönbok.

bön. För flera år sedan skrev biskop Erik Vikström en omfattande andaktsbok för hela året. Nu utkommer en kortvariant, med böner för vardagsbruk för alla som behöver det. 13.7.2018 kl. 14:58
Det finns saker hon kanske inte kommer kunna göra igen. Men Christa Mickelsson blir långsamt bättre, dag för dag, och hon uppskattar varje stund.

Överlevare. I september drabbades Christa Mickelsson av en massiv hjärnblödning. Hon överlevde, men när hon vaknade upp hade hon förlorat talförmågan och högra sidan var förlamad. Då började en lång och tung återhämtning. – Tidigare – före olyckan – tänkte jag att nu kan livet bara bli sämre. Nu tänker jag tvärtom. 4.7.2018 kl. 15:03

Helsingfors pride. Kyrklig vigsel av samkönade par är ett aktuellt tema som lyfts fram under årets Helsingfors Pride-vecka. Församlingar och kristna organisationer deltar också aktivt i programmet. 26.6.2018 kl. 12:52

biskopsval. Biskopen i Borgå stift Björn Vikström har valts till lärare i teologisk etik och religionsfilosofi vid Åbo Akademi. Vikström tillträder tjänsten den 1 september 2019. 19.6.2018 kl. 16:12
Lucas Snellman utanför Johanneskyrkan, därifrån Yle sände den första svenskspråkiga radiogudstjänsten år 1926.

radiogudstjänster. 90-årig tradition bryts när Yle utlokaliserar produktionen av radiogudstjänster. Församlingarna behöver nu satsa mer på planeringen. 19.6.2018 kl. 16:10
Karin Erlandssons bok lanseras på Kyrkans Ungdoms sommarläger i Pieksämäki, där hon själv deltagit i många år under uppväxten.

Fontana Media. Karin Erlandsson som blivit bekant för många Kyrkpressenläsare via sina texter om hur man upprätthåller en vardagstro kommer ut i bokform på Fontana Media i juli. 8.6.2018 kl. 14:12

MINNESSJUKDOM. Tron kan vara ett viktigt fäste när minnena bleknar. Kyrkan har gett ut en skrift med stöd för arbetet bland församlingsmedlemmar med minnessjukdom. 8.6.2018 kl. 12:44
Kyrkpressen har tidigare skrivit om Ahmad i 45/2017 och 21-22/2018

flyktingar. Efter nio år i Finland flögs Ahmad till Kabul i går tillsammans med tre andra utvisade afghaner. 7.6.2018 kl. 13:48
Farag Sadak

profilen. Då han kom till Finland kände han ingen annan som talade arabiska här. När flyktingvågen kom hösten 2015 hade Farag Sadak förberett sig för den i fem år. 7.6.2018 kl. 11:31

Ärkebiskop. I söndags installerades Tapio Luoma som ny ärkebiskop för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 7.6.2018 kl. 10:00

Vasa. Två separata kyrkobesvär mot gemensamma kyrkofullmäktiges beslut att säga upp hyresavtalet för Dragnäsbäcks kyrka i Vasa har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol. 4.7.2018 kl. 10:22

regnbågsfrågor. Föreningen Malkus började som kamratstöd för kristna som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter. 4.7.2018 kl. 09:08

Maata näkyvissä. Det ordnas inga fler mässor under festivalen Maata Näkyvissä i Åbo utan kvinnliga präster. 25.6.2018 kl. 13:17