Ett tåg kommer lastat med präster

06.10.2016
KOLUMN. När jag skriver detta sitter jag på ett tåg med åtminstone en präst i varje kupé.

Vore tåget inte nitton minuter försenat skulle man nästan kunna tro att vi var på himmelsfärd.
Prästerna och jag är på väg hem efter två dagar i Åbo. Där har det varit synodalmöte.

Synodalmöte? Ännu en av dessa kyrkliga tungvrickare som öppnar sig endast för de invigda? Kanske det. Men nu vet jag åtminstone lite vad det handlar om.

Präster är nyckelordet. Det är på synodalmötet de alla träffas vart sjätte år. Mötet är så viktigt att kyrkolagen ålägger biskopen att sammankalla prästerna i stiftet till detta möte. Men man får hoppas att de träffas också däremellan.

Och nej, det är inte pressen biskopen sammankallar. Det fick jag höra av hjälpsamma präster som undrade varför pressen trots det var med på mötet. Ändå fick vi vara med på ett hörn, det är jag både glad och tacksam över. Inte minst för att få träffa både gamla vänner (bland andra en barndomsvän jag inte träffat på fyrtio år) och göra nya bekantskaper bland prästerskapet.

Det som jag tar med mig från detta möte är framför allt en vi-anda som jag tyckte mig se bland prästerna. Att åsikterna går i sär bland dem, till och med ganska kraftigt ibland, är ingen hemlighet. Inte minst i fråga om den nya äktenskapslagen och hur kyrkan ska agera då lagen godkänts. Men jag hörde inga hårda ord utan jag tyckte mig se en ömsesidig respekt.

Det finns ett hopp trots allt.

Johan Sandberg
Itohan Okundaye vill berätta sin historia och sprida kunskap om vad människohandel är.

Rädsla. Itohan Okundaye från Nigeria älskade skolan som liten flicka. Hon drömde om att bli läkare. Aldrig någonsin hade hon trott att hon skulle bli ett offer för människo- och sexhandeln. 18.11.2017 kl. 12:11

Borgå. Fastighetsdebatten fick en överraskande vändning när gemensamma kyrkorådet förkastade förslaget till fastighetsstrategi. Nu är Svenska församlingshemmet fredat åtminstone en tid framåt. 17.11.2017 kl. 11:59
Genom utställningen vill Barbara Savolainen stöda kyrkans arbete för invandrare och deras välmående.

Påverka. Just nu pågår en konstutställning i Johanneskyrkans krypta. Det är journalisten och konstnären Barbara Savolainen som ställer ut sina verk under rubriken Face, ansikte. 17.11.2017 kl. 10:28

FMS. Finska Missionssällskapets styrelse valde vid sitt möte idag Rolf Steffansson till ny verksamhetsledare. Han inleder sin tjänst den 1 januari 2018. 15.11.2017 kl. 13:25
Gun- Maj Näse är också medlem i stiftsfullmäktige i Borgå stift.

pro ecclesia. Pro ecclesia till mångårig församlings- och stiftstrotjänare. 15.11.2017 kl. 13:03

eutanasi. Viktigt att god vård i livets slutskede finns i hela landet för alla. 10.11.2017 kl. 09:58
Höstens kyrkomötessession avslutades på torsdagen och budgeten var ett av de sista ärendena på agendan.

Kyrkomötet. Nästa år betalar församlingarna sammanlagt 6,5 miljoner mindre till kyrkans gemensamma verksamhet och förvaltning. 9.11.2017 kl. 11:41
Pia Ingström har just nu inga planer på att åka till Istanbul. – Av ren feghet, säger hon. Det är en stor sorg.

Istanbul. Pia Ingströms bok om de grekiska, armeniska och judiska minoriteterna i Istanbul är en berättelse om förlusten av språk, identitet och tradition. 9.11.2017 kl. 09:14
Ärkebiskop Kari Mäkinen fick än en gång sitta ordförande i långköraren om kyrkans vägval i äktenskapsfrågan.

Kyrkomötet. Remissdebatten kring vigselrätten tog plats i ett annars luftigt kyrkomöte. 8.11.2017 kl. 14:15

Kyrkomötet. Kyrkomötet beslöt idag att låta göra en oberoende utredning om hur församlingarnas ekonomi och verksamhet påverkats av kyrkans informationsförvaltning. 8.11.2017 kl. 13:12

Borgå stift. Åtta präster i Borgå stift är redo att viga samkönade par. 16.11.2017 kl. 10:00

teemu laajasalo. Helsingfors nya biskop, Teemu Laajasalo, har vigts till tjänst. 15.11.2017 kl. 13:52

kipa. Denna vecka pågår en stödinsamling i Borgå stift för uppropet mot Kyrkans servicecentral Kipa. 15.11.2017 kl. 13:37