Ett tåg kommer lastat med präster

06.10.2016
KOLUMN. När jag skriver detta sitter jag på ett tåg med åtminstone en präst i varje kupé.

Vore tåget inte nitton minuter försenat skulle man nästan kunna tro att vi var på himmelsfärd.
Prästerna och jag är på väg hem efter två dagar i Åbo. Där har det varit synodalmöte.

Synodalmöte? Ännu en av dessa kyrkliga tungvrickare som öppnar sig endast för de invigda? Kanske det. Men nu vet jag åtminstone lite vad det handlar om.

Präster är nyckelordet. Det är på synodalmötet de alla träffas vart sjätte år. Mötet är så viktigt att kyrkolagen ålägger biskopen att sammankalla prästerna i stiftet till detta möte. Men man får hoppas att de träffas också däremellan.

Och nej, det är inte pressen biskopen sammankallar. Det fick jag höra av hjälpsamma präster som undrade varför pressen trots det var med på mötet. Ändå fick vi vara med på ett hörn, det är jag både glad och tacksam över. Inte minst för att få träffa både gamla vänner (bland andra en barndomsvän jag inte träffat på fyrtio år) och göra nya bekantskaper bland prästerskapet.

Det som jag tar med mig från detta möte är framför allt en vi-anda som jag tyckte mig se bland prästerna. Att åsikterna går i sär bland dem, till och med ganska kraftigt ibland, är ingen hemlighet. Inte minst i fråga om den nya äktenskapslagen och hur kyrkan ska agera då lagen godkänts. Men jag hörde inga hårda ord utan jag tyckte mig se en ömsesidig respekt.

Det finns ett hopp trots allt.

Johan Sandberg
Bön är ett tema som ligger emeritusbiskop Erik Vikström varmt om hjärtat. Nu kommer hans vardagsböner för året i kortform ut som en liten bönbok.

bön. För flera år sedan skrev biskop Erik Vikström en omfattande andaktsbok för hela året. Nu utkommer en kortvariant, med böner för vardagsbruk för alla som behöver det. 13.7.2018 kl. 14:58
Det finns saker hon kanske inte kommer kunna göra igen. Men Christa Mickelsson blir långsamt bättre, dag för dag, och hon uppskattar varje stund.

Överlevare. I september drabbades Christa Mickelsson av en massiv hjärnblödning. Hon överlevde, men när hon vaknade upp hade hon förlorat talförmågan och högra sidan var förlamad. Då började en lång och tung återhämtning. – Tidigare – före olyckan – tänkte jag att nu kan livet bara bli sämre. Nu tänker jag tvärtom. 4.7.2018 kl. 15:03

Helsingfors pride. Kyrklig vigsel av samkönade par är ett aktuellt tema som lyfts fram under årets Helsingfors Pride-vecka. Församlingar och kristna organisationer deltar också aktivt i programmet. 26.6.2018 kl. 12:52

biskopsval. Biskopen i Borgå stift Björn Vikström har valts till lärare i teologisk etik och religionsfilosofi vid Åbo Akademi. Vikström tillträder tjänsten den 1 september 2019. 19.6.2018 kl. 16:12
Lucas Snellman utanför Johanneskyrkan, därifrån Yle sände den första svenskspråkiga radiogudstjänsten år 1926.

radiogudstjänster. 90-årig tradition bryts när Yle utlokaliserar produktionen av radiogudstjänster. Församlingarna behöver nu satsa mer på planeringen. 19.6.2018 kl. 16:10
Karin Erlandssons bok lanseras på Kyrkans Ungdoms sommarläger i Pieksämäki, där hon själv deltagit i många år under uppväxten.

Fontana Media. Karin Erlandsson som blivit bekant för många Kyrkpressenläsare via sina texter om hur man upprätthåller en vardagstro kommer ut i bokform på Fontana Media i juli. 8.6.2018 kl. 14:12

MINNESSJUKDOM. Tron kan vara ett viktigt fäste när minnena bleknar. Kyrkan har gett ut en skrift med stöd för arbetet bland församlingsmedlemmar med minnessjukdom. 8.6.2018 kl. 12:44
Kyrkpressen har tidigare skrivit om Ahmad i 45/2017 och 21-22/2018

flyktingar. Efter nio år i Finland flögs Ahmad till Kabul i går tillsammans med tre andra utvisade afghaner. 7.6.2018 kl. 13:48
Farag Sadak

profilen. Då han kom till Finland kände han ingen annan som talade arabiska här. När flyktingvågen kom hösten 2015 hade Farag Sadak förberett sig för den i fem år. 7.6.2018 kl. 11:31

Ärkebiskop. I söndags installerades Tapio Luoma som ny ärkebiskop för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 7.6.2018 kl. 10:00

Vasa. Två separata kyrkobesvär mot gemensamma kyrkofullmäktiges beslut att säga upp hyresavtalet för Dragnäsbäcks kyrka i Vasa har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol. 4.7.2018 kl. 10:22

regnbågsfrågor. Föreningen Malkus började som kamratstöd för kristna som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter. 4.7.2018 kl. 09:08

Maata näkyvissä. Det ordnas inga fler mässor under festivalen Maata Näkyvissä i Åbo utan kvinnliga präster. 25.6.2018 kl. 13:17