En liten vit bit som gör skillnad

06.10.2016
LEDARE. Schismerna och polariseringen syntes inte prästerna i Borgå stift samlades till stormöte.

Prästen är onekligen kyrkans synligaste medarbetare, märkt med den krage som ger upphov till många reaktioner i vardagen – som de intervjuade i KP:s enkät på sidan 9 i papperstidningen i nummer 40 vittnar om. De flesta av samtalen är goda sådana. Det har betydelse att någons ämbetsdräkt så tydligt signalerar att det här är en person vars uppgift är att möta andra, och att han eller hon är beredd på att stå pall för alla slags reaktioner.

Synodalmöte kallas alltså det stormöte som samlade Borgå stifts präster i Åbo häromveckan. Under två intensiva dagar satt så gott som alla präster i det svenska stiftet på seminarier som behandlade allt från att hålla sin kondition i skick till – naturligtvis – hur man ska agera när den nya äktenskapslagen träder i kraft.

Den positiva observationen för utomstående ögon var den sakliga öppenhet och respekt som rådde mellan de olika lägren. I själva verket var ”lägren” rent av obefintliga. På plats fanns bara en skara individer, som gemensamt försökte komma tillrätta med sitt uppdrag i vardagen, samtidigt som de närmade sig frågeställningarna från divergerande och personliga övertygelser.

Schismerna och polariseringen syntes inte när bröder och systrar glatt hälsade på varandra i matsalen. Det finns en verklighet bakom de offentligt regisserade grälen. Det finns ett djupare och större uppdrag, där det tydligen går att förenas bortom orden ändå.

Men ett litet orosmoln finns det trots allt. Skaran i Åbo var definitivt medelålders, och analysen av läget och tendenserna i stiftet visar att Borgå stift står inför prästbrist om man inte lyckas få mellan 40 och 50 nya präster under de närmsta fem åren. Det glesnar snabbt i leden när de stora årskullarna går i pension. På finskt håll är läget tvärtom. Där står teologerna på kö för prästvigning.

”Den bästa reklampelaren är präster som berättar om både det fina och jobbiga med prästjobbet”, sa biskopen till skaran.

Bonga en präst. Din egen, grannförsamlingens, den som råkar sitta intill dig på tåget. De är högst vanliga människor med den alltmer sällsynta uppgiften att ta lyra när någon öppnar sitt innersta, var det än må vara. De rent av uppfattar uppdraget som något Gud har anförtrott dem. Och de tar inte betalt. Bonga en präst, för att du är bekymrad, grundligt förbannad eller har obesvarade frågor.

Eller – om du råkar vara i den situationen att du väljer livsuppgift och yrkesbana – varför inte bli en? Prästen behövs.

May Wikström

ekonomisk utredning. Församlingarna i Helsingfors ska beställa en utomstående utredning av ekonomin. 15.1.2018 kl. 11:32

Ă€rkebiskopval 2018. I en palett på fem ärkebiskopskandidater sticker Heli Inkinen ut som den enda kvinnan. Hon konstaterar att det här är symptomatiskt för den kyrka hon jobbat och verkat i i över 30 år. Och hon vill förändring. 14.1.2018 kl. 16:54
Zacharias Topelius vid sitt arbetsbord i Björkudden i Sibbo år 1897. Bilden till höger visar utkastet till ”Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt” som skrevs 1887.

Jubileum. Under sin uppväxt i Nykarleby var Zacharias Topelius en flitig kyrkobesökare. Den söndag han inte varit i kyrkan skrev han ”okyrka” i sin dagbok. Kom han för sent till gudstjänsten gick han upp på läktaren för att inte störa. 12.1.2018 kl. 17:53
Miika Auvinen

förföljelse. Nordkorea och Afghanistan är de farligaste länderna att leva i som kristen. Nordkorea har toppat listan flera år men nu har den tvivelaktiga äran att inneha tätpositionen hotats av Afghanistan. 10.1.2018 kl. 13:22
Tapio Luoma uppskattar erfarenheterna både från de österbottniska församlingarna och den urbana miljön som biskop i Esbo stift.

Ă€rkebiskopsval. Esbobiskopen Tapio Luoma är först ut i KP:s fem kandidatporträtt 4.1.2018 kl. 15:35

jul. Ett ord på bara tre bokstäver. Men ett ord som framkallar så mycket känslor, minnen och gläjde. Men också sorg. Karin Erlandsson berättar om minnen av sin barndoms jular. Och hur hon ser på julen idag. 22.12.2017 kl. 09:39

julevangeliet. Det var tur att julevangeliet skrevs av en så förnuftig och sansad människa som just evangelisten och läkaren Lukas. Hade han inte tagit sig an uppdraget hade julevangeliet kanske skrivits av en Terjärvbo. Eller ännu värre, en sportreporter... 21.12.2017 kl. 09:15

Kyrkpressen. Nummer 50 på webben redan idag. 15.12.2017 kl. 17:16
Teemu Laajasalo är ny biskop i Helsingfors. Han hoppas att kyrkan ska klara en åsiktsmångfald.

Helsingfors. Biskop Teemu Laajasalo önskar helsingforsarna en jul utan vardagssorger. 15.12.2017 kl. 10:00
Psykiskt illamående kostar, både de som drabbas, deras nära och samhället. Organisationer och frivilliga erbjuder stödformer som sjukvården inte kan ge.

psykisk ohĂ€lsa. Över en miljon finländare drabbas varje år av psykisk ohälsa. Föreningen Sympati hör till dem som sprider kunskap, öppnar sina dörrar och delar erfarenheter för att främja mental hälsa. 14.12.2017 kl. 15:12

möte. Fyra finländska biskopar ska träffa påven Franciscus den 25 januari. 19.1.2018 kl. 00:00

Ärkebiskopsvalet 2018. Fyra av fem av de uppställda kandidaterna i ärkebiskopsvalet kommer att predika på Tomasmässor i Helsingfors innan ärkebiskopsvalets första omgång den 8 februari. 11.1.2018 kl. 07:15

RĂ€ttsprocess. Árpád Kovács som är präst och verksam i Uleåborgs stift har valt att gå vidare till Norra Finlands förvaltningsdomstol med den skriftliga varning han fått av Uleåborg domkapitel. 10.1.2018 kl. 10:02