En liten vit bit som gör skillnad

06.10.2016
LEDARE. Schismerna och polariseringen syntes inte prästerna i Borgå stift samlades till stormöte.

Prästen är onekligen kyrkans synligaste medarbetare, märkt med den krage som ger upphov till många reaktioner i vardagen – som de intervjuade i KP:s enkät på sidan 9 i papperstidningen i nummer 40 vittnar om. De flesta av samtalen är goda sådana. Det har betydelse att någons ämbetsdräkt så tydligt signalerar att det här är en person vars uppgift är att möta andra, och att han eller hon är beredd på att stå pall för alla slags reaktioner.

Synodalmöte kallas alltså det stormöte som samlade Borgå stifts präster i Åbo häromveckan. Under två intensiva dagar satt så gott som alla präster i det svenska stiftet på seminarier som behandlade allt från att hålla sin kondition i skick till – naturligtvis – hur man ska agera när den nya äktenskapslagen träder i kraft.

Den positiva observationen för utomstående ögon var den sakliga öppenhet och respekt som rådde mellan de olika lägren. I själva verket var ”lägren” rent av obefintliga. På plats fanns bara en skara individer, som gemensamt försökte komma tillrätta med sitt uppdrag i vardagen, samtidigt som de närmade sig frågeställningarna från divergerande och personliga övertygelser.

Schismerna och polariseringen syntes inte när bröder och systrar glatt hälsade på varandra i matsalen. Det finns en verklighet bakom de offentligt regisserade grälen. Det finns ett djupare och större uppdrag, där det tydligen går att förenas bortom orden ändå.

Men ett litet orosmoln finns det trots allt. Skaran i Åbo var definitivt medelålders, och analysen av läget och tendenserna i stiftet visar att Borgå stift står inför prästbrist om man inte lyckas få mellan 40 och 50 nya präster under de närmsta fem åren. Det glesnar snabbt i leden när de stora årskullarna går i pension. På finskt håll är läget tvärtom. Där står teologerna på kö för prästvigning.

”Den bästa reklampelaren är präster som berättar om både det fina och jobbiga med prästjobbet”, sa biskopen till skaran.

Bonga en präst. Din egen, grannförsamlingens, den som råkar sitta intill dig på tåget. De är högst vanliga människor med den alltmer sällsynta uppgiften att ta lyra när någon öppnar sitt innersta, var det än må vara. De rent av uppfattar uppdraget som något Gud har anförtrott dem. Och de tar inte betalt. Bonga en präst, för att du är bekymrad, grundligt förbannad eller har obesvarade frågor.

Eller – om du råkar vara i den situationen att du väljer livsuppgift och yrkesbana – varför inte bli en? Prästen behövs.

May Wikström
Bön är ett tema som ligger emeritusbiskop Erik Vikström varmt om hjärtat. Nu kommer hans vardagsböner för året i kortform ut som en liten bönbok.

bön. För flera år sedan skrev biskop Erik Vikström en omfattande andaktsbok för hela året. Nu utkommer en kortvariant, med böner för vardagsbruk för alla som behöver det. 13.7.2018 kl. 14:58
Det finns saker hon kanske inte kommer kunna göra igen. Men Christa Mickelsson blir långsamt bättre, dag för dag, och hon uppskattar varje stund.

Överlevare. I september drabbades Christa Mickelsson av en massiv hjärnblödning. Hon överlevde, men när hon vaknade upp hade hon förlorat talförmågan och högra sidan var förlamad. Då började en lång och tung återhämtning. – Tidigare – före olyckan – tänkte jag att nu kan livet bara bli sämre. Nu tänker jag tvärtom. 4.7.2018 kl. 15:03

Helsingfors pride. Kyrklig vigsel av samkönade par är ett aktuellt tema som lyfts fram under årets Helsingfors Pride-vecka. Församlingar och kristna organisationer deltar också aktivt i programmet. 26.6.2018 kl. 12:52

biskopsval. Biskopen i Borgå stift Björn Vikström har valts till lärare i teologisk etik och religionsfilosofi vid Åbo Akademi. Vikström tillträder tjänsten den 1 september 2019. 19.6.2018 kl. 16:12
Lucas Snellman utanför Johanneskyrkan, därifrån Yle sände den första svenskspråkiga radiogudstjänsten år 1926.

radiogudstjĂ€nster. 90-årig tradition bryts när Yle utlokaliserar produktionen av radiogudstjänster. Församlingarna behöver nu satsa mer på planeringen. 19.6.2018 kl. 16:10
Karin Erlandssons bok lanseras på Kyrkans Ungdoms sommarläger i Pieksämäki, där hon själv deltagit i många år under uppväxten.

Fontana Media. Karin Erlandsson som blivit bekant för många Kyrkpressenläsare via sina texter om hur man upprätthåller en vardagstro kommer ut i bokform på Fontana Media i juli. 8.6.2018 kl. 14:12

MINNESSJUKDOM. Tron kan vara ett viktigt fäste när minnena bleknar. Kyrkan har gett ut en skrift med stöd för arbetet bland församlingsmedlemmar med minnessjukdom. 8.6.2018 kl. 12:44
Kyrkpressen har tidigare skrivit om Ahmad i 45/2017 och 21-22/2018

flyktingar. Efter nio år i Finland flögs Ahmad till Kabul i går tillsammans med tre andra utvisade afghaner. 7.6.2018 kl. 13:48
Farag Sadak

profilen. Då han kom till Finland kände han ingen annan som talade arabiska här. När flyktingvågen kom hösten 2015 hade Farag Sadak förberett sig för den i fem år. 7.6.2018 kl. 11:31

Ärkebiskop. I söndags installerades Tapio Luoma som ny ärkebiskop för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 7.6.2018 kl. 10:00

Vasa. Två separata kyrkobesvär mot gemensamma kyrkofullmäktiges beslut att säga upp hyresavtalet för Dragnäsbäcks kyrka i Vasa har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol. 4.7.2018 kl. 10:22

regnbĂ„gsfrĂ„gor. Föreningen Malkus började som kamratstöd för kristna som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter. 4.7.2018 kl. 09:08

Maata nĂ€kyvissĂ€. Det ordnas inga fler mässor under festivalen Maata Näkyvissä i Åbo utan kvinnliga präster. 25.6.2018 kl. 13:17