Predikningars politiska potential

08.09.2016
Ett av mina intresseområden är för tillfället det amerikanska presidentvalet. Mitt i den valyra som pågår blev jag påmind om en incident i det amerikanska presidentvalet 2008. Då framträdde videomaterial där Jeremiah Wright, pastorn i kyrkan som Barack Obama brukade besöka, i en predikan deklarerade att Gud inte välsignar Amerika, utan Gud förbannar Amerika för dess oförmåga att arbeta mot rasism och segregering.

Eftersom ett sådant fördömande av nationen är ett tabu i Amerika blev Wrights predikan snabbt ett problem för Obamas presidentkampanj. Obama blev tvungen att snabbt ta avstånd från sin pastors uttalanden samt lämna den församling som han varit en del av i flera år.

Predikningar kan tydligen vara politiskt sprängstoff. Men de förmår inte enbart störa den etablerade politiken. De uttrycker även en politisk vilja.

Här förstår jag inte ”politik” främst som ett pragmatiskt arbete, där det offentliga livet organiseras utifrån vissa juridiska och ekonomiska förutsättningar. Jag uppfattar istället politik som det aktiva arbetet att föreställa sig en verklighet som är bättre än den som vi för tillfället upplever. Politik handlar därmed generellt sett om att föreställa sig livet som det kunde vara när det är som bäst och även sträva efter att förverkliga detta liv.

För att kunna föreställa sig en ny och bättre framtid måste man däremot vara beredd att tala ärligt om nuet – man måste vara beredd att synliggöra lidandet så att det kan konfronteras och åtgärdas. Jag tycker av den anledningen att det var beklagligt, om än förståeligt, att Obama valde att frånsäga sig relationen med sin pastor.

Den verklighet som pastor Wright förmedlade med denna förbannelse var en som föddes ur det lidande och förtryck som svarta i Amerika dagligen fått uppleva – ett Amerika där vissa var utstötta och under ständigt hot på grund av sin hudfärg; ett Amerika som behövde ledas mot det goda; ett Amerika som fler borde bli medvetna om; ett Amerika som strider mot kyrkans kärleksbud.

Predikningar kan därför potentiellt vara viktiga politiska manifestationer. Därför kan man säga att alla predikanter har ett särskilt kall att vara politiska aktörer genom att dels ge en bild av den värld vi lever i, dels förkunna en alternativ föreställning om denna värld. Predikningar kan naturligtvis beröra annat också, men detta är en aspekt som jag hoppas att kyrkans förkunnare aldrig glömmer och som församlingen aldrig glömmer att kräva. Detta är ett uppdrag som blir desto viktigare nu när bland annat krigets, fattigdomens och miljöförstöringens misär kommit allt närmare vår vardag.

Må Gud välsigna oss med sådana predikningar som har potential att mobilisera församlingen att arbeta för en ny verklighet – en verklighet som är bättre än den vi för tillfället har.

Fredrik Portin
Itohan Okundaye vill berätta sin historia och sprida kunskap om vad människohandel är.

RĂ€dsla. Itohan Okundaye från Nigeria älskade skolan som liten flicka. Hon drömde om att bli läkare. Aldrig någonsin hade hon trott att hon skulle bli ett offer för människo- och sexhandeln. 18.11.2017 kl. 12:11

BorgĂ„. Fastighetsdebatten fick en överraskande vändning när gemensamma kyrkorådet förkastade förslaget till fastighetsstrategi. Nu är Svenska församlingshemmet fredat åtminstone en tid framåt. 17.11.2017 kl. 11:59
Genom utställningen vill Barbara Savolainen stöda kyrkans arbete för invandrare och deras välmående.

PĂ„verka. Just nu pågår en konstutställning i Johanneskyrkans krypta. Det är journalisten och konstnären Barbara Savolainen som ställer ut sina verk under rubriken Face, ansikte. 17.11.2017 kl. 10:28

FMS. Finska Missionssällskapets styrelse valde vid sitt möte idag Rolf Steffansson till ny verksamhetsledare. Han inleder sin tjänst den 1 januari 2018. 15.11.2017 kl. 13:25
Gun- Maj Näse är också medlem i stiftsfullmäktige i Borgå stift.

pro ecclesia. Pro ecclesia till mångårig församlings- och stiftstrotjänare. 15.11.2017 kl. 13:03

eutanasi. Viktigt att god vård i livets slutskede finns i hela landet för alla. 10.11.2017 kl. 09:58
Höstens kyrkomötessession avslutades på torsdagen och budgeten var ett av de sista ärendena på agendan.

Kyrkomötet. Nästa år betalar församlingarna sammanlagt 6,5 miljoner mindre till kyrkans gemensamma verksamhet och förvaltning. 9.11.2017 kl. 11:41
Pia Ingström har just nu inga planer på att åka till Istanbul. – Av ren feghet, säger hon. Det är en stor sorg.

Istanbul. Pia Ingströms bok om de grekiska, armeniska och judiska minoriteterna i Istanbul är en berättelse om förlusten av språk, identitet och tradition. 9.11.2017 kl. 09:14
Ärkebiskop Kari Mäkinen fick än en gång sitta ordförande i långköraren om kyrkans vägval i äktenskapsfrågan.

Kyrkomötet. Remissdebatten kring vigselrätten tog plats i ett annars luftigt kyrkomöte. 8.11.2017 kl. 14:15

Kyrkomötet. Kyrkomötet beslöt idag att låta göra en oberoende utredning om hur församlingarnas ekonomi och verksamhet påverkats av kyrkans informationsförvaltning. 8.11.2017 kl. 13:12

BorgĂ„ stift. Åtta präster i Borgå stift är redo att viga samkönade par. 16.11.2017 kl. 10:00

teemu laajasalo. Helsingfors nya biskop, Teemu Laajasalo, har vigts till tjänst. 15.11.2017 kl. 13:52

kipa. Denna vecka pågår en stödinsamling i Borgå stift för uppropet mot Kyrkans servicecentral Kipa. 15.11.2017 kl. 13:37