I en okänd framtid lovar jag att finnas till för dig

29.09.2016

INKAST. Biskop Björn skrev en dikt om änglar till de nya skoleleverna i Helsingfors.

Inom Helsingfors samfällighet brukar man dela ut små kort till de nya skoleleverna. I år fick jag frågan om jag kunde bidra med en dikt. Sparrad av min litterärt bevandrade syster fick jag ihop följande alster, där jag försökte fånga såväl nyfikenheten som osäkerheten inför det okända som skolstarten kommer att föra med sig.

Livet fullt av gråt och skratt,
lek och allvar, dag och natt.
Nya dagar, nya frågor,
lugna vatten, höga vågor.
Vänner kommer, vänner går,
ensamhet kan kännas svår.
Kom ihåg: Just nu, just här
finns din ängel, som dig bär,
bär dig starkt och lugnt
– vad kan då bli tungt?


Inför Mikaelidagen aktualiseras liknande frågor om barnen och deras osäkra framtid. Det kan gälla både barn som vi har i vår närhet och alla de barn runt om i världen som tvingas leva under hot om våld, hunger eller förtryck. För många människor är tron på Guds skyddande änglar en viktig källa till förtröstan inför en osäker framtid. Det här kommer också till uttryck i den mångfald av änglar i olika storlek och material som finns i många hem.

Samtidigt vet vi att ingen går helt säker från olyckor, sjukdomar och andra motgångar. Vår värld är inget paradis. Förtröstan på Guds och Guds änglars beskydd riskerar ständigt bli ifrågasatt, då saker som inte borde få ske ändå äger rum. Hoppet om en skyddsängel som troget vakar över våra kära riskerar ständigt reduceras till en barnslig längtan efter en trygg famn, som vill få oss att glömma världens ofullkomlighet. Å andra sidan tror jag att barnen i sin relation till Gud kan lyckas bevara något ursprungligt, som vi äldre tappat bort.

Gud är inte nära oss bara då allt går oss väl. Vi vill gärna se Gud som garant för ständig trygghet, men Gud har aldrig lovat oss någon problemfri harmonisk tillvaro här på jorden. Det som Gud däremot har lovat är att vara med oss, vad som än sker. Det är också det viktigaste löftet vi kan ge varandra: också i en okänd framtid lovar jag att finnas till för dig, och göra vad jag kan för ditt bästa. När vi gör det, imiterar vi Guds trofasthet och kärlek – och fungerar samtidigt som Guds utsända änglar.

Björn Vikström
Esse kyrka

Strukturer. Det behövs administrativa förändringar för att klara ekonomin och rekryteringen av arbetskraft. 23.4.2018 kl. 11:02
Janne Heikkilä, Ann-Mari Audas-Willman och Björn Vikström.

åsikter. Kyrkoherde Janne Heikkiläs uttalande om kvinnor i prästämbetet och om att viga frånskilda väckte diskussion. Domkapitlet kan inte väga prästers åsikter, endast pröva beredskapen att samarbeta, säger biskopen. 16.4.2018 kl. 18:12
Barnen i familjen sänder ett vädjande budskap till våra myndigheter.

flyktingar. Efter ett nytt avslag på sin asylansökan håller familjen Gill på att ge upp. 16.4.2018 kl. 09:15
Peter Blumenthal har sökt kyrkoherdetjänsten i Saltvik.

Tjänster. Kyrkoherdetjänsten i Saltviks församling har inom utsatt ansökningstid sökts av Peter Blumenthal. Det meddelar domkapitlet. 13.4.2018 kl. 16:06

ämbetssyn. Biskoparna ger en skrapa mot seg diskriminering av kvinnor i prästtjänst. 13.4.2018 kl. 13:18

metoo. – Vi sviker vårt uppdrag som kyrka om vi inte är beredda att lyssna till de här obehagliga berättelserna som handlar om maktmissbruk och sexualitet. 13.4.2018 kl. 13:04

upprop. Borgå stifts påskupprop samlade över 800 namn och förs nu vidare på både kyrkligt och politiskt håll. 4.4.2018 kl. 09:45
Över 300 personer har undertecknat uppropet.

upprop. Uppropet för en humanare flyktingpolitik har nu samlat långt över 300 namn. Bland undertecknarna finns bland andra Kristina Stenman som är stadsdirektör i Jakobstad och Astrid Thors. Vill man underteckna uppropet går det ännu att göra det via Borgå domkapitels Facebooksida 23.3.2018 kl. 09:12

flyktingar. Migri tar sig makten att döma om konverterade asylsökande är kristna eller inte. De anser att de bättre kan bedöma om en konvertit förändrat sitt liv på basis av ett dagslångt samtal än vi som umgåtts med honom regelbundet under ett helt år. 22.3.2018 kl. 07:07
Biskop Björn Vikström hoppas få en tjänst vid Åbo Akademi.

tjänst. Biskop Björn Vikström har sökt en universitetstjänst. Blir han vald siktar han på att tillträda i augusti–september 2019. 14.3.2018 kl. 09:27

sångfest. Under veckoslutet 20–22 april samlas hundratals sångglada barn från hela Svenskfinland till Barnens Sångfest i Vasa. 18.4.2018 kl. 07:00

Inbesparingar. Vasa kyrkliga samfällighet säljer fastigheter och säger upp hyresavtal för att stärka en belastad ekonomi. 19.4.2018 kl. 07:15

förkunnare. Författaren, läkaren och undervisaren Sven Reichmann har avlidit. 17.4.2018 kl. 11:45