I en okÀnd framtid lovar jag att finnas till för dig

29.09.2016

INKAST. Biskop Björn skrev en dikt om änglar till de nya skoleleverna i Helsingfors.

Inom Helsingfors samfällighet brukar man dela ut små kort till de nya skoleleverna. I år fick jag frågan om jag kunde bidra med en dikt. Sparrad av min litterärt bevandrade syster fick jag ihop följande alster, där jag försökte fånga såväl nyfikenheten som osäkerheten inför det okända som skolstarten kommer att föra med sig.

Livet fullt av gråt och skratt,
lek och allvar, dag och natt.
Nya dagar, nya frågor,
lugna vatten, höga vågor.
Vänner kommer, vänner går,
ensamhet kan kännas svår.
Kom ihåg: Just nu, just här
finns din ängel, som dig bär,
bär dig starkt och lugnt
– vad kan då bli tungt?


Inför Mikaelidagen aktualiseras liknande frågor om barnen och deras osäkra framtid. Det kan gälla både barn som vi har i vår närhet och alla de barn runt om i världen som tvingas leva under hot om våld, hunger eller förtryck. För många människor är tron på Guds skyddande änglar en viktig källa till förtröstan inför en osäker framtid. Det här kommer också till uttryck i den mångfald av änglar i olika storlek och material som finns i många hem.

Samtidigt vet vi att ingen går helt säker från olyckor, sjukdomar och andra motgångar. Vår värld är inget paradis. Förtröstan på Guds och Guds änglars beskydd riskerar ständigt bli ifrågasatt, då saker som inte borde få ske ändå äger rum. Hoppet om en skyddsängel som troget vakar över våra kära riskerar ständigt reduceras till en barnslig längtan efter en trygg famn, som vill få oss att glömma världens ofullkomlighet. Å andra sidan tror jag att barnen i sin relation till Gud kan lyckas bevara något ursprungligt, som vi äldre tappat bort.

Gud är inte nära oss bara då allt går oss väl. Vi vill gärna se Gud som garant för ständig trygghet, men Gud har aldrig lovat oss någon problemfri harmonisk tillvaro här på jorden. Det som Gud däremot har lovat är att vara med oss, vad som än sker. Det är också det viktigaste löftet vi kan ge varandra: också i en okänd framtid lovar jag att finnas till för dig, och göra vad jag kan för ditt bästa. När vi gör det, imiterar vi Guds trofasthet och kärlek – och fungerar samtidigt som Guds utsända änglar.

Björn Vikström
Itohan Okundaye vill berätta sin historia och sprida kunskap om vad människohandel är.

RĂ€dsla. Itohan Okundaye från Nigeria älskade skolan som liten flicka. Hon drömde om att bli läkare. Aldrig någonsin hade hon trott att hon skulle bli ett offer för människo- och sexhandeln. 18.11.2017 kl. 12:11

BorgĂ„. Fastighetsdebatten fick en överraskande vändning när gemensamma kyrkorådet förkastade förslaget till fastighetsstrategi. Nu är Svenska församlingshemmet fredat åtminstone en tid framåt. 17.11.2017 kl. 11:59
Genom utställningen vill Barbara Savolainen stöda kyrkans arbete för invandrare och deras välmående.

PĂ„verka. Just nu pågår en konstutställning i Johanneskyrkans krypta. Det är journalisten och konstnären Barbara Savolainen som ställer ut sina verk under rubriken Face, ansikte. 17.11.2017 kl. 10:28

FMS. Finska Missionssällskapets styrelse valde vid sitt möte idag Rolf Steffansson till ny verksamhetsledare. Han inleder sin tjänst den 1 januari 2018. 15.11.2017 kl. 13:25
Gun- Maj Näse är också medlem i stiftsfullmäktige i Borgå stift.

pro ecclesia. Pro ecclesia till mångårig församlings- och stiftstrotjänare. 15.11.2017 kl. 13:03

eutanasi. Viktigt att god vård i livets slutskede finns i hela landet för alla. 10.11.2017 kl. 09:58
Höstens kyrkomötessession avslutades på torsdagen och budgeten var ett av de sista ärendena på agendan.

Kyrkomötet. Nästa år betalar församlingarna sammanlagt 6,5 miljoner mindre till kyrkans gemensamma verksamhet och förvaltning. 9.11.2017 kl. 11:41
Pia Ingström har just nu inga planer på att åka till Istanbul. – Av ren feghet, säger hon. Det är en stor sorg.

Istanbul. Pia Ingströms bok om de grekiska, armeniska och judiska minoriteterna i Istanbul är en berättelse om förlusten av språk, identitet och tradition. 9.11.2017 kl. 09:14
Ärkebiskop Kari Mäkinen fick än en gång sitta ordförande i långköraren om kyrkans vägval i äktenskapsfrågan.

Kyrkomötet. Remissdebatten kring vigselrätten tog plats i ett annars luftigt kyrkomöte. 8.11.2017 kl. 14:15

Kyrkomötet. Kyrkomötet beslöt idag att låta göra en oberoende utredning om hur församlingarnas ekonomi och verksamhet påverkats av kyrkans informationsförvaltning. 8.11.2017 kl. 13:12

BorgĂ„ stift. Åtta präster i Borgå stift är redo att viga samkönade par. 16.11.2017 kl. 10:00

teemu laajasalo. Helsingfors nya biskop, Teemu Laajasalo, har vigts till tjänst. 15.11.2017 kl. 13:52

kipa. Denna vecka pågår en stödinsamling i Borgå stift för uppropet mot Kyrkans servicecentral Kipa. 15.11.2017 kl. 13:37