I en okänd framtid lovar jag att finnas till för dig

29.09.2016

INKAST. Biskop Björn skrev en dikt om änglar till de nya skoleleverna i Helsingfors.

Inom Helsingfors samfällighet brukar man dela ut små kort till de nya skoleleverna. I år fick jag frågan om jag kunde bidra med en dikt. Sparrad av min litterärt bevandrade syster fick jag ihop följande alster, där jag försökte fånga såväl nyfikenheten som osäkerheten inför det okända som skolstarten kommer att föra med sig.

Livet fullt av gråt och skratt,
lek och allvar, dag och natt.
Nya dagar, nya frågor,
lugna vatten, höga vågor.
Vänner kommer, vänner går,
ensamhet kan kännas svår.
Kom ihåg: Just nu, just här
finns din ängel, som dig bär,
bär dig starkt och lugnt
– vad kan då bli tungt?


Inför Mikaelidagen aktualiseras liknande frågor om barnen och deras osäkra framtid. Det kan gälla både barn som vi har i vår närhet och alla de barn runt om i världen som tvingas leva under hot om våld, hunger eller förtryck. För många människor är tron på Guds skyddande änglar en viktig källa till förtröstan inför en osäker framtid. Det här kommer också till uttryck i den mångfald av änglar i olika storlek och material som finns i många hem.

Samtidigt vet vi att ingen går helt säker från olyckor, sjukdomar och andra motgångar. Vår värld är inget paradis. Förtröstan på Guds och Guds änglars beskydd riskerar ständigt bli ifrågasatt, då saker som inte borde få ske ändå äger rum. Hoppet om en skyddsängel som troget vakar över våra kära riskerar ständigt reduceras till en barnslig längtan efter en trygg famn, som vill få oss att glömma världens ofullkomlighet. Å andra sidan tror jag att barnen i sin relation till Gud kan lyckas bevara något ursprungligt, som vi äldre tappat bort.

Gud är inte nära oss bara då allt går oss väl. Vi vill gärna se Gud som garant för ständig trygghet, men Gud har aldrig lovat oss någon problemfri harmonisk tillvaro här på jorden. Det som Gud däremot har lovat är att vara med oss, vad som än sker. Det är också det viktigaste löftet vi kan ge varandra: också i en okänd framtid lovar jag att finnas till för dig, och göra vad jag kan för ditt bästa. När vi gör det, imiterar vi Guds trofasthet och kärlek – och fungerar samtidigt som Guds utsända änglar.

Björn Vikström

ekonomisk utredning. Församlingarna i Helsingfors ska beställa en utomstående utredning av ekonomin. 15.1.2018 kl. 11:32

ärkebiskopval 2018. I en palett på fem ärkebiskopskandidater sticker Heli Inkinen ut som den enda kvinnan. Hon konstaterar att det här är symptomatiskt för den kyrka hon jobbat och verkat i i över 30 år. Och hon vill förändring. 14.1.2018 kl. 16:54
Zacharias Topelius vid sitt arbetsbord i Björkudden i Sibbo år 1897. Bilden till höger visar utkastet till ”Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt” som skrevs 1887.

Jubileum. Under sin uppväxt i Nykarleby var Zacharias Topelius en flitig kyrkobesökare. Den söndag han inte varit i kyrkan skrev han ”okyrka” i sin dagbok. Kom han för sent till gudstjänsten gick han upp på läktaren för att inte störa. 12.1.2018 kl. 17:53
Miika Auvinen

förföljelse. Nordkorea och Afghanistan är de farligaste länderna att leva i som kristen. Nordkorea har toppat listan flera år men nu har den tvivelaktiga äran att inneha tätpositionen hotats av Afghanistan. 10.1.2018 kl. 13:22
Tapio Luoma uppskattar erfarenheterna både från de österbottniska församlingarna och den urbana miljön som biskop i Esbo stift.

ärkebiskopsval. Esbobiskopen Tapio Luoma är först ut i KP:s fem kandidatporträtt 4.1.2018 kl. 15:35

jul. Ett ord på bara tre bokstäver. Men ett ord som framkallar så mycket känslor, minnen och gläjde. Men också sorg. Karin Erlandsson berättar om minnen av sin barndoms jular. Och hur hon ser på julen idag. 22.12.2017 kl. 09:39

julevangeliet. Det var tur att julevangeliet skrevs av en så förnuftig och sansad människa som just evangelisten och läkaren Lukas. Hade han inte tagit sig an uppdraget hade julevangeliet kanske skrivits av en Terjärvbo. Eller ännu värre, en sportreporter... 21.12.2017 kl. 09:15

Kyrkpressen. Nummer 50 på webben redan idag. 15.12.2017 kl. 17:16
Teemu Laajasalo är ny biskop i Helsingfors. Han hoppas att kyrkan ska klara en åsiktsmångfald.

Helsingfors. Biskop Teemu Laajasalo önskar helsingforsarna en jul utan vardagssorger. 15.12.2017 kl. 10:00
Psykiskt illamående kostar, både de som drabbas, deras nära och samhället. Organisationer och frivilliga erbjuder stödformer som sjukvården inte kan ge.

psykisk ohälsa. Över en miljon finländare drabbas varje år av psykisk ohälsa. Föreningen Sympati hör till dem som sprider kunskap, öppnar sina dörrar och delar erfarenheter för att främja mental hälsa. 14.12.2017 kl. 15:12

möte. Fyra finländska biskopar ska träffa påven Franciscus den 25 januari. 19.1.2018 kl. 00:00

Ärkebiskopsvalet 2018. Fyra av fem av de uppställda kandidaterna i ärkebiskopsvalet kommer att predika på Tomasmässor i Helsingfors innan ärkebiskopsvalets första omgång den 8 februari. 11.1.2018 kl. 07:15

Rättsprocess. Árpád Kovács som är präst och verksam i Uleåborgs stift har valt att gå vidare till Norra Finlands förvaltningsdomstol med den skriftliga varning han fått av Uleåborg domkapitel. 10.1.2018 kl. 10:02