I en okänd framtid lovar jag att finnas till för dig

29.09.2016

INKAST. Biskop Björn skrev en dikt om änglar till de nya skoleleverna i Helsingfors.

Inom Helsingfors samfällighet brukar man dela ut små kort till de nya skoleleverna. I år fick jag frågan om jag kunde bidra med en dikt. Sparrad av min litterärt bevandrade syster fick jag ihop följande alster, där jag försökte fånga såväl nyfikenheten som osäkerheten inför det okända som skolstarten kommer att föra med sig.

Livet fullt av gråt och skratt,
lek och allvar, dag och natt.
Nya dagar, nya frågor,
lugna vatten, höga vågor.
Vänner kommer, vänner går,
ensamhet kan kännas svår.
Kom ihåg: Just nu, just här
finns din ängel, som dig bär,
bär dig starkt och lugnt
– vad kan då bli tungt?


Inför Mikaelidagen aktualiseras liknande frågor om barnen och deras osäkra framtid. Det kan gälla både barn som vi har i vår närhet och alla de barn runt om i världen som tvingas leva under hot om våld, hunger eller förtryck. För många människor är tron på Guds skyddande änglar en viktig källa till förtröstan inför en osäker framtid. Det här kommer också till uttryck i den mångfald av änglar i olika storlek och material som finns i många hem.

Samtidigt vet vi att ingen går helt säker från olyckor, sjukdomar och andra motgångar. Vår värld är inget paradis. Förtröstan på Guds och Guds änglars beskydd riskerar ständigt bli ifrågasatt, då saker som inte borde få ske ändå äger rum. Hoppet om en skyddsängel som troget vakar över våra kära riskerar ständigt reduceras till en barnslig längtan efter en trygg famn, som vill få oss att glömma världens ofullkomlighet. Å andra sidan tror jag att barnen i sin relation till Gud kan lyckas bevara något ursprungligt, som vi äldre tappat bort.

Gud är inte nära oss bara då allt går oss väl. Vi vill gärna se Gud som garant för ständig trygghet, men Gud har aldrig lovat oss någon problemfri harmonisk tillvaro här på jorden. Det som Gud däremot har lovat är att vara med oss, vad som än sker. Det är också det viktigaste löftet vi kan ge varandra: också i en okänd framtid lovar jag att finnas till för dig, och göra vad jag kan för ditt bästa. När vi gör det, imiterar vi Guds trofasthet och kärlek – och fungerar samtidigt som Guds utsända änglar.

Björn Vikström
Bön är ett tema som ligger emeritusbiskop Erik Vikström varmt om hjärtat. Nu kommer hans vardagsböner för året i kortform ut som en liten bönbok.

bön. För flera år sedan skrev biskop Erik Vikström en omfattande andaktsbok för hela året. Nu utkommer en kortvariant, med böner för vardagsbruk för alla som behöver det. 13.7.2018 kl. 14:58
Det finns saker hon kanske inte kommer kunna göra igen. Men Christa Mickelsson blir långsamt bättre, dag för dag, och hon uppskattar varje stund.

Överlevare. I september drabbades Christa Mickelsson av en massiv hjärnblödning. Hon överlevde, men när hon vaknade upp hade hon förlorat talförmågan och högra sidan var förlamad. Då började en lång och tung återhämtning. – Tidigare – före olyckan – tänkte jag att nu kan livet bara bli sämre. Nu tänker jag tvärtom. 4.7.2018 kl. 15:03

Helsingfors pride. Kyrklig vigsel av samkönade par är ett aktuellt tema som lyfts fram under årets Helsingfors Pride-vecka. Församlingar och kristna organisationer deltar också aktivt i programmet. 26.6.2018 kl. 12:52

biskopsval. Biskopen i Borgå stift Björn Vikström har valts till lärare i teologisk etik och religionsfilosofi vid Åbo Akademi. Vikström tillträder tjänsten den 1 september 2019. 19.6.2018 kl. 16:12
Lucas Snellman utanför Johanneskyrkan, därifrån Yle sände den första svenskspråkiga radiogudstjänsten år 1926.

radiogudstjänster. 90-årig tradition bryts när Yle utlokaliserar produktionen av radiogudstjänster. Församlingarna behöver nu satsa mer på planeringen. 19.6.2018 kl. 16:10
Karin Erlandssons bok lanseras på Kyrkans Ungdoms sommarläger i Pieksämäki, där hon själv deltagit i många år under uppväxten.

Fontana Media. Karin Erlandsson som blivit bekant för många Kyrkpressenläsare via sina texter om hur man upprätthåller en vardagstro kommer ut i bokform på Fontana Media i juli. 8.6.2018 kl. 14:12

MINNESSJUKDOM. Tron kan vara ett viktigt fäste när minnena bleknar. Kyrkan har gett ut en skrift med stöd för arbetet bland församlingsmedlemmar med minnessjukdom. 8.6.2018 kl. 12:44
Kyrkpressen har tidigare skrivit om Ahmad i 45/2017 och 21-22/2018

flyktingar. Efter nio år i Finland flögs Ahmad till Kabul i går tillsammans med tre andra utvisade afghaner. 7.6.2018 kl. 13:48
Farag Sadak

profilen. Då han kom till Finland kände han ingen annan som talade arabiska här. När flyktingvågen kom hösten 2015 hade Farag Sadak förberett sig för den i fem år. 7.6.2018 kl. 11:31

Ärkebiskop. I söndags installerades Tapio Luoma som ny ärkebiskop för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 7.6.2018 kl. 10:00

Vasa. Två separata kyrkobesvär mot gemensamma kyrkofullmäktiges beslut att säga upp hyresavtalet för Dragnäsbäcks kyrka i Vasa har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol. 4.7.2018 kl. 10:22

regnbågsfrågor. Föreningen Malkus började som kamratstöd för kristna som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter. 4.7.2018 kl. 09:08

Maata näkyvissä. Det ordnas inga fler mässor under festivalen Maata Näkyvissä i Åbo utan kvinnliga präster. 25.6.2018 kl. 13:17