Hur predestinationslÀran inspirerade en miljardindustri

29.09.2016
LEDARE. ”Vårt lutherska arv” suckar folk när livet känns som bara arbete och förpliktelser.

Påståendet kunde gott punkteras när vi nästa år firar 500 år sedan Martin Luther spikade sina teser i Wittenberg.

Suckarna är ett eko från sociologen Max Webers förklaring till att kapitalismen uppkom just i den västerländska kulturen. Den protestantiska etiken, säger Weber, men han kunde ha varit noggrannare: Ångesten över den kalvinistiska läran om predestination. Att lyckas i sitt arbete (och säga nej till allt som luktar nöje) ansågs vara ett tecken på att man hörde till de utvalda. Den lutherska läran om frälsning av nåd allena ger inget motsvarande imperativ.

Den amerikanska författaren Barbara Ehrenreich skrev för något år sedan, i kölvattnet av bolånekrisen, en skarp vidräkning över det positiva tänkandet som fenomen. Hon drabbades själv av cancer och i samma veva av kravet att inta en positiv attityd. Fokusera på att du blir frisk – då blir du det. Om du inte blir frisk, tja, då har du inte fokuserat tillräckligt utan släppt till negativa tankar.

Det positiva tänkandet har utvecklat en motivationsindustri som omsätter miljarder. Du kan få allt du vill ha om du bara tänker positivt. Motivationsindustrin har drabbat också affärsföretag som tidigare grundade sina beslut på grå analyser man lär ut i handelshögskolor. I dag hyr man in coacher och delar ut motivationslitteratur åt sina anställda. Kritiker som pekar på riskerna med att ge huslån åt folk som knappast kan återbetala sin lån stämplas som”bärare av negativa tankar”.

I amerikanska megakyrkor är budskapet oftast att Gud vill att du ska bli rik, ibland med pastorerna själva som talande exempel. ”Du åstadkommer det du ser i dina tankar, tänk framgång och seger.”

För positivt indoktrinerade bankmän innebar de så kallade subprimelånen åt folk med osäkra inkomster inte en risk utan en möjlighet. För låntagaren i megakyrkans bekväma stol var det Gud som fick banken att strunta i min låga kreditvärdighet och välsignade mig med mitt första hus. Bolånekrisen chockade som bekant hela världen. Banker gick omkull, fattiga förlorade sina hem. Slutresultatet blev att ”USA:s fattiga skrev ut en miljardcheck åt landets rika” som ökade sin andel av landets förmögenhet.

När Ehrenreich skriver om den amerikanska optimismens mörka rötter hittar hon, liksom Weber, ångesten över den kalvinistiska predestinationsläran. Men under ett par hundra år hinner mycket hända. Den stränga Gud som krävde svavelosande predikanter och en ständig rädsla över att inte höra till de utvaldas skara förvandlas med åren till alla goda gåvors givare, till det positiva tänkandets postorderfirma.

Positivt tänkande och livet under predestinationsläran har en gemensam kärna. Det krävs en oavbruten vaksamhet mot det som förr kallades synd och dåligt sällskap och i dag kallas negativa tankar och kritiska personer. Ett ständigt krav på att granska sig själv. Om du får det du vill är det dig själv du har att tacka, om det går dig illa är det du själv som inte håller måttet.

Det passar perfekt i kapitalismens värld. Men lutherdom är det inte.

Rolf af HÀllström
Janne Heikkilä, Ann-Mari Audas-Willman och Björn Vikström.

Ă„sikter. Kyrkoherde Janne Heikkiläs uttalande om kvinnor i prästämbetet och om att viga frånskilda väckte diskussion. Domkapitlet kan inte väga prästers åsikter, endast pröva beredskapen att samarbeta, säger biskopen. 16.4.2018 kl. 18:12
Barnen i familjen sänder ett vädjande budskap till våra myndigheter.

flyktingar. Efter ett nytt avslag på sin asylansökan håller familjen Gill på att ge upp. 16.4.2018 kl. 09:15
Peter Blumenthal har sökt kyrkoherdetjänsten i Saltvik.

TjĂ€nster. Kyrkoherdetjänsten i Saltviks församling har inom utsatt ansökningstid sökts av Peter Blumenthal. Det meddelar domkapitlet. 13.4.2018 kl. 16:06

Ă€mbetssyn. Biskoparna ger en skrapa mot seg diskriminering av kvinnor i prästtjänst. 13.4.2018 kl. 13:18

metoo. – Vi sviker vårt uppdrag som kyrka om vi inte är beredda att lyssna till de här obehagliga berättelserna som handlar om maktmissbruk och sexualitet. 13.4.2018 kl. 13:04

upprop. Borgå stifts påskupprop samlade över 800 namn och förs nu vidare på både kyrkligt och politiskt håll. 4.4.2018 kl. 09:45
Över 300 personer har undertecknat uppropet.

upprop. Uppropet för en humanare flyktingpolitik har nu samlat långt över 300 namn. Bland undertecknarna finns bland andra Kristina Stenman som är stadsdirektör i Jakobstad och Astrid Thors. Vill man underteckna uppropet går det ännu att göra det via Borgå domkapitels Facebooksida 23.3.2018 kl. 09:12

flyktingar. Migri tar sig makten att döma om konverterade asylsökande är kristna eller inte. De anser att de bättre kan bedöma om en konvertit förändrat sitt liv på basis av ett dagslångt samtal än vi som umgåtts med honom regelbundet under ett helt år. 22.3.2018 kl. 07:07
Biskop Björn Vikström hoppas få en tjänst vid Åbo Akademi.

tjĂ€nst. Biskop Björn Vikström har sökt en universitetstjänst. Blir han vald siktar han på att tillträda i augusti–september 2019. 14.3.2018 kl. 09:27
Hilkka Olkinuora menar att den enkla, avskalade retreaten utvidgar vår bild av 
gemenskapen.

retreat. Villkorslös gemenskap och kravlös tystnad går inte att hitta i det hektiska arbetsliv och den jäktiga vardag som så många av oss lever i. Men de erbjuds på retreaten, som är en plats för vila och helande. Det konstaterar pastor Hilkka Olkinuora, som själv får kraft av att regelbundet delta i retreat ett par gånger per år. 2.3.2018 kl. 11:12

sĂ„ngfest. Under veckoslutet 20–22 april samlas hundratals sångglada barn från hela Svenskfinland till Barnens Sångfest i Vasa. 18.4.2018 kl. 07:00

Inbesparingar. Vasa kyrkliga samfällighet säljer fastigheter och säger upp hyresavtal för att stärka en belastad ekonomi. 19.4.2018 kl. 07:15

förkunnare. Författaren, läkaren och undervisaren Sven Reichmann har avlidit. 17.4.2018 kl. 11:45