Drabbad hjÀlp mest effektiv

22.09.2016
LEDARE. I fjol skar regeringen ner biståndsunderstödet på ett sätt som drabbade frivillig- och medborgarorganisationer hårt.

43 procent av deras statsbidrag drogs bort –något som resulterade i att biståndsprogram lades ner, medarbetare kallades hem och ett år kantat av samarbetsförhandlingar bland organisationernas anställda.

Nu har utrikesministeriet publicerat den första delen av en tredelad rapport över de 22 statsfinansierade biståndsorganisationernas arbete och verksamhet. Hur har de förvaltat de skattemedel som slussats vidare till dem? Svaret är: bra. Trots att rapporten fortfarande är halvfärdig är bedömingen klar. Medborgarnorganisationerna gör ett bra jobb, med goda resultat bland målgrupperna. Dessutom gör de arbetet kostnadseffektivt och smart.
Och slutsatsen från den oberoende bedömaren är nästan ett slag i ansiktet, trots det positiva budskapet i sig: Det var ett misstag att skära ner anslagen för det här arbetet. I stället är rekommendationen att styra mer budgetmedel till organisationerna.

Bland de sex första att utvärderas fanns också Finska Missionssällskapet, en av statens långvariga samarbetspartners. Sällskapet fick särskilt goda betyg för sitt arbete bland de allra fattigaste och bland folkgrupper som är utsatta i sina respektive samhällen. Utvärderingen visar också att missionssällskapet har lyckats förbättra kvinnornas ställning, men även att arbetet överlag har bidragit till att stärka civilsamhällena genom de lokala nätverken.

De nätverken stavas ”kyrka”. Och än en gång har kyrkan visat den styrka som bor i den, när den bejakar sitt diakonala uppdrag också på det internationella planet. Där staten svek, hos oss, satte kyrkans folk axeln under och bar. Det finns församlingar som i solidaritet med världens fattigaste ökade sina bidrag till kyrkliga organisationer när statens pengar föll bort.
Man kan tycka att det är rätt och vackert – och visst är det rejält gjort av lokalförsamlingar att inte lämna dem som är beroende av understöden i sticket mitt i uppdraget.
Men samtidigt betyder det att ansvarstagandet för den gemensamma världen fördes över till en snävare grupp och att åtagandet blev något frivilligt för de ivrigaste. Ett globalt ansvar ska väl inte bäras för att vi är kyrkliga –utan för att vi är mänskliga?

Därför har det en poäng att ansvaret fördelas genom skattemedel. I synnerhet när de förvaltas så väl som de gör. Mycket skada har gjorts i och med att biståndet ströps så radikalt och så snabbt. Men det finns fortfarande tid att både bygga upp och reparera. Att lägga god grund för framtiden. Det var visst det hjälparbete handlar om.

May Wikström

ekonomisk utredning. Församlingarna i Helsingfors ska beställa en utomstående utredning av ekonomin. 15.1.2018 kl. 11:32

Ă€rkebiskopval 2018. I en palett på fem ärkebiskopskandidater sticker Heli Inkinen ut som den enda kvinnan. Hon konstaterar att det här är symptomatiskt för den kyrka hon jobbat och verkat i i över 30 år. Och hon vill förändring. 14.1.2018 kl. 16:54
Zacharias Topelius vid sitt arbetsbord i Björkudden i Sibbo år 1897. Bilden till höger visar utkastet till ”Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt” som skrevs 1887.

Jubileum. Under sin uppväxt i Nykarleby var Zacharias Topelius en flitig kyrkobesökare. Den söndag han inte varit i kyrkan skrev han ”okyrka” i sin dagbok. Kom han för sent till gudstjänsten gick han upp på läktaren för att inte störa. 12.1.2018 kl. 17:53
Miika Auvinen

förföljelse. Nordkorea och Afghanistan är de farligaste länderna att leva i som kristen. Nordkorea har toppat listan flera år men nu har den tvivelaktiga äran att inneha tätpositionen hotats av Afghanistan. 10.1.2018 kl. 13:22
Tapio Luoma uppskattar erfarenheterna både från de österbottniska församlingarna och den urbana miljön som biskop i Esbo stift.

Ă€rkebiskopsval. Esbobiskopen Tapio Luoma är först ut i KP:s fem kandidatporträtt 4.1.2018 kl. 15:35

jul. Ett ord på bara tre bokstäver. Men ett ord som framkallar så mycket känslor, minnen och gläjde. Men också sorg. Karin Erlandsson berättar om minnen av sin barndoms jular. Och hur hon ser på julen idag. 22.12.2017 kl. 09:39

julevangeliet. Det var tur att julevangeliet skrevs av en så förnuftig och sansad människa som just evangelisten och läkaren Lukas. Hade han inte tagit sig an uppdraget hade julevangeliet kanske skrivits av en Terjärvbo. Eller ännu värre, en sportreporter... 21.12.2017 kl. 09:15

Kyrkpressen. Nummer 50 på webben redan idag. 15.12.2017 kl. 17:16
Teemu Laajasalo är ny biskop i Helsingfors. Han hoppas att kyrkan ska klara en åsiktsmångfald.

Helsingfors. Biskop Teemu Laajasalo önskar helsingforsarna en jul utan vardagssorger. 15.12.2017 kl. 10:00
Psykiskt illamående kostar, både de som drabbas, deras nära och samhället. Organisationer och frivilliga erbjuder stödformer som sjukvården inte kan ge.

psykisk ohĂ€lsa. Över en miljon finländare drabbas varje år av psykisk ohälsa. Föreningen Sympati hör till dem som sprider kunskap, öppnar sina dörrar och delar erfarenheter för att främja mental hälsa. 14.12.2017 kl. 15:12

möte. Fyra finländska biskopar ska träffa påven Franciscus den 25 januari. 19.1.2018 kl. 00:00

Ärkebiskopsvalet 2018. Fyra av fem av de uppställda kandidaterna i ärkebiskopsvalet kommer att predika på Tomasmässor i Helsingfors innan ärkebiskopsvalets första omgång den 8 februari. 11.1.2018 kl. 07:15

RĂ€ttsprocess. Árpád Kovács som är präst och verksam i Uleåborgs stift har valt att gå vidare till Norra Finlands förvaltningsdomstol med den skriftliga varning han fått av Uleåborg domkapitel. 10.1.2018 kl. 10:02