När man inte har något val

02.09.2016
Att välja en konstnärlig yrkesbana, det vill säga att bli musiker, konstnär, författare, skådespelare etcetera, är inget jag rekommenderar någon vettig människa.

Arbetsförhållandet är synnerligen osäkert och extremt prestationsinriktat. Det dagliga arbetet är för det mesta slit och vånda, nån gång nu och då upplever man stunder av flow, total hängivenhet, då befrias man från tid, rum och sitt irriterande jag. Då är det salighet. Men som sagt, det är inget jag rekommenderar någon annan. Har du andra alternativ välj dem! Har du inga andra alternativ, ja då har du inget val, då har du ett kall! Det här har jag sagt många gånger när jag blivit inbjuden till skrivargrupper eller skolklasser för att tala om mitt författarskap.

Kallelse är ett ord som man numera sällan hör användas utan för kyrkans sfär. Förr kunde man tala om läkarkall och lärarkall, det hör man allt mer sällan idag. Som ung scout eller redan som vargunge så lärde vi oss scoutidealen, ett av dem – det som alltid var svårast för ledarna att förklara – var ”att söka sanningen i tillvaron”. Den sjuåriga Katarina tänkte att det handlade om att aldrig ge upp om att söka meningen med livet och sin plats i tillvaron. Till mina föräldrars förvåning och kanske milda bestörtning var jag tidigt inne på att min plats var i gudstjänst och i Guds tjänst. Det här var innan prästämbetet var öppet för kvinnor i vårt land, men sjukhuslektor var det finaste jag kunde tänka mig att vara. Jag hade en klar förebild i en konkret person som betydde så oerhört mycket för mig under mina såriga tonår. Kunde jag få betyda detsamma för en enda person så skulle mitt liv inte ha varit förgäves. Så tänkte jag. Och jag fick med åren flera andliga mödrar och fäder. Jag började studera teologi, gifte mig, fick barn, studerade på halvfart, fick fler barn, blev prästfru i skärgården och hade ett kall, en uppgift också i det. Sen hände det mycket omvälvande saker och jag tappade fotfästet, villade bort mig rätt rejält.

Jag har varit lärare, journalist, politiker, kulturproducent, skolbyråkrat och aldrig varit helt bekväm någonstans. Så en dag, mitt i livet, inser jag att jag förträngt det jag alltid vetat att jag ska vara: i gudstjänst, i Guds tjänst. Antagligen behövde jag hela den här vägen, alla år, för att bli redo. Gud har ett fantastiskt sinne för pedagogik.

Just i dag har jag sagt upp mig för att slutföra mina teologistudier och om Gud (och Domkapitlet) så vill, bli präst. Nu vet jag att jag inte har något annat val och har fullkomlig frid i det. Jag vet att i Guds skimrande väv finns det plats också för en och annan sliten trasa.

Katarina Gäddnäs är författare och teologistuderande.

Katarina Gäddnäs

ekonomisk utredning. Församlingarna i Helsingfors ska beställa en utomstående utredning av ekonomin. 15.1.2018 kl. 11:32

ärkebiskopval 2018. I en palett på fem ärkebiskopskandidater sticker Heli Inkinen ut som den enda kvinnan. Hon konstaterar att det här är symptomatiskt för den kyrka hon jobbat och verkat i i över 30 år. Och hon vill förändring. 14.1.2018 kl. 16:54
Zacharias Topelius vid sitt arbetsbord i Björkudden i Sibbo år 1897. Bilden till höger visar utkastet till ”Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt” som skrevs 1887.

Jubileum. Under sin uppväxt i Nykarleby var Zacharias Topelius en flitig kyrkobesökare. Den söndag han inte varit i kyrkan skrev han ”okyrka” i sin dagbok. Kom han för sent till gudstjänsten gick han upp på läktaren för att inte störa. 12.1.2018 kl. 17:53
Miika Auvinen

förföljelse. Nordkorea och Afghanistan är de farligaste länderna att leva i som kristen. Nordkorea har toppat listan flera år men nu har den tvivelaktiga äran att inneha tätpositionen hotats av Afghanistan. 10.1.2018 kl. 13:22
Tapio Luoma uppskattar erfarenheterna både från de österbottniska församlingarna och den urbana miljön som biskop i Esbo stift.

ärkebiskopsval. Esbobiskopen Tapio Luoma är först ut i KP:s fem kandidatporträtt 4.1.2018 kl. 15:35

jul. Ett ord på bara tre bokstäver. Men ett ord som framkallar så mycket känslor, minnen och gläjde. Men också sorg. Karin Erlandsson berättar om minnen av sin barndoms jular. Och hur hon ser på julen idag. 22.12.2017 kl. 09:39

julevangeliet. Det var tur att julevangeliet skrevs av en så förnuftig och sansad människa som just evangelisten och läkaren Lukas. Hade han inte tagit sig an uppdraget hade julevangeliet kanske skrivits av en Terjärvbo. Eller ännu värre, en sportreporter... 21.12.2017 kl. 09:15

Kyrkpressen. Nummer 50 på webben redan idag. 15.12.2017 kl. 17:16
Teemu Laajasalo är ny biskop i Helsingfors. Han hoppas att kyrkan ska klara en åsiktsmångfald.

Helsingfors. Biskop Teemu Laajasalo önskar helsingforsarna en jul utan vardagssorger. 15.12.2017 kl. 10:00
Psykiskt illamående kostar, både de som drabbas, deras nära och samhället. Organisationer och frivilliga erbjuder stödformer som sjukvården inte kan ge.

psykisk ohälsa. Över en miljon finländare drabbas varje år av psykisk ohälsa. Föreningen Sympati hör till dem som sprider kunskap, öppnar sina dörrar och delar erfarenheter för att främja mental hälsa. 14.12.2017 kl. 15:12

möte. Fyra finländska biskopar ska träffa påven Franciscus den 25 januari. 19.1.2018 kl. 00:00

Ärkebiskopsvalet 2018. Fyra av fem av de uppställda kandidaterna i ärkebiskopsvalet kommer att predika på Tomasmässor i Helsingfors innan ärkebiskopsvalets första omgång den 8 februari. 11.1.2018 kl. 07:15

Rättsprocess. Árpád Kovács som är präst och verksam i Uleåborgs stift har valt att gå vidare till Norra Finlands förvaltningsdomstol med den skriftliga varning han fått av Uleåborg domkapitel. 10.1.2018 kl. 10:02