När man inte har något val

02.09.2016
Att välja en konstnärlig yrkesbana, det vill säga att bli musiker, konstnär, författare, skådespelare etcetera, är inget jag rekommenderar någon vettig människa.

Arbetsförhållandet är synnerligen osäkert och extremt prestationsinriktat. Det dagliga arbetet är för det mesta slit och vånda, nån gång nu och då upplever man stunder av flow, total hängivenhet, då befrias man från tid, rum och sitt irriterande jag. Då är det salighet. Men som sagt, det är inget jag rekommenderar någon annan. Har du andra alternativ välj dem! Har du inga andra alternativ, ja då har du inget val, då har du ett kall! Det här har jag sagt många gånger när jag blivit inbjuden till skrivargrupper eller skolklasser för att tala om mitt författarskap.

Kallelse är ett ord som man numera sällan hör användas utan för kyrkans sfär. Förr kunde man tala om läkarkall och lärarkall, det hör man allt mer sällan idag. Som ung scout eller redan som vargunge så lärde vi oss scoutidealen, ett av dem – det som alltid var svårast för ledarna att förklara – var ”att söka sanningen i tillvaron”. Den sjuåriga Katarina tänkte att det handlade om att aldrig ge upp om att söka meningen med livet och sin plats i tillvaron. Till mina föräldrars förvåning och kanske milda bestörtning var jag tidigt inne på att min plats var i gudstjänst och i Guds tjänst. Det här var innan prästämbetet var öppet för kvinnor i vårt land, men sjukhuslektor var det finaste jag kunde tänka mig att vara. Jag hade en klar förebild i en konkret person som betydde så oerhört mycket för mig under mina såriga tonår. Kunde jag få betyda detsamma för en enda person så skulle mitt liv inte ha varit förgäves. Så tänkte jag. Och jag fick med åren flera andliga mödrar och fäder. Jag började studera teologi, gifte mig, fick barn, studerade på halvfart, fick fler barn, blev prästfru i skärgården och hade ett kall, en uppgift också i det. Sen hände det mycket omvälvande saker och jag tappade fotfästet, villade bort mig rätt rejält.

Jag har varit lärare, journalist, politiker, kulturproducent, skolbyråkrat och aldrig varit helt bekväm någonstans. Så en dag, mitt i livet, inser jag att jag förträngt det jag alltid vetat att jag ska vara: i gudstjänst, i Guds tjänst. Antagligen behövde jag hela den här vägen, alla år, för att bli redo. Gud har ett fantastiskt sinne för pedagogik.

Just i dag har jag sagt upp mig för att slutföra mina teologistudier och om Gud (och Domkapitlet) så vill, bli präst. Nu vet jag att jag inte har något annat val och har fullkomlig frid i det. Jag vet att i Guds skimrande väv finns det plats också för en och annan sliten trasa.

Katarina Gäddnäs är författare och teologistuderande.

Katarina Gäddnäs

Understöd. Sund-Vårdö församling för det största enskilda byggnadsunderstödet från Kyrkostyrelsen bland församlingarna i Borgå stift. Understödet på 74 700 euro är för det första skedet av renoveringen av Sunds gamla prästgård. 25.4.2018 kl. 14:05
Esse kyrka

Strukturer. Det behövs administrativa förändringar för att klara ekonomin och rekryteringen av arbetskraft. 23.4.2018 kl. 11:02
Janne Heikkilä, Ann-Mari Audas-Willman och Björn Vikström.

åsikter. Kyrkoherde Janne Heikkiläs uttalande om kvinnor i prästämbetet och om att viga frånskilda väckte diskussion. Domkapitlet kan inte väga prästers åsikter, endast pröva beredskapen att samarbeta, säger biskopen. 16.4.2018 kl. 18:12
Barnen i familjen sänder ett vädjande budskap till våra myndigheter.

flyktingar. Efter ett nytt avslag på sin asylansökan håller familjen Gill på att ge upp. 16.4.2018 kl. 09:15
Peter Blumenthal har sökt kyrkoherdetjänsten i Saltvik.

Tjänster. Kyrkoherdetjänsten i Saltviks församling har inom utsatt ansökningstid sökts av Peter Blumenthal. Det meddelar domkapitlet. 13.4.2018 kl. 16:06

ämbetssyn. Biskoparna ger en skrapa mot seg diskriminering av kvinnor i prästtjänst. 13.4.2018 kl. 13:18

metoo. – Vi sviker vårt uppdrag som kyrka om vi inte är beredda att lyssna till de här obehagliga berättelserna som handlar om maktmissbruk och sexualitet. 13.4.2018 kl. 13:04

upprop. Borgå stifts påskupprop samlade över 800 namn och förs nu vidare på både kyrkligt och politiskt håll. 4.4.2018 kl. 09:45
Över 300 personer har undertecknat uppropet.

upprop. Uppropet för en humanare flyktingpolitik har nu samlat långt över 300 namn. Bland undertecknarna finns bland andra Kristina Stenman som är stadsdirektör i Jakobstad och Astrid Thors. Vill man underteckna uppropet går det ännu att göra det via Borgå domkapitels Facebooksida 23.3.2018 kl. 09:12

flyktingar. Migri tar sig makten att döma om konverterade asylsökande är kristna eller inte. De anser att de bättre kan bedöma om en konvertit förändrat sitt liv på basis av ett dagslångt samtal än vi som umgåtts med honom regelbundet under ett helt år. 22.3.2018 kl. 07:07

sångfest. Under veckoslutet 20–22 april samlas hundratals sångglada barn från hela Svenskfinland till Barnens Sångfest i Vasa. 18.4.2018 kl. 07:00

Inbesparingar. Vasa kyrkliga samfällighet säljer fastigheter och säger upp hyresavtal för att stärka en belastad ekonomi. 19.4.2018 kl. 07:15

förkunnare. Författaren, läkaren och undervisaren Sven Reichmann har avlidit. 17.4.2018 kl. 11:45