Icke-tro normen för Europas unga

05.07.2018
LEDARE. Kristendomen i Europa håller på att försvinna.

Försvinna som livsåskådningsnorm, preciserar den brittiska forskaren Stephen Bullivant i sin uppmärksammade rapport om europeiska ungdomars religiösa tro och icke-tro. Hemma i England räknar bara sju procent av ungdomarna sig som anglikaner. Sex procent har muslimsk tro.

”Har ingen tro alls” är det vanligaste svaret på frågan om ungdomars religiösa identitet i rapporten som bygger på en stor europeisk enkätundersökning från några år tillbaka.

Skillnaden mellan länderna är stor. I botten ligger länder som fram till Berlinmurens fall låg bakom järnridån. I Tjeckien svarar 91 procent att de inte har någon tro, i Estland är siffran 81.

Polen var också på fel sida, men där är siffrorna omvända. 83 procent av de polska ungdomarna har en kristen tro, 17 procent har det inte. Annan tro ger siffran noll, Polen är som bekant inget invandrarland.

En så svartvit uppdelning i troende och icke-troende kan kritiseras. En motsvarande svensk undersökning delar upp de svarande i fyra distinkta grupper. Förutom med tro och utan tro finns de som tar till sig av kulturarvet och räknar in sig i en kristen tradition. Dessutom finns det en betydande grupp som släcker ljuset helt när frågan om tro kommer upp.

Kristendomen har varit den dominerande religionen i Europa sedan romartiden och dess påverkan på kultur och värderingar kan knappast överskattas. Men EU har haft svårt att komma till rätta med sitt kristna arv.

Vill man dra upp de riktigt stora linjerna går man tillbaka till romartiden och kejsar Konstantin. På 300-talet fick kristendomen ställningen som statsbärande ideologi. Det är möjligt att kristenheten då omfattade kanske tio procent av romarrikets befolkning. Den tidigare förföljda kyrkan gjordes till en del av överheten.

”Jaså, du är kristen? Jag håller på fotboll”

En humorist kan förklara dagsläget så att kristen tro innan dess saknade normeringsföreträde och har det inte nu heller. Bara att fortsätta från läget för 1 600 år sedan. Och vill man se positivt kan den sekulära utmaningen bidra till att lösgöra församlingen från den överbyggnad som kyrkans koppling till makten har haft.

De nordiska länderna har alla haft sina statskyrkor som en del av överheten. Danmark har det fortfarande, dess präster är tjänstemän avlönade av regeringen. Den finländska kyrkan har sedan den autonoma tiden haft en långt friare ställning.

I undersökningen ligger Sverige i klass för sig med sina 75 procent ”utan tro”. Men Danmark, Norge och Finland ligger förvånansvärt lika. 60 procent mot 35, resten står för icke-kristen tro. Med tanke på till exempel den finländska skriftskolans starka ställning kunde man förvänta sig en skillnad.

Något ateismens segertåg visar Bullivants siffror inte på. Vinnare är mera Fredrik den store, han som myntade uttrycket ”var och en blir salig på sin fason”. Eller så här i VM-tider: ”Jaså, du är kristen? Jag håller på fotboll”.

Dessutom, undersökningen gäller Europa. Kristendomens tyngdpunkt har redan länge funnits på annat håll.

Rolf af HÀllström
Bön är ett tema som ligger emeritusbiskop Erik Vikström varmt om hjärtat. Nu kommer hans vardagsböner för året i kortform ut som en liten bönbok.

bön. För flera år sedan skrev biskop Erik Vikström en omfattande andaktsbok för hela året. Nu utkommer en kortvariant, med böner för vardagsbruk för alla som behöver det. 13.7.2018 kl. 14:58
Det finns saker hon kanske inte kommer kunna göra igen. Men Christa Mickelsson blir långsamt bättre, dag för dag, och hon uppskattar varje stund.

Överlevare. I september drabbades Christa Mickelsson av en massiv hjärnblödning. Hon överlevde, men när hon vaknade upp hade hon förlorat talförmågan och högra sidan var förlamad. Då började en lång och tung återhämtning. – Tidigare – före olyckan – tänkte jag att nu kan livet bara bli sämre. Nu tänker jag tvärtom. 4.7.2018 kl. 15:03

Helsingfors pride. Kyrklig vigsel av samkönade par är ett aktuellt tema som lyfts fram under årets Helsingfors Pride-vecka. Församlingar och kristna organisationer deltar också aktivt i programmet. 26.6.2018 kl. 12:52

biskopsval. Biskopen i Borgå stift Björn Vikström har valts till lärare i teologisk etik och religionsfilosofi vid Åbo Akademi. Vikström tillträder tjänsten den 1 september 2019. 19.6.2018 kl. 16:12
Lucas Snellman utanför Johanneskyrkan, därifrån Yle sände den första svenskspråkiga radiogudstjänsten år 1926.

radiogudstjĂ€nster. 90-årig tradition bryts när Yle utlokaliserar produktionen av radiogudstjänster. Församlingarna behöver nu satsa mer på planeringen. 19.6.2018 kl. 16:10
Karin Erlandssons bok lanseras på Kyrkans Ungdoms sommarläger i Pieksämäki, där hon själv deltagit i många år under uppväxten.

Fontana Media. Karin Erlandsson som blivit bekant för många Kyrkpressenläsare via sina texter om hur man upprätthåller en vardagstro kommer ut i bokform på Fontana Media i juli. 8.6.2018 kl. 14:12

MINNESSJUKDOM. Tron kan vara ett viktigt fäste när minnena bleknar. Kyrkan har gett ut en skrift med stöd för arbetet bland församlingsmedlemmar med minnessjukdom. 8.6.2018 kl. 12:44
Kyrkpressen har tidigare skrivit om Ahmad i 45/2017 och 21-22/2018

flyktingar. Efter nio år i Finland flögs Ahmad till Kabul i går tillsammans med tre andra utvisade afghaner. 7.6.2018 kl. 13:48
Farag Sadak

profilen. Då han kom till Finland kände han ingen annan som talade arabiska här. När flyktingvågen kom hösten 2015 hade Farag Sadak förberett sig för den i fem år. 7.6.2018 kl. 11:31

Ärkebiskop. I söndags installerades Tapio Luoma som ny ärkebiskop för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 7.6.2018 kl. 10:00

Vasa. Två separata kyrkobesvär mot gemensamma kyrkofullmäktiges beslut att säga upp hyresavtalet för Dragnäsbäcks kyrka i Vasa har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol. 4.7.2018 kl. 10:22

regnbĂ„gsfrĂ„gor. Föreningen Malkus började som kamratstöd för kristna som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter. 4.7.2018 kl. 09:08

Maata nĂ€kyvissĂ€. Det ordnas inga fler mässor under festivalen Maata Näkyvissä i Åbo utan kvinnliga präster. 25.6.2018 kl. 13:17