Själ handlar om närvaro

05.06.2018
LEDARE. I helgen installerades biskop Tapio Luoma i sitt nya uppdrag som ärkebiskop för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, under högtidliga former och med systerkyrkor från när och fjärran representerade.

Hans företrädare Kari Mäkinen steg in i rollen för åtta år sedan, relativt okänd, med en nästan irriterande försynt utstrålning. Till en början var det allmänna omdömet att det var svårt att få grepp om vad ärkebiskopen egentligen tänkte och ville: Sällan log han, och när han talade var det eftertänksamt, sirligt formulerat – så lyriker han var och är – och ofta med ett språk som gled undan det klassiska kristna språkbruket.

Efterhand har det visat sig att Kari Mäkinen kommer att gå till kyrkohistorien som en av de ärkebiskopar som visat en sällsynt begåvad lyhördhet mot allmänheten. Den kom att prägla kyrkan i en tid när vårt sätt att hantera åsikter överlag är en vandring med nitroglycerin i ryggsäcken.

I en avskedsintervju i Kotimaa erkänner emeritusbiskopen villigt att medierollen inte var något han kände sig bekväm med, han beskriver sig som ”en av dem i bortre raden”. Men kanske just därför blev hans bidrag annorlunda i en brytningstid som är långt ifrån över. Det är att önska ärkebiskop Luoma samma mått av lyhördhet – i kombination med hans egna styrkor och personlighetsdrag – på den fortsatta vägen.

Därför var det lovande att höra Luoma resonera i installationsgudstjänsten om själen. När han lade ut texten över bibelordet om hur det kvittar om man vinner hela världen men förlorar sin själ på kuppen, snuddade han också vid ett annat viktigt begrepp.

Det mest tragiska med att förlora sig själv beskrev Luoma i termer av närvaro. Den som tappar greppet om själen, om det som är kärnan i varje människa, förlorar också förmågan att vara närvarande. Då försvinner förmågan till empati, medkänsla och sant lyssnande. I förhållande till andra –och i förhållande till sig själv.

”Relevans är ett viktigt nyckelord för dagens kyrka.

Det här är kyrkans utmaning, och den nya ärkebiskopen beskriver med de orden sin egen match. Han leder nu tillsammans med de andra biskoparna en kyrka som mer än någonsin borde kunna lyssna, samverka, känna med sina medlemmar – samtidigt som den inte förlorar greppet om sin egen kärna och själ. Relevans är ett viktigt nyckelord för dagens kyrka. Det gör ont att vakna upp och inse att man kanske inte längre spelar en roll i någon annans liv. För allt fler finländare är det så i det nedärvda förhållandet till Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Då hjälper det inte för den ratade parten att trösta eller försvara sig med att ”det ju fortfarande ändå är så många andra med i skocken”.

Liknelsen om det förlorade fåret har också den en kärna i det här sammanhanget. Det finns en udd i berättelsen som handlar om självkritik, om att inte stelna i sitt uppdrag, om att se verkligheten för hjorden sådan som den är – inte sådan man ville att den skulle vara.

May Wikström

biskopsval. Biskopen i Borgå stift Björn Vikström har valts till lärare i teologisk etik och religionsfilosofi vid Åbo Akademi. Vikström tillträder tjänsten den 1 september 2019. 19.6.2018 kl. 16:12
Lucas Snellman utanför Johanneskyrkan, därifrån Yle sände den första svenskspråkiga radiogudstjänsten år 1926.

radiogudstjänster. 90-årig tradition bryts när Yle utlokaliserar produktionen av radiogudstjänster. Församlingarna behöver nu satsa mer på planeringen. 19.6.2018 kl. 16:10
Karin Erlandssons bok lanseras på Kyrkans Ungdoms sommarläger i Pieksämäki, där hon själv deltagit i många år under uppväxten.

Fontana Media. Karin Erlandsson som blivit bekant för många Kyrkpressenläsare via sina texter om hur man upprätthåller en vardagstro kommer ut i bokform på Fontana Media i juli. 8.6.2018 kl. 14:12

MINNESSJUKDOM. Tron kan vara ett viktigt fäste när minnena bleknar. Kyrkan har gett ut en skrift med stöd för arbetet bland församlingsmedlemmar med minnessjukdom. 8.6.2018 kl. 12:44
Kyrkpressen har tidigare skrivit om Ahmad i 45/2017 och 21-22/2018

flyktingar. Efter nio år i Finland flögs Ahmad till Kabul i går tillsammans med tre andra utvisade afghaner. 7.6.2018 kl. 13:48
Farag Sadak

profilen. Då han kom till Finland kände han ingen annan som talade arabiska här. När flyktingvågen kom hösten 2015 hade Farag Sadak förberett sig för den i fem år. 7.6.2018 kl. 11:31

Ärkebiskop. I söndags installerades Tapio Luoma som ny ärkebiskop för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 7.6.2018 kl. 10:00

Vasa svenska församling. För många Vasabor är Kyrkpressen den viktigaste kanalen till kyrka och församling. Då församlingen slutar prenumerera på tidningen går de miste om den kanalen. 31.5.2018 kl. 16:27
Tapio Luoma vann ärkebiskopsvalet i mars.

ärkebiskop. Nu på söndag 3 juni installeras Tapio Luoma i ämbetet som ärkebiskop. President Niinistö och internationella gäster deltar vid mässan i Åbo domkyrka. 29.5.2018 kl. 10:05
Samuel Erikson, Ruth Vesterlund, Katarina Gäddnäs, Meri Yliportimo, Janette Lagerroos och Eva Williams vigdes i söndags till tjänst.

prästvigning. I helgen var det prästvigning i Borgå. Totalt sex stycken präster vigdes till tjänst. 28.5.2018 kl. 13:41

kyrkostyrelsen. Brändö-Kumlinge församling och Ålands södra församling har fått prövningsbaserat understöd av Kyrkostyrelsen. 7.6.2018 kl. 09:32

Saltvik. Peter Blumenthal får inte bli kyrkoherde i Saltvik. 7.6.2018 kl. 09:29

Utmärkelse. Kyrkans första jämlikhetspris har tilldelats Satu Saarinen, domprost i Uleåborgs stift. 24.5.2018 kl. 08:00