FortsÀtta som om inget hÀnt?

15.05.2018
LEDARE.Initiativet om utvidgad äktenskapssyn fick tummen ner från ett oenigt utskott. Men vem ska ge vägkost för hur kyrkan ska gå vidare i frågan?

Våren 2018 bänkar sig kyrkans högsta beslutsfattare än en gång i Åbo. Än en gång väntas den stora diskussionsfrågan gälla vem som får eller inte får gifta sig kyrkligt. I fjol lämnade en rad kyrkomötesombud in ett initiativ med uppmaning att lösa kyrkans djupa äktenskapskris genom att tillåta två parallella syner på äktenskapet. I praktiken skulle detta öppna äktenskapet för alla par, oberoende av kön. Samtidigt skulle de präster som inte kan tänka sig att viga samkönade få en samvetsklausul i likhet med den som tillämpas inom den norska lutherska kyrkan. Det är solklart att ett sådant förfarande kräver en hel del god vilja från alla parter. Men det gör den verklighet som initiativtagarnas förslag tar avstamp i redan nu, och utan att sätta officella ord på vilken situation den egentligen har kommer kyrkan ingenvart.

Nu har initiativet harvats igenom det kyrkliga byråkratiska maskineriet. Häromveckan höll konstitutionsutskottet sitt sista möte om saken. Snopet nog tycks hela initiativet förfalla, om det blir som utskottet förordar. Efter femtio sidors argumentering stannar utskottet för att göra – ingenting.

Samtidigt är oenigheten i frågan tydlig också här: utlåtandet är ett resultat av en omröstning, som dessutom åtföljs av fem medlemmars avvikande åsikt i protokollet. Somligt kan man enas om: att Bibeln är rättesnöret för kyrkans lära och tro. Likaså är medlemmarna eniga om att alla människor är syndare – och att försoningen gäller varenda människa. Att varje människa har ett okränbart värde är likaså odiskutabelt. Utskottet är också enigt om att äktenskapet är instiftat av Gud. Däremot är medlemmarna oeniga om hur mycket i äktenskapet som är kan och får förändras.

I betänkandet luftas också en oro över om det är kyrkan som ska påverka samhällets beslutsfattande eller tvärtom. Det är en märklig retorisk släng i ett betänkande som i det här läget borde avhålla sig från känslosträngar. De många segslitna åren, de allt jobbigare situationerna med samveten som bryts mot andra samveten borde i det här skedet ha manat beredarna att plocka fram ett ansvarskännande utöver de egna övertygelserna.

”Samhället” är ingenting annat än en myrstack av medlemmar, kyrkans egna medarbetare och beslutsfattare. Och bland dem alla har kraven på ställningstagande höjts. Nu sätter utskottet tummen ner utan att ge något alternativ, och utan att säga något om vägen framåt. Det kan rentav ses som oansvarigt. Vad man än tror, tycker och tänker borde det vara uppenbart att det inte går att fortsätta så här. Hur många fler personliga besvikelser, dubbelstandarder, dubbelliv och öppna prästmyterier måste vi uppleva innan kyrkan säger rentut hur den ska ha det – och tar konsekvenserna av det beslutet?

May Wikström
Jukka Keskitalo är ny biskop i Uleåborg.

biskopsval. Jukka Keskitalo är ny biskop i Uleåborgs stift. Han fick överlägset flest röster i onsdagens val och efterträder därmed Samuel Salmi som går i pension den första november. 15.8.2018 kl. 15:01
Jukka Hautala, Jukka Keskitalo och Niilo Pesonen är kandidater till biskopsämbetet i Finlands nordligaste stift. 

biskopsval . Landets nordligaste stift väljer ny biskop på onsdag. Första omgången inleds kl. 13. 14.8.2018 kl. 15:33
Roger Rönnberg, här fotad i samband med församlingsvalet 2014, går i pension nästa år.

kyrkoherde. Esbo svenska församlings Kyrkoherde Roger Rönnberg avgår med pension i april 2019. Fyra personer vill efterträda honom. 3.8.2018 kl. 15:12
Utöver hundarna deltog också ungefär 160 människor i gudstjänsten.

HundgudstjĂ€nst. En friluftsgudstjänst i djurens sällskap påminner om respekten för Guds skapelse. 2.8.2018 kl. 00:00
Gunilla Nybäck har både barn och barnbarn med på lägret i Pieksämäki.

lĂ€ger. – Det känns otroligt stort och jätteroligt. Så tycker sommarlägrets grundare Harry Kronqvist då han talar om lägrets 50-årsjubileum. 27.7.2018 kl. 17:11
Andreas von Bergmann säger att han vuxit upp med och in i församlingen.

profilen. Andreas von Bergmann talar varmt för både demokrati och byråkrati inom kyrkan. Dessutom vill han visa att församlingen inte bara är sina anställda, utan vi alla. 31.7.2018 kl. 00:00
Fredrik Kass med sina barn minstingen Hilde, Arvid och Ingrid. Att prata om våra rädslor som föräldrar är något av det viktigaste av allt, anser Fredrik Kass.

Kontroll. Barn blir äldre och mer självständiga, precis som det ska vara. Men hur kommer man till rätta med rädslan för det allra värsta, att något ska hända ens barn? 2.8.2018 kl. 00:00
Bön är ett tema som ligger emeritusbiskop Erik Vikström varmt om hjärtat. Nu kommer hans vardagsböner för året i kortform ut som en liten bönbok.

bön. För flera år sedan skrev biskop Erik Vikström en omfattande andaktsbok för hela året. Nu utkommer en kortvariant, med böner för vardagsbruk för alla som behöver det. 13.7.2018 kl. 14:58
Det finns saker hon kanske inte kommer kunna göra igen. Men Christa Mickelsson blir långsamt bättre, dag för dag, och hon uppskattar varje stund.

Överlevare. I september drabbades Christa Mickelsson av en massiv hjärnblödning. Hon överlevde, men när hon vaknade upp hade hon förlorat talförmågan och högra sidan var förlamad. Då började en lång och tung återhämtning. – Tidigare – före olyckan – tänkte jag att nu kan livet bara bli sämre. Nu tänker jag tvärtom. 4.7.2018 kl. 15:03

Helsingfors pride. Kyrklig vigsel av samkönade par är ett aktuellt tema som lyfts fram under årets Helsingfors Pride-vecka. Församlingar och kristna organisationer deltar också aktivt i programmet. 26.6.2018 kl. 12:52

Vasa. Två separata kyrkobesvär mot gemensamma kyrkofullmäktiges beslut att säga upp hyresavtalet för Dragnäsbäcks kyrka i Vasa har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol. 4.7.2018 kl. 10:22

regnbĂ„gsfrĂ„gor. Föreningen Malkus började som kamratstöd för kristna som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter. 4.7.2018 kl. 09:08

Maata nĂ€kyvissĂ€. Det ordnas inga fler mässor under festivalen Maata Näkyvissä i Åbo utan kvinnliga präster. 25.6.2018 kl. 13:17