Frukten av jobb sida vid sida

09.05.2018
LEDARE. I april fick den evangelisk-lutherska kyrkan i Thailand tre nya präster.

Det var tre välkomna kolleger för de tretton präster som hittills har arbetat bland kyrkans femtusen medlemmar. Kyrkan växer dessutom kraftigt och gör skäl för det bibliska uttrycket om att skörden stor och arbetarna få.

Det historiska i sammanhanget var att två av de tre prästvigda är kvinnor. Thailands lutherska kyrka har valt att öppna prästämbetet både för kvinnor och män. I fjol konstaterade kyrkan kort och gott att ”eftersom kyrkolagen ingenstans förbjuder att kvinnor är präster, så är det hädanefter tillåtet”. Diskussionen om beslutet kommer säkert att fortsätta, det tror också de prästvigda kvinnorna. Men deras biskop, Amnuay Yodwong, lägger kursen med ett krasst och pragmatiskt uttalande: Vår kyrka är i skriande behov av både kvinnors och mäns arbetsinsatser. Det blir tydligt och klart, när evangelisten Jongkolnee Sampachanyanon efter 20 år som evangelist i nordöstra Thailand nu får stiga in i arbetet som kvinna och präst – den enda på området. I en kyrka som växer och vill leva är det här ett självklart beslut.

I bakgrunden har Finska Missionssällskapet vandrat med kyrkan, sida vid sida. Sällskapets policy är i enlighet med riktlinjerna för den finländska lutherska kyrkan att inte blanda sig i partnerkyrkans interna angelägenheter. Samtidigt har Finska Missionssällskapets medarbetare i landet visat exempel. Den missionär som utbildar teologer är själv kvinna och präst, och har kunnat stöda de kvinnor som velat trampa upp de nya stigarna. Till saken hör också att många av de områden där kyrkan verkar är fattiga, med en allmän utbildningsnivå som är mycket låg. Det gör prästen, om det finns en sådan på orten, till en förebild.

”Mission handlar också om att visa alternativ.”

För många thailändska flickor öppnar det här beslutet fönstret till en helt ny framtid.

Mission handlar också om att visa alternativ, i liv, handling och vardag. Det finns många förlegade bilder av vad mission är, och i allmänt språkbruk likställs ”missionär” ofta med dammiga värderingar och överlägsen vit attityd. Exemplet Thailand visar det motsatta. Där har ett respektfullt arbete lett en kyrka till att göra egna avvägningar och beslut om hur den vill se ut i framtiden. Förebilder som binder människor i förtryck och orättvisor är dåliga sådana. De etiska riktlinjerna för vår kyrkas mission ett viktigt instrument. Det är skäl att följa upp att de organsationer som undertecknat dem efterlever dem. Det ska vara möjligt inte att säga ett och göra annat, eller att spela ut andra missionsorganisationer med sublima budskap till de understödjande församlingarna här hemma om att man egentligen står för en annan linje. För en tid sedan satte biskopskollegiet ner foten och bad missionsorganisationen SLEY om en utredning av ett fall där en finländsk präst prästvigts till arbete inom och av en samarbetskyrka som inte omfattade synen att också kvinnor kan vara präster. Sådana dubbla budskap har våra missionsorganisationer inte råd med om de ska vara trovärdiga.

Sist och slutligen handlar det om frukten av arbetet – det viktigaste av allt.

May Wikström
Jukka Keskitalo är ny biskop i Uleåborg.

biskopsval. Jukka Keskitalo är ny biskop i Uleåborgs stift. Han fick överlägset flest röster i onsdagens val och efterträder därmed Samuel Salmi som går i pension den första november. 15.8.2018 kl. 15:01
Jukka Hautala, Jukka Keskitalo och Niilo Pesonen är kandidater till biskopsämbetet i Finlands nordligaste stift. 

biskopsval . Landets nordligaste stift väljer ny biskop på onsdag. Första omgången inleds kl. 13. 14.8.2018 kl. 15:33
Roger Rönnberg, här fotad i samband med församlingsvalet 2014, går i pension nästa år.

kyrkoherde. Esbo svenska församlings Kyrkoherde Roger Rönnberg avgår med pension i april 2019. Fyra personer vill efterträda honom. 3.8.2018 kl. 15:12
Utöver hundarna deltog också ungefär 160 människor i gudstjänsten.

HundgudstjĂ€nst. En friluftsgudstjänst i djurens sällskap påminner om respekten för Guds skapelse. 2.8.2018 kl. 00:00
Gunilla Nybäck har både barn och barnbarn med på lägret i Pieksämäki.

lĂ€ger. – Det känns otroligt stort och jätteroligt. Så tycker sommarlägrets grundare Harry Kronqvist då han talar om lägrets 50-årsjubileum. 27.7.2018 kl. 17:11
Andreas von Bergmann säger att han vuxit upp med och in i församlingen.

profilen. Andreas von Bergmann talar varmt för både demokrati och byråkrati inom kyrkan. Dessutom vill han visa att församlingen inte bara är sina anställda, utan vi alla. 31.7.2018 kl. 00:00
Fredrik Kass med sina barn minstingen Hilde, Arvid och Ingrid. Att prata om våra rädslor som föräldrar är något av det viktigaste av allt, anser Fredrik Kass.

Kontroll. Barn blir äldre och mer självständiga, precis som det ska vara. Men hur kommer man till rätta med rädslan för det allra värsta, att något ska hända ens barn? 2.8.2018 kl. 00:00
Bön är ett tema som ligger emeritusbiskop Erik Vikström varmt om hjärtat. Nu kommer hans vardagsböner för året i kortform ut som en liten bönbok.

bön. För flera år sedan skrev biskop Erik Vikström en omfattande andaktsbok för hela året. Nu utkommer en kortvariant, med böner för vardagsbruk för alla som behöver det. 13.7.2018 kl. 14:58
Det finns saker hon kanske inte kommer kunna göra igen. Men Christa Mickelsson blir långsamt bättre, dag för dag, och hon uppskattar varje stund.

Överlevare. I september drabbades Christa Mickelsson av en massiv hjärnblödning. Hon överlevde, men när hon vaknade upp hade hon förlorat talförmågan och högra sidan var förlamad. Då började en lång och tung återhämtning. – Tidigare – före olyckan – tänkte jag att nu kan livet bara bli sämre. Nu tänker jag tvärtom. 4.7.2018 kl. 15:03

Helsingfors pride. Kyrklig vigsel av samkönade par är ett aktuellt tema som lyfts fram under årets Helsingfors Pride-vecka. Församlingar och kristna organisationer deltar också aktivt i programmet. 26.6.2018 kl. 12:52

Vasa. Två separata kyrkobesvär mot gemensamma kyrkofullmäktiges beslut att säga upp hyresavtalet för Dragnäsbäcks kyrka i Vasa har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol. 4.7.2018 kl. 10:22

regnbĂ„gsfrĂ„gor. Föreningen Malkus började som kamratstöd för kristna som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter. 4.7.2018 kl. 09:08

Maata nĂ€kyvissĂ€. Det ordnas inga fler mässor under festivalen Maata Näkyvissä i Åbo utan kvinnliga präster. 25.6.2018 kl. 13:17