Och sÄ talade vi gudstjÀnst, i en timme

26.04.2018
INKAST. Sitter sedan flera år inom min samfällighet enbart i gemensamma kyrkofullmäktige, och inte i övriga organ, med närmare kontakt till församlingens vardag.

Det innebär några rutinmässiga och färdigt ”juntade” möten per år, där det mesta klubbas av utan diskussion. Så även häromdagen. Hade vi inte sjungit en psalm, och fått oss till livs en kort andakt, hade allt varit undanstökat på en kvart. Men då tog jag till orda – och förlängde mötet med en timme.

Det gällde gudstjänsttiderna. Frågan fanns inte upptagen på föredragningslistan. Jag ville trots det ventilera något som upprört många i vår församling. Den organisationskommission som bereder en större omorganisering, där flera en- och tvåspråkiga församlingar går ihop till två stora, en svensk och en finsk, har nämligen långt över huvudet på församlingsmedlemmarna gått in för att minska antalet gudstjänster. Det som väckt ont blod, och föranlett en skrivelse till domkapitlet i Borgå, är att man framöver i vår församling (Lovisa svenska) skulle ha gudstjänst endast varannan söndag, i stället för varje.

Motiven är som väntat främst ekonomiska. Inkomsterna minskar, långsamt visserligen, men ändå stadigt. Och även om man säljer onödiga fastigheter (vi sålde två under mötet) vill inte pengarna, och personalen, räcka till. De anställda vill ju också vara lediga ibland. Och dessutom helst ingå i kollektiv där man har kolleger att prata med, och möjligheter att specialisera sig.

Det sistnämnda är bekant från många andra sektorer, såsom skolor, sjukhus och tingsrätter. För det är inte bara ekonomin som driver på centraliseringen. Det finns också en stark automatik inom alltmer professionaliserade yrkesgrupper; ju bättre utbildning, desto större ovilja och oförmåga att arbeta inom små enheter. Ensamjobb kräver mångsidighet och nära kontakt till markplanet – med alla de enkla arbetsuppgifter och möten med vanliga människor det innebär.

Vad gudstjänsterna beträffar brukar alla vara rörande eniga om att de utgör församlingens hjärta. Därför borde man rimligtvis göra sitt yttersta för att undvika rytmstörningar som skadar församlingen – de allt färre gudstjänstbesökarna utgör trots allt dess trognaste medlemmar. På den punkten var alltså de flesta i princip av samma åsikt. Och det var många som bad om ordet, tacksamma över att för en gångs skull få prata substans på ett kyrkofullmäktigemöte – för det gör man nästan aldrig.

En organisation där man av omsorg om personalens trivsel och professionalitet tvingar fram större enheter, med konsekvenser för kärnverksamheten – i det här fallet gudstjänsterna – drar mattan undan sin egen existens. Om det finns någonting positivt i detta, och det sade jag på mötet, är det att det tvingar fram nya former av aktivitet. Liksom vinterns snö och is nu smälter bort, och nya skott tränger fram ur jorden, kommer lekmän och -kvinnor snart att ta saken i egna händer, och ordna gudstjänster på egen hand. Kanske lika så bra, om ni frågar mig.

Thomas Rosenberg
Jukka Keskitalo är ny biskop i Uleåborg.

biskopsval. Jukka Keskitalo är ny biskop i Uleåborgs stift. Han fick överlägset flest röster i onsdagens val och efterträder därmed Samuel Salmi som går i pension den första november. 15.8.2018 kl. 15:01
Jukka Hautala, Jukka Keskitalo och Niilo Pesonen är kandidater till biskopsämbetet i Finlands nordligaste stift. 

biskopsval . Landets nordligaste stift väljer ny biskop på onsdag. Första omgången inleds kl. 13. 14.8.2018 kl. 15:33
Roger Rönnberg, här fotad i samband med församlingsvalet 2014, går i pension nästa år.

kyrkoherde. Esbo svenska församlings Kyrkoherde Roger Rönnberg avgår med pension i april 2019. Fyra personer vill efterträda honom. 3.8.2018 kl. 15:12
Utöver hundarna deltog också ungefär 160 människor i gudstjänsten.

HundgudstjĂ€nst. En friluftsgudstjänst i djurens sällskap påminner om respekten för Guds skapelse. 2.8.2018 kl. 00:00
Gunilla Nybäck har både barn och barnbarn med på lägret i Pieksämäki.

lĂ€ger. – Det känns otroligt stort och jätteroligt. Så tycker sommarlägrets grundare Harry Kronqvist då han talar om lägrets 50-årsjubileum. 27.7.2018 kl. 17:11
Andreas von Bergmann säger att han vuxit upp med och in i församlingen.

profilen. Andreas von Bergmann talar varmt för både demokrati och byråkrati inom kyrkan. Dessutom vill han visa att församlingen inte bara är sina anställda, utan vi alla. 31.7.2018 kl. 00:00
Fredrik Kass med sina barn minstingen Hilde, Arvid och Ingrid. Att prata om våra rädslor som föräldrar är något av det viktigaste av allt, anser Fredrik Kass.

Kontroll. Barn blir äldre och mer självständiga, precis som det ska vara. Men hur kommer man till rätta med rädslan för det allra värsta, att något ska hända ens barn? 2.8.2018 kl. 00:00
Bön är ett tema som ligger emeritusbiskop Erik Vikström varmt om hjärtat. Nu kommer hans vardagsböner för året i kortform ut som en liten bönbok.

bön. För flera år sedan skrev biskop Erik Vikström en omfattande andaktsbok för hela året. Nu utkommer en kortvariant, med böner för vardagsbruk för alla som behöver det. 13.7.2018 kl. 14:58
Det finns saker hon kanske inte kommer kunna göra igen. Men Christa Mickelsson blir långsamt bättre, dag för dag, och hon uppskattar varje stund.

Överlevare. I september drabbades Christa Mickelsson av en massiv hjärnblödning. Hon överlevde, men när hon vaknade upp hade hon förlorat talförmågan och högra sidan var förlamad. Då började en lång och tung återhämtning. – Tidigare – före olyckan – tänkte jag att nu kan livet bara bli sämre. Nu tänker jag tvärtom. 4.7.2018 kl. 15:03

Helsingfors pride. Kyrklig vigsel av samkönade par är ett aktuellt tema som lyfts fram under årets Helsingfors Pride-vecka. Församlingar och kristna organisationer deltar också aktivt i programmet. 26.6.2018 kl. 12:52

Vasa. Två separata kyrkobesvär mot gemensamma kyrkofullmäktiges beslut att säga upp hyresavtalet för Dragnäsbäcks kyrka i Vasa har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol. 4.7.2018 kl. 10:22

regnbĂ„gsfrĂ„gor. Föreningen Malkus började som kamratstöd för kristna som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter. 4.7.2018 kl. 09:08

Maata nĂ€kyvissĂ€. Det ordnas inga fler mässor under festivalen Maata Näkyvissä i Åbo utan kvinnliga präster. 25.6.2018 kl. 13:17