Och så talade vi gudstjänst, i en timme

26.04.2018
INKAST. Sitter sedan flera år inom min samfällighet enbart i gemensamma kyrkofullmäktige, och inte i övriga organ, med närmare kontakt till församlingens vardag.

Det innebär några rutinmässiga och färdigt ”juntade” möten per år, där det mesta klubbas av utan diskussion. Så även häromdagen. Hade vi inte sjungit en psalm, och fått oss till livs en kort andakt, hade allt varit undanstökat på en kvart. Men då tog jag till orda – och förlängde mötet med en timme.

Det gällde gudstjänsttiderna. Frågan fanns inte upptagen på föredragningslistan. Jag ville trots det ventilera något som upprört många i vår församling. Den organisationskommission som bereder en större omorganisering, där flera en- och tvåspråkiga församlingar går ihop till två stora, en svensk och en finsk, har nämligen långt över huvudet på församlingsmedlemmarna gått in för att minska antalet gudstjänster. Det som väckt ont blod, och föranlett en skrivelse till domkapitlet i Borgå, är att man framöver i vår församling (Lovisa svenska) skulle ha gudstjänst endast varannan söndag, i stället för varje.

Motiven är som väntat främst ekonomiska. Inkomsterna minskar, långsamt visserligen, men ändå stadigt. Och även om man säljer onödiga fastigheter (vi sålde två under mötet) vill inte pengarna, och personalen, räcka till. De anställda vill ju också vara lediga ibland. Och dessutom helst ingå i kollektiv där man har kolleger att prata med, och möjligheter att specialisera sig.

Det sistnämnda är bekant från många andra sektorer, såsom skolor, sjukhus och tingsrätter. För det är inte bara ekonomin som driver på centraliseringen. Det finns också en stark automatik inom alltmer professionaliserade yrkesgrupper; ju bättre utbildning, desto större ovilja och oförmåga att arbeta inom små enheter. Ensamjobb kräver mångsidighet och nära kontakt till markplanet – med alla de enkla arbetsuppgifter och möten med vanliga människor det innebär.

Vad gudstjänsterna beträffar brukar alla vara rörande eniga om att de utgör församlingens hjärta. Därför borde man rimligtvis göra sitt yttersta för att undvika rytmstörningar som skadar församlingen – de allt färre gudstjänstbesökarna utgör trots allt dess trognaste medlemmar. På den punkten var alltså de flesta i princip av samma åsikt. Och det var många som bad om ordet, tacksamma över att för en gångs skull få prata substans på ett kyrkofullmäktigemöte – för det gör man nästan aldrig.

En organisation där man av omsorg om personalens trivsel och professionalitet tvingar fram större enheter, med konsekvenser för kärnverksamheten – i det här fallet gudstjänsterna – drar mattan undan sin egen existens. Om det finns någonting positivt i detta, och det sade jag på mötet, är det att det tvingar fram nya former av aktivitet. Liksom vinterns snö och is nu smälter bort, och nya skott tränger fram ur jorden, kommer lekmän och -kvinnor snart att ta saken i egna händer, och ordna gudstjänster på egen hand. Kanske lika så bra, om ni frågar mig.

Thomas Rosenberg
Kyrkpressen skrev om Ahmad i nummer 45/2107.

flyktingar. En kristen afghan sitter på nytt i polisförvar i väntan på att bli deporterad. Polisen grep honom senaste vecka då han skulle träffa sin dotter. 22.5.2018 kl. 16:29

Kyrkomötet. Initiativet om ett äktenskap som omfattar även samkönade par förkastades. Biskopsmötet ska ändå fortsätta utreda alternativ för att lösa kyrkans tudelning i äktenskapsfrågan. En sådan kompromisslösning nådde kyrkomötet på fredagen. 18.5.2018 kl. 12:14

Kyrkomötet. På onsdagskvällen tog kyrkomötet återigen upp frågan om samkönade par kan vigas i kyrkan. När debatten avbröts på torsdag eftermiddag stod många ännu i kö till talarstolen. Däremot kom kyrkomötet till ett beslut om att inte avstå kyrkans vigselrätt. 17.5.2018 kl. 15:58

Kyrkomötet. Valen i kyrkan är problematiska och polariserande, anser en grupp kyrkomötesombud. Ett valsätt där kandidaterna rangordnas kunde vara en bra lösning. Kyrkomötet beslöt jobba vidare med initiativet. 17.5.2018 kl. 10:55
Vår uppgift är att tala sanning i världen, säger Patrick Wingren.

debatt. Tänkaren, youtube-föreläsaren Jordan Peterson väcker starka känslor för eller emot. Nu berättar Patrick Wingren varför han, som kristen, tror att Petersons budskap kan göra världen till en bättre plats 16.5.2018 kl. 06:38

äktenskap . Regnbågspräster närvarar på kyrkomötet när äktenskapet igen är på agendan. Ett delat konstitutionsutskott håller fast vid äktenskapet mellan man och kvinna. 14.5.2018 kl. 10:14

ekonomi. Vem som helst kan drabbas av ekonomiska utmaningar. Gör upp en realistisk budget och förbered dig på otrevliga scenarier. Numera erbjuder också Helsingforsförsamlingarna ekonomisk rådgivning. 9.5.2018 kl. 16:03
– Jag kan ibland stanna upp och titta på eleverna och känna en stark lycka och tacksamhet över att det gick just så som jag hoppades, säger Sonja Djupsjöbacka.

profilen. Sonja Djupsjöbacka är tacksam för sitt drömjobb, men vägen dit hade sina krokar. – Många gånger kände jag ”kommer det här att lyckas?” Det var för många pusselbitar som skulle falla på plats för att jag skulle kunna bli lärare. 9.5.2018 kl. 14:04
Körerna Jakob Gospel, Adorate, Cantate, Gloriakören, Jakobstads kyrkokör och Betaniakören sjöng på manifestationen.

asylpolitik. Solen sken över ett välfyllt torg i Jakobstad på lördagsförmiddagen. Men det tema som lockat cirka 500 personer dit var inte lika positivt. Manifestationen var ett uttryck för missnöje över det man upplever som en inhuman finländsk flyktingpolitik. 28.4.2018 kl. 13:48
May Wikström och Fontana Medias styrelseordförande Hans Boije på KP-rådslag i Borgå.

Kyrkpressen. En chockhöjning av postens distributionsavgifter tvingar Kyrkpressen till inbesparingar. Under sommarmånaderna utkommer tidningen varannan vecka. 26.4.2018 kl. 20:52

Utmärkelse. Kyrkans första jämlikhetspris har tilldelats Satu Saarinen, domprost i Uleåborgs stift. 24.5.2018 kl. 08:00

Tjänster. Kyrkoherdetjänsten i Nykarleby har lockat två sökande. 23.5.2018 kl. 15:00

forskning. Nygrundat forskningsinstitut ska befrämja högklassisk teologisk forskning. 17.5.2018 kl. 08:00