Människovärdet och rätten att tro

11.04.2018
LEDARE.

Den pakistanske biskopen protesterar milt men bestämt när det är dags att ta ett foto till nyhetsartikeln.

”Please, jag ska åka tillbaka … ”

Resten är ett bråddjup av underförståddheter som för oss i ett relativt religionslikgiltigt samhälle inte genast öppnar sig. Att en person i en känslig och utsatt situation, till exempel en konvertit eller asylsökande, kan vara skygg för kameran är förståeligt. Men att en biskop i ett etablerat och erkänt kyrkosamfund i sitt land, unierad med den stora, världsvida anglikanska kyrkan, har en likadan ryggmärgsreflex, är ovant.

Hos oss förutsätter vi att offentliga personer i och med sin position också gett avkall på en del av den privata sfär som tillkommer alla andra.

De kan förvänta sig att bli fotograferade när som helst, var som helst av vem som helst. Också det är etiskt betänkligt, för även en minister eller underhållningsartist har rätt till ett privatliv. Men för biskop Samuels handlar det inte om eventuella bucklor i den offentliga bilden. Det handlar om ett reellt hot mot hans liv, hans familj, hans församlingsbor. Forskningsinstitutet World Watch listar Pakistan som ett av de länder där förtrycket mot religiösa minoriteter, som de kristna, kallas extrem förföljelse. Den yttrar sig på alla områden institutet monitorerar: privatlivet, familjelivet, sociala nätverk, livet som medborgare och kyrkolivet.

Vid sidan av dem följer organisationen också med förekomsten av våld och poängsätter slutligen allt i en skala som rankar de värsta länderna.

Listan toppas av Nordkorea (93,9) men redan på femte plats finns Pakistan, med 86,5 poäng.

Biskopen behöver inga poänglistor för att känna till farorna. Han vet att han, och många andra pakistanier, saknar skydd för den vrede som kan blossa upp av ingenting och riktas mot enskilda individer – som har få chanser att klara sig ut ur hatvågen med livet i behåll. Vardagen är våld. Däremellan varvas den av misstänksamhet och förnedring. I våra sammanhang nagelfars både jobbannonser och anställningsförfaranden. I Pakistan är det okej att annonsera ut de smutsigaste jobben med religiös varningsetikett: ”endast för kristna” = dåligt jobb.

Religiös diskriminering försiggår över hela världen. Men den är fortsättningsvis en svår bit för världssamfundet. Varför är det en sådan obalans i indignationen över brott mot religionsfriheten i jämförelse med andra övertramp mot de mänskliga rättigheterna? Kanske på grund av att det i de ”upplysta” länderna finns en underförstådd tanke om att religion är något som så småningom går över och försvinner och att det är bäst så. Det är ett felslut. Rätten att tro, utöva sin tro, byta tro eller inte tro alls är en grundläggande mänsklig rättighet som inte får säljas ut som mindre värd än de andra rättigheterna i arbetet för en bättre värld.

May Wikström
Bön är ett tema som ligger emeritusbiskop Erik Vikström varmt om hjärtat. Nu kommer hans vardagsböner för året i kortform ut som en liten bönbok.

bön. För flera år sedan skrev biskop Erik Vikström en omfattande andaktsbok för hela året. Nu utkommer en kortvariant, med böner för vardagsbruk för alla som behöver det. 13.7.2018 kl. 14:58
Det finns saker hon kanske inte kommer kunna göra igen. Men Christa Mickelsson blir långsamt bättre, dag för dag, och hon uppskattar varje stund.

Överlevare. I september drabbades Christa Mickelsson av en massiv hjärnblödning. Hon överlevde, men när hon vaknade upp hade hon förlorat talförmågan och högra sidan var förlamad. Då började en lång och tung återhämtning. – Tidigare – före olyckan – tänkte jag att nu kan livet bara bli sämre. Nu tänker jag tvärtom. 4.7.2018 kl. 15:03

Helsingfors pride. Kyrklig vigsel av samkönade par är ett aktuellt tema som lyfts fram under årets Helsingfors Pride-vecka. Församlingar och kristna organisationer deltar också aktivt i programmet. 26.6.2018 kl. 12:52

biskopsval. Biskopen i Borgå stift Björn Vikström har valts till lärare i teologisk etik och religionsfilosofi vid Åbo Akademi. Vikström tillträder tjänsten den 1 september 2019. 19.6.2018 kl. 16:12
Lucas Snellman utanför Johanneskyrkan, därifrån Yle sände den första svenskspråkiga radiogudstjänsten år 1926.

radiogudstjänster. 90-årig tradition bryts när Yle utlokaliserar produktionen av radiogudstjänster. Församlingarna behöver nu satsa mer på planeringen. 19.6.2018 kl. 16:10
Karin Erlandssons bok lanseras på Kyrkans Ungdoms sommarläger i Pieksämäki, där hon själv deltagit i många år under uppväxten.

Fontana Media. Karin Erlandsson som blivit bekant för många Kyrkpressenläsare via sina texter om hur man upprätthåller en vardagstro kommer ut i bokform på Fontana Media i juli. 8.6.2018 kl. 14:12

MINNESSJUKDOM. Tron kan vara ett viktigt fäste när minnena bleknar. Kyrkan har gett ut en skrift med stöd för arbetet bland församlingsmedlemmar med minnessjukdom. 8.6.2018 kl. 12:44
Kyrkpressen har tidigare skrivit om Ahmad i 45/2017 och 21-22/2018

flyktingar. Efter nio år i Finland flögs Ahmad till Kabul i går tillsammans med tre andra utvisade afghaner. 7.6.2018 kl. 13:48
Farag Sadak

profilen. Då han kom till Finland kände han ingen annan som talade arabiska här. När flyktingvågen kom hösten 2015 hade Farag Sadak förberett sig för den i fem år. 7.6.2018 kl. 11:31

Ärkebiskop. I söndags installerades Tapio Luoma som ny ärkebiskop för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 7.6.2018 kl. 10:00

Vasa. Två separata kyrkobesvär mot gemensamma kyrkofullmäktiges beslut att säga upp hyresavtalet för Dragnäsbäcks kyrka i Vasa har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol. 4.7.2018 kl. 10:22

regnbågsfrågor. Föreningen Malkus började som kamratstöd för kristna som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter. 4.7.2018 kl. 09:08

Maata näkyvissä. Det ordnas inga fler mässor under festivalen Maata Näkyvissä i Åbo utan kvinnliga präster. 25.6.2018 kl. 13:17