Flödet mellan regioner behövs

20.02.2018
LEDARE.

Stiftsfullmäktige heter det organ som tillkom efter en reform inom kyrkan i början av 2000-talet.

Organet fick en stark lekmannaprägel och var tänkt att bli en balanserande faktor på stiftsnivå i kyrkan, med insyn i det egna stiftets förvaltning. I dag är bedömningen, åtminstone från centralt håll, att stiftsfullmäktiges roll är så pass beskuren att organet upplevs som en överflödig och frustrerande kugge i maskineriet. I kyrkans framtidsutredning föreslås det därför att stiftsfullmäktige slopas. Häromveckan samlades stiftsfullmäktiges ledamöter, bland annat i Borgå stift, väl medvetna om att deras organ kanske sjunger på sista versen.

Mot den bakgrunden är det värt att påpeka det som också sägs i framtidskommitténs rapport. Det behövs organ på stiftsnivå där folk från olika håll och kanter kan mötas och diskutera gemensamma frågor.

Det var uppenbart också i Karis, där stiftsfullmäktige i Borgå stift samlades. Den här gången handlade det om verksamhetsberättelse och bokslut – sådant som det inte längre går att göra så mycket åt. Men diskussionerna och meningsutbytet om allt från centralregister, tillgången på utbildade arbetstagare i kyrkans uppdrag till ekonomiska bekymmer visade hur viktigt det är att dela och spegla utmaningarna på ett bredare plan. Det behövs människor som ser över församlingens lokala gränser. I och med det behålls medvetenheten om att kyrkan faktiskt också är grannförsamlingen – eller församlingen flera hundra kilometer bort.

Borgå stift behöver den här sortens förståelse kanske ännu mer än något annat stift i landet. Den svenska kyrkliga gemenskapen är spridd och naggad i kanterna. Den delar ofta bo på lokalplanet i samfälligheter med två språk. Det är litet – men samtidigt vidsträckt, eftersom det gör anspråk på medlemmar i regioner som täcks av sex finska stift. Det finns en utsatthet i konstruktionen som bara kan uppvägas med ett vänligt men konsekvent försvar av unika strukturer och det sköra, kollektiva ansvaret för en icke-geografisk gemenskap.

Till den gemenskapen hör också Kyrkpressen, som diskuterades flitigt på stiftsfullmäktiges aftonskola. Den tillkom för drygt 40 år sedan som ett medel att nå ut till de svenska hemmen i form av en regelbunden församlingshälsning till medlemmarna oberoende av var de bor. I en rapport som nyligen avgavs till biskopsmötet betonades att kyrkan behöver satsa mer på att nå sina medlemmar via olika medier. En av kontakterna till din kyrka är faktiskt den du håller i handen just nu.

May Wikström

biskopsval. Biskopen i Borgå stift Björn Vikström har valts till lärare i teologisk etik och religionsfilosofi vid Åbo Akademi. Vikström tillträder tjänsten den 1 september 2019. 19.6.2018 kl. 16:12
Lucas Snellman utanför Johanneskyrkan, därifrån Yle sände den första svenskspråkiga radiogudstjänsten år 1926.

radiogudstjänster. 90-årig tradition bryts när Yle utlokaliserar produktionen av radiogudstjänster. Församlingarna behöver nu satsa mer på planeringen. 19.6.2018 kl. 16:10
Karin Erlandssons bok lanseras på Kyrkans Ungdoms sommarläger i Pieksämäki, där hon själv deltagit i många år under uppväxten.

Fontana Media. Karin Erlandsson som blivit bekant för många Kyrkpressenläsare via sina texter om hur man upprätthåller en vardagstro kommer ut i bokform på Fontana Media i juli. 8.6.2018 kl. 14:12

MINNESSJUKDOM. Tron kan vara ett viktigt fäste när minnena bleknar. Kyrkan har gett ut en skrift med stöd för arbetet bland församlingsmedlemmar med minnessjukdom. 8.6.2018 kl. 12:44
Kyrkpressen har tidigare skrivit om Ahmad i 45/2017 och 21-22/2018

flyktingar. Efter nio år i Finland flögs Ahmad till Kabul i går tillsammans med tre andra utvisade afghaner. 7.6.2018 kl. 13:48
Farag Sadak

profilen. Då han kom till Finland kände han ingen annan som talade arabiska här. När flyktingvågen kom hösten 2015 hade Farag Sadak förberett sig för den i fem år. 7.6.2018 kl. 11:31

Ärkebiskop. I söndags installerades Tapio Luoma som ny ärkebiskop för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 7.6.2018 kl. 10:00

Vasa svenska församling. För många Vasabor är Kyrkpressen den viktigaste kanalen till kyrka och församling. Då församlingen slutar prenumerera på tidningen går de miste om den kanalen. 31.5.2018 kl. 16:27
Tapio Luoma vann ärkebiskopsvalet i mars.

ärkebiskop. Nu på söndag 3 juni installeras Tapio Luoma i ämbetet som ärkebiskop. President Niinistö och internationella gäster deltar vid mässan i Åbo domkyrka. 29.5.2018 kl. 10:05
Samuel Erikson, Ruth Vesterlund, Katarina Gäddnäs, Meri Yliportimo, Janette Lagerroos och Eva Williams vigdes i söndags till tjänst.

prästvigning. I helgen var det prästvigning i Borgå. Totalt sex stycken präster vigdes till tjänst. 28.5.2018 kl. 13:41

kyrkostyrelsen. Brändö-Kumlinge församling och Ålands södra församling har fått prövningsbaserat understöd av Kyrkostyrelsen. 7.6.2018 kl. 09:32

Saltvik. Peter Blumenthal får inte bli kyrkoherde i Saltvik. 7.6.2018 kl. 09:29

Utmärkelse. Kyrkans första jämlikhetspris har tilldelats Satu Saarinen, domprost i Uleåborgs stift. 24.5.2018 kl. 08:00