Flödet mellan regioner behövs

20.02.2018
LEDARE.

Stiftsfullmäktige heter det organ som tillkom efter en reform inom kyrkan i början av 2000-talet.

Organet fick en stark lekmannaprägel och var tänkt att bli en balanserande faktor på stiftsnivå i kyrkan, med insyn i det egna stiftets förvaltning. I dag är bedömningen, åtminstone från centralt håll, att stiftsfullmäktiges roll är så pass beskuren att organet upplevs som en överflödig och frustrerande kugge i maskineriet. I kyrkans framtidsutredning föreslås det därför att stiftsfullmäktige slopas. Häromveckan samlades stiftsfullmäktiges ledamöter, bland annat i Borgå stift, väl medvetna om att deras organ kanske sjunger på sista versen.

Mot den bakgrunden är det värt att påpeka det som också sägs i framtidskommitténs rapport. Det behövs organ på stiftsnivå där folk från olika håll och kanter kan mötas och diskutera gemensamma frågor.

Det var uppenbart också i Karis, där stiftsfullmäktige i Borgå stift samlades. Den här gången handlade det om verksamhetsberättelse och bokslut – sådant som det inte längre går att göra så mycket åt. Men diskussionerna och meningsutbytet om allt från centralregister, tillgången på utbildade arbetstagare i kyrkans uppdrag till ekonomiska bekymmer visade hur viktigt det är att dela och spegla utmaningarna på ett bredare plan. Det behövs människor som ser över församlingens lokala gränser. I och med det behålls medvetenheten om att kyrkan faktiskt också är grannförsamlingen – eller församlingen flera hundra kilometer bort.

Borgå stift behöver den här sortens förståelse kanske ännu mer än något annat stift i landet. Den svenska kyrkliga gemenskapen är spridd och naggad i kanterna. Den delar ofta bo på lokalplanet i samfälligheter med två språk. Det är litet – men samtidigt vidsträckt, eftersom det gör anspråk på medlemmar i regioner som täcks av sex finska stift. Det finns en utsatthet i konstruktionen som bara kan uppvägas med ett vänligt men konsekvent försvar av unika strukturer och det sköra, kollektiva ansvaret för en icke-geografisk gemenskap.

Till den gemenskapen hör också Kyrkpressen, som diskuterades flitigt på stiftsfullmäktiges aftonskola. Den tillkom för drygt 40 år sedan som ett medel att nå ut till de svenska hemmen i form av en regelbunden församlingshälsning till medlemmarna oberoende av var de bor. I en rapport som nyligen avgavs till biskopsmötet betonades att kyrkan behöver satsa mer på att nå sina medlemmar via olika medier. En av kontakterna till din kyrka är faktiskt den du håller i handen just nu.

May Wikström
Biskop Björn Vikström hoppas få en tjänst vid Åbo Akademi.

tj√§nst. Biskop Björn Vikström har sökt en universitetstjänst. Blir han vald siktar han på att tillträda i augusti–september 2019. 14.3.2018 kl. 09:27
Hilkka Olkinuora menar att den enkla, avskalade retreaten utvidgar vår bild av 
gemenskapen.

retreat. Villkorslös gemenskap och kravlös tystnad går inte att hitta i det hektiska arbetsliv och den jäktiga vardag som så många av oss lever i. Men de erbjuds på retreaten, som är en plats för vila och helande. Det konstaterar pastor Hilkka Olkinuora, som själv får kraft av att regelbundet delta i retreat ett par gånger per år. 2.3.2018 kl. 11:12

√§rkebiskopsval 2018. På förhand var det bäddat för en oviss andra omgång mellan Luoma och Vikström i ärkesbiskopsvalet med ett litet övertag för Luoma. Nu blev marginalen större än väntat. 1.3.2018 kl. 15:37
Tapio Luoma, vår nästa ärkebiskop.
 

√§rkebiskopsval 2018. Tapio Luoma är vald till ny ärkebiskop. I den andra valomgången idag valdes Esbobiskopen Luoma med 374,667 röster mot Borgåbiskopen Björn Vikströms 292,333 röster. 1.3.2018 kl. 14:29
Många poströstade redan i den första omgången. Så här såg det ut då på domkapitlet i Borgå.

√§rkebiskopsval. Följ med valet på Kp! 1.3.2018 kl. 13:19
Daniel Ainasoja med apparaten som de flesta synskadade tar emot sin taltidning i.

Taltidning. Efter en paus på cirka sju år kommer Kyrkpressen ut som taltidning igen. Det första inlästa numret kommer redan i mars. 27.2.2018 kl. 09:23

andlighetsst√∂rning. En kväll satt jag i soffan och grät över att min kristna tro kändes som skådespel och inbillning. Det som skulle vara stadigt var egentligen vingligt och snett. Det här är vad som hände sedan. 22.2.2018 kl. 10:02
Säg din åsikt!

enk√§t. Vad tyckte du om denna veckas nummer av KP. För att utveckla tidningen gör vi under vintern några enkäter för att få en tydligare uppfattning om vad ni läsare gillar att läsa. Vi är jättetacksamma för att du tar dig tid! 22.2.2018 kl. 09:47
En känsla av frid kan vara ett tecken på att du är på rätt väg.

Guds ledning. Att fatta stora livsbeslut hör till det mest skrämmande som finns. 15.2.2018 kl. 12:44
Mikael Lindfelt är professor i systematisk teologi och dekanus för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid ÅA.

Vaccin. Vilken roll har synen på hälsa i en människas liv? Har attityd till vaccin samband med andra övertygelser? Teologer och psykologer från Åbo Akademi och Åbo universitet startade ett nytt forskningsprojekt. 15.2.2018 kl. 10:11

j√§mlikhet. I september i fjol grundade kyrkostyrelsen ett jämlikhetspris som delas ut för första gången nu i maj. Nu söker man kandidater till priset. 16.3.2018 kl. 08:38

Jerusalem. Guatemala blir det andra landet efter USA som flyttar sin ambassad i Israel från Tel Aviv till Jerusalem. 16.3.2018 kl. 08:35

Jubileum. Tisdagen den 6 mars har det gått trettio år sedan de första kvinnorna prästvigdes. 1.3.2018 kl. 07:15