Ärkebiskopen och kyrkan

13.02.2018
LEDARE. Borgåbiskopens avancemang i ärkebiskopsvalet väcker positivt myller i den finlandssvenska myrstacken.

I all svanesång kring svenskan i det här landet är det en ljuspunkt att vi minsann har en bra typ som bränner till som ärkebiskopskandidat. I bakhuvudet finns också det långa Vikströmska arvet. Nu hägrar tanken att Björn Vikström också ”gör en John” och därför är intresset för valets andra omgång stort, kanske till och med större bland finlandssvenskarna än bland finländarna i gemen. Där är entusiasmen för ärkebiskopsvalet trots allt rätt svalt utanför innekretsarna.

Men det är naturligtvis så att Björn Vikström är sig själv och ingen annan. Att han i dag står i rampljuset har att göra med hans egna kvalifikationer – precis som hans motkandidat Tapio Luoma är en person med gedigna erfarenheter i kyrkan och med stora personliga förtjänster. Situationen är ny. Valet är nytt. Upplägget dem emellan likaså. Den eviga motsättningen mellan lägren konservativ versus liberal är med förlov sagt både uttjatad och rentav missvisande. Ändå tvingas den mer eller mindre alltid på huvudpersonerna i kyrkliga draman.

När det gäller Luoma och Vikström har bägge drag som som kunde föra dem till den ena eller andra kategorin. Tapio Luoma vill skynda långsamt med samkönade vigslar i kyrkan och ser äktenskapet som en förening mellan man och kvinna. Men om kyrkan beslutar att öppna det för alla så viger också han. Det diskvalificerar honom som hårdnackad konservativ också i de hårdnackat konservativas ögon. Björn Vikströms hållning i frågan är resultatet av ett sökande med Bibeln i handen. Det sågs redan i hans herdabrev Mer än ord, och fortsatte fördjupat i Kärlekens mångfald, där brottningen gick med kyrkans äktenskapsteologi. Den som vill borde kunna se ambitionsnivån i hans ständiga spegling mot Bibeln.

Bägge kandidaterna är öppna, tillgängliga och kommunikativa på ett sätt som gjort dem båda till mediernas favoritbiskopar vid sidan av Kari Mäkinen och Irja Askola. Den främsta skillnaden mellan dem handlar om var de ställer sig i förändringens landskap. Där framstår Luoma som den som väntar in medan Vikström är den som driver på. Luoma ser som dogmatiker trons mönster och traditionens tyngd. Vikström är i sin egenskap av hermeneutiker en uttolkare. Hållningarna ger också en vink om vartåt pejlandet går och var kandidaternas största oro finns: inåt mot den egna gruppen eller utanför dess väggar? Luoma pejlar mot kyrkflockens kärntrupp, som riskerar splittring i olika falanger. Vikström prövar perspektivet från den periferi där kyrkan tappar alltmer relevans bland folk i gemen.

Vad är det kyrkan behöver mest just nu? Att det trots allt blev en andra omgång i valet ger ett utmärkt tillfälle för att syna den saken konstruktivt. Ärkebiskopen är inte ensam kyrkan. Men samtalet i rond två kunde och borde handla mer om ärkebiskopens roll. I bästa fall gör det kyrkan till vinnare, vem än som väljs i slutändan.

May Wikström

Kyrkomötet. Initiativet om ett äktenskap som omfattar även samkönade par förkastades. Biskopsmötet ska ändå fortsätta utreda alternativ för att lösa kyrkans tudelning i äktenskapsfrågan. En sådan kompromisslösning nådde kyrkomötet på fredagen. 18.5.2018 kl. 12:14

Kyrkomötet. På onsdagskvällen tog kyrkomötet återigen upp frågan om samkönade par kan vigas i kyrkan. När debatten avbröts på torsdag eftermiddag stod många ännu i kö till talarstolen. Däremot kom kyrkomötet till ett beslut om att inte avstå kyrkans vigselrätt. 17.5.2018 kl. 15:58

Kyrkomötet. Valen i kyrkan är problematiska och polariserande, anser en grupp kyrkomötesombud. Ett valsätt där kandidaterna rangordnas kunde vara en bra lösning. Kyrkomötet beslöt jobba vidare med initiativet. 17.5.2018 kl. 10:55
Vår uppgift är att tala sanning i världen, säger Patrick Wingren.

debatt. Tänkaren, youtube-föreläsaren Jordan Peterson väcker starka känslor för eller emot. Nu berättar Patrick Wingren varför han, som kristen, tror att Petersons budskap kan göra världen till en bättre plats 16.5.2018 kl. 06:38

Ă€ktenskap . Regnbågspräster närvarar på kyrkomötet när äktenskapet igen är på agendan. Ett delat konstitutionsutskott håller fast vid äktenskapet mellan man och kvinna. 14.5.2018 kl. 10:14

ekonomi. Vem som helst kan drabbas av ekonomiska utmaningar. Gör upp en realistisk budget och förbered dig på otrevliga scenarier. Numera erbjuder också Helsingforsförsamlingarna ekonomisk rådgivning. 9.5.2018 kl. 16:03
– Jag kan ibland stanna upp och titta på eleverna och känna en stark lycka och tacksamhet över att det gick just så som jag hoppades, säger Sonja Djupsjöbacka.

profilen. Sonja Djupsjöbacka är tacksam för sitt drömjobb, men vägen dit hade sina krokar. – Många gånger kände jag ”kommer det här att lyckas?” Det var för många pusselbitar som skulle falla på plats för att jag skulle kunna bli lärare. 9.5.2018 kl. 14:04
Körerna Jakob Gospel, Adorate, Cantate, Gloriakören, Jakobstads kyrkokör och Betaniakören sjöng på manifestationen.

asylpolitik. Solen sken över ett välfyllt torg i Jakobstad på lördagsförmiddagen. Men det tema som lockat cirka 500 personer dit var inte lika positivt. Manifestationen var ett uttryck för missnöje över det man upplever som en inhuman finländsk flyktingpolitik. 28.4.2018 kl. 13:48
May Wikström och Fontana Medias styrelseordförande Hans Boije på KP-rådslag i Borgå.

Kyrkpressen. En chockhöjning av postens distributionsavgifter tvingar Kyrkpressen till inbesparingar. Under sommarmånaderna utkommer tidningen varannan vecka. 26.4.2018 kl. 20:52
Jordan Peterson är en karismatisk talare, som gärna föreläser om bibliska myter.

PROFET. Jordan Peterson är Youtube-ålderns vishetslärare, och unga män följer honom i stora skaror. Kan en äldre herre som uppmanar killar att rycka upp sig och stå raka i ryggen vara farlig? Kanske. 26.4.2018 kl. 16:48

forskning. Nygrundat forskningsinstitut ska befrämja högklassisk teologisk forskning. 17.5.2018 kl. 08:00

biskopsvigning. Domprost Mats Lindgård har utsetts att representera Finlands evangelisk-lutherska kyrka vid en dubbel biskopsvigning i Sverige. 17.5.2018 kl. 07:00

Övertramp. Paige Patterson som är en av de tongivande personerna inom Southern Baptist Convention, erkänner att han fällt ”olämpliga” och ”sårande” kommentarer under åren 2000 till 2014. 16.5.2018 kl. 11:00