Jan-Erik Eklöf

Vanda svenska församling
Gemenskap, ansvarskänsla och tro på det goda!

Ledaren

 Patrik Hagman: Bättre än att vara ”öppen”
Kyrkan ska vara öppen. Det kan man läsa i nästan varje dokument som kyrkan publicerar.

Kolumnen

 Sofia Torvalds: Jag tänkte inte, men det blev okej
Vad tänkte du på? frågade min man när jag meddelade att jag skriver en artikel om lidandets...

Inkast

 Mats Björklund: Tolerans som förpliktigar
Ett nyckelord för vår tid är tolerans. Inte kanske i den bemärkelsen att tiden alltid prä...

Brödbloggen:
Vårt dagliga brödKultur Mer kultur

Kroppen sig framåt lutar av Lars Huldén
I väntan på den vita handenEn ny diktsamling av Lars Huldén, grand old man inom den finlandssvenska litteraturen, brukar vara något av...

x