Jag är så trött

Närvaro. Varför blir allt fler allt tröttare? Och hur kan vi komma till vila? 12.4.2018 kl. 00:00

I olika sammanhang där jag har rört mig klagar man på trötthet. Det är egentligen inte någon djup klagan – bara ett enkelt konstaterande. Det finns ett motstånd. Det känns tyngre än vanligt.
Egentligen skulle det här inte alls vara så märkligt om inte trenden var den att allt fler är allt tröttare! Vad beror det på?
En del hänvisar till ökade krav i arbetslivet. En del talar om en inre splittring – det är så mycket man ska hinna med. En del skyller på sociala medier – de kräver en del av ens medvetande en stor del av tiden. Och så: vårtrötthet, för mycket vakande, dåliga vanor, för mycket socker och för litet motion.

Frihet från trötthet är en del av livskvaliteten. Målet för oss, ett gott liv, kunde med fördel beskrivas så att man befinner sig i vila.
När Jesus mötte människor ställde han ibland frågan: Vad vill du att jag ska göra för dig? Om det är något jag önskar att han skulle göra för mig och andra som blir trötta så är det att visa hur man kan komma till vila.

Vad ska man göra för att kunna njuta av livet? Svaret är troligen: att ha ett odelat hjärta. När tankarna hela tiden kretsar kring flera olika frågor som behöver bearbetas, förmedlas och fördjupas så uppstår en splittring som effektivt hindrar en människa från att komma till vila. Splittring är en fiende till livet!
Det berättas om en ung präst som satt och samtalade med en vis kvinna på sjukhusbädden. Efter ett fint samtal kom prästen att tänka på att han strax måste gå för att hinna till nästa ställe. Kvinnan som märkte detta sade med mild och omtänksam röst: ”Nu kan du gå, för du har redan gått.” Prästen var inte längre närvarande i nuet.
Det kräver mod att bli så stilla att frestelsen att fly till det som har varit och det som ska komma inte blir för svår.
Men det är värt att kämpa för en närvaro där man är. Att finna vila. I någon mån behövs det nog ett gudomligt ingripande för att det ska kunna ske. Ett under. En bön till Jesus.

Stefan Forsén är kyrkoherde i Matteus.

I dag hoppas han på takdropp och vårbäckar.

Hans tips är att vi behöver öva oss i att leva utan ständig stimulans.

Hans kalenderglimt är församlingens välgörenhetskonsert till förmån för flyktingarbete, söndag 15.4 kl. 15 i Matteuskyrkan.

Stefan Forsén

Helsingfors pride. Kyrklig vigsel av samkönade par är ett aktuellt tema som lyfts fram under årets Helsingfors Pride-vecka. Församlingar och kristna organisationer deltar också aktivt i programmet. 26.6.2018 kl. 12:52
På lekholmen samlas många ungdomar och barn, men holmen välkomnar alla. I år satsar man dessutom på mer program för vuxna.

Holmliv. Känns sommarlovet för långt och tråkigt? På Lekholmen ordnar församlingarna program hela sommaren. 7.6.2018 kl. 00:00
Som familj måste man fundera på vad man vill göra och vad man har råd med. En dag på stranden är ett billigt semesternöje.

Förväntningar. Ledig tid triggar lätt stora förhoppningar om att få lite av allt: innehållsrikt program, tillräckligt med vila och tid för att odla våra relationer. Men om det inte blir som man tänkt då? 7.6.2018 kl. 00:00
Edith Kortekangas från Helsingfors har ljusa minnen från Lekholmen.

längtan. "Den dagen i den röda stugan förändrade allt för mig." 7.6.2018 kl. 00:00
Se Freja Pontán och Pia Öhman i det stora faddertestet på www.helsingforsforsamlingar.fi. Du kan också testa ditt eget fadderskap där.

Kontakt. Det är aldrig för sent att bli en bra fadder, menar Pia Öhman och Freja Pontán som hållit kontakten i 17 år. 24.5.2018 kl. 00:00
My Ström-Rantamäki är diakonarbetare i Matteus församling.

Faddrar. "Förebilder hjälper oss att förstå vem vi är." 24.5.2018 kl. 00:00
Mikaela Steffansson jobbar i Helsingfors i sommar. Hon gillar stadssomrar och den variation de bjuder på.

Upptäcka. Många stannar kvar i stan över sommaren, antingen av egen vilja eller som ett måste. Storstan kan också vara ett smultronställe. 24.5.2018 kl. 00:00

ekonomi. Vem som helst kan drabbas av ekonomiska utmaningar. Gör upp en realistisk budget och förbered dig på otrevliga scenarier. Numera erbjuder också Helsingforsförsamlingarna ekonomisk rådgivning. 9.5.2018 kl. 16:03
Monica Heikel-Nyberg är kaplan i Johannes församling.

Sprickor. "Jesus tar steget ut ur tidens begränsning och finns inte längre tryggt mellan sidorna i evangelierna." 9.5.2018 kl. 15:57

Havsnära. Strand, mat, bastu och andaktsliv. Det är lätt att besöka Lekholmen, ensam eller i grupp. 9.5.2018 kl. 15:49
Slutet nått