Jag Àr sÄ trött

NĂ€rvaro. Varför blir allt fler allt tröttare? Och hur kan vi komma till vila? 12.4.2018 kl. 00:00

I olika sammanhang där jag har rört mig klagar man på trötthet. Det är egentligen inte någon djup klagan – bara ett enkelt konstaterande. Det finns ett motstånd. Det känns tyngre än vanligt.
Egentligen skulle det här inte alls vara så märkligt om inte trenden var den att allt fler är allt tröttare! Vad beror det på?
En del hänvisar till ökade krav i arbetslivet. En del talar om en inre splittring – det är så mycket man ska hinna med. En del skyller på sociala medier – de kräver en del av ens medvetande en stor del av tiden. Och så: vårtrötthet, för mycket vakande, dåliga vanor, för mycket socker och för litet motion.

Frihet från trötthet är en del av livskvaliteten. Målet för oss, ett gott liv, kunde med fördel beskrivas så att man befinner sig i vila.
När Jesus mötte människor ställde han ibland frågan: Vad vill du att jag ska göra för dig? Om det är något jag önskar att han skulle göra för mig och andra som blir trötta så är det att visa hur man kan komma till vila.

Vad ska man göra för att kunna njuta av livet? Svaret är troligen: att ha ett odelat hjärta. När tankarna hela tiden kretsar kring flera olika frågor som behöver bearbetas, förmedlas och fördjupas så uppstår en splittring som effektivt hindrar en människa från att komma till vila. Splittring är en fiende till livet!
Det berättas om en ung präst som satt och samtalade med en vis kvinna på sjukhusbädden. Efter ett fint samtal kom prästen att tänka på att han strax måste gå för att hinna till nästa ställe. Kvinnan som märkte detta sade med mild och omtänksam röst: ”Nu kan du gå, för du har redan gått.” Prästen var inte längre närvarande i nuet.
Det kräver mod att bli så stilla att frestelsen att fly till det som har varit och det som ska komma inte blir för svår.
Men det är värt att kämpa för en närvaro där man är. Att finna vila. I någon mån behövs det nog ett gudomligt ingripande för att det ska kunna ske. Ett under. En bön till Jesus.

Stefan Forsén är kyrkoherde i Matteus.

I dag hoppas han på takdropp och vårbäckar.

Hans tips är att vi behöver öva oss i att leva utan ständig stimulans.

Hans kalenderglimt är församlingens välgörenhetskonsert till förmån för flyktingarbete, söndag 15.4 kl. 15 i Matteuskyrkan.

Stefan Forsén
Ronny Thylin är kaplan i Petrus församling.

LivshĂ„llning. "Under den senaste veckan har jag ändå ställt mig frågan om jag ibland ger för stort rum åt ett negativt tänkande." 26.4.2018 kl. 00:00
Kvinnobruncherna ordnas några gånger per år i Petrus församling.

VĂ€lbesökt. God mat, ett femtiotal deltagare, och en intressant livshistoria. Så kan en kvinnobrunch se ut. 26.4.2018 kl. 00:00
Niels Burgmann trivs med att jobba i team.

musik. Niels Burgmann är nyanställd i Matteus församling. 26.4.2018 kl. 00:00
Morgonmässor, andakter, middagsböner och meditationer. Är det realistiskt att tänka sig att man ska hinna med ett sådant inslag under arbetstid? Kanske … under rätt omständigheter.

JĂ€kt. Morgonandakter och middagsböner – hinner man med sådant mitt i vardagen? Och gör det någon skillnad? 26.4.2018 kl. 00:00
En kyrklig vigsel kan, till skillnad från vad många tror, vara ytterst enkel att genomföra.

Par. Många väljer i dag magistraten för en snabb vigsel. Är kyrkan för krånglig också för sina egna medlemmar? 12.4.2018 kl. 00:00
På mässan i Taizéstil kan man sitta på mattor på golvet om man känner för det.

Stillhet. Levande ljus, sånger att vila i och kanske en matta att krypa ihop på – Taizémässan och Tomasmässan är två alternativa mässor i Helsingfors. 12.4.2018 kl. 00:00

Övertygelse. Sofia Torvalds har lärt sig att göra lovar kring bråkiga pojkar och att le vackert. Men hon har också lärt sig något långt mer viktigt. 21.3.2018 kl. 16:06
Samer Saad och Marianne Sundroos vill samla in medel för flyktingar med en konsert.

musik. En välgörenhetskonsert som heter duga är under planering i Matteus församling. Gospelkören Mrs Bighill Singers och altviolinisten Samer Saad är några av dragplåstren. 21.3.2018 kl. 15:40
Kursen är lättillgänglig också för sådana som inte är vana vid kyrkliga sammanhang.

Kurs. Inom kort börjar en kurs som vill hjälpa par att bygga en stark relation. Man hinner fortfarande anmäla sig. 21.3.2018 kl. 15:31

lĂ€ger. När vintern är som kallast är församlingarnas planering av sommarläger för barn i full gång. Men vad gör man på ett läger? Och måste man vara troende för att delta? 14.3.2018 kl. 10:22
Slutet nÄtt