Här hittar du höstens församlingskörer!

Övningar.

Församlingarna har körer som passar de flesta.

17.8.2017 kl. 00:00

Johannes

S:t Jacobskören – övar tisdagar kl. 18.30–20.30 i S:t Jacobs församlingssal. Eva Henricson 050 3800 842.

Roströsten – övar torsdagar kl. 18.30–20.30 i körsalen, Högbergsgatan 10 E. Eva Henricson 050 3800 842.

S:t Jacobs barnkör – övar tisdagar kl. 14.45–15.30 i S:t Jacobs församlingssal. Eva Henricson 050 3800 842.

Kronans barnkör – övar torsdagar kl. 14.45–15.30 i Eftislokalen på Sjötullsgatan 4B. Eva Henricson 050 3800 842.

aTSo-kören övar onsdagar kl. 18 i Johannessalen, Högbergsgatan 10 D. Nils Lundberg 050 349 1231.

Passionärerna övar torsdagar kl. 10.15 i Folkhälsans seniorhus, Mannerheimvägen 97. Anna Maria Böckerman 050 380 1869.

Tomas Vokalensemble övar torsdagar kl. 19. Dag-Ulrik Almqvist, 050 380 1874.

Matteus

Matteus kyrkokör övar på tisdagar kl 18.30–20.30 i Matteussalen, Åbohusvägen 3, andra våningen.

Vårton övar varje onsdag kl. 15.30-17 i Matteuskyrkan, första våningen. Kontakta Mimi Sundroos 040 584 0296 om du är intresserad av kyrkokören eller Vårton.

Barnkören övar i samarbete med lågstadierna på Matteus församlings område direkt efter skoldagen. Kontakta Emma Gustafsson 050 491 7360.

Petrus

Petrus vokalensemble träffas varannan torsdag kväll kl.18.30 i Åggelby gamla kyrka, Brofogdev. 12.

Vesperkören är en kör för daglediga som övar varannan onsdag kl. 12.30. Peter Hilli leder körerna, 09 2340 7224.

Petrus barnkör för barn från sex år träffas under hösten i Haga lågstadieskola. Alla är välkomna oberoende av var man bor eller går i skola. Kontakta Rebecka Björk, 050 5229 098.

Utöver körerna finns många musik- och rytmgrupper för små barn. Läs mer på respektive församlings webbplats. Där hittar du också när körerna inleder sina övningar.

Ulrika Hansson
Genom utställningen vill Barbara Savolainen stöda kyrkans arbete för invandrare och deras välmående.

Påverka. Just nu pågår en konstutställning i Johanneskyrkans krypta. Det är journalisten och konstnären Barbara Savolainen som ställer ut sina verk under rubriken Face, ansikte. 17.11.2017 kl. 10:28

Bekräftelse. "Genom att agera utgående från mina primära instinkter kommer jag inte långt." 17.11.2017 kl. 10:17

Depression. Det är viktigt att vara uppmärksam på sig själv. Om inget längre är glädjefyllt är det dags att söka hjälp 17.11.2017 kl. 10:11

kris. "Många gånger fylls vardagen av många små saker som ökar den totala arbetsmängden och stressen." 7.11.2017 kl. 11:15
För många är ljuständning på gravarna under allhelgonahelgen en mycket viktig tradition.

Avsked. Ljuset är en stark symbol. Det följer oss från dopet till döden. Det tröstar, stillar och hjälper oss att minnas. 3.11.2017 kl. 15:31
Sofie Ravall och Rebecka Björk hör till de aktiva församlingsmusiker som spelar in nya lovsånger

Nyskrivet. I Petrus församling ska nya lovsånger spelas in. Och i Johannes församling förbereder man en välgörenhetskonsert. 26.10.2017 kl. 00:00
Allt från kraftfulla koraler och säckpipor till requiem och ljusmässa erbjuds under Johannes församlings gudstjänstvecka, berättar kantor Dag-Ulrik Almqvist.

Mässa. Kantor Dag-Ulrik Almqvist fick fyra frågor om ”Glädje!” – en gudstjänstvecka i Johannes församling. 26.10.2017 kl. 00:00

Duga. "Varifrån kommer allt detta skuldbeläggande?", undrar Maria Sten. 26.10.2017 kl. 17:29
Dagcentret kan erbjuda gemenskap och meningsfull sysselsättning för papperslösa och frivilliga. Från vänster projektkoordinator Nora Repo, frivilligkoordinator för Blåbandsstiftelsen Soile Bar-Yosef, darinkunniga Friba Majeed, projektchef Veera Vilkama och Eva Kuhlefelt från mångkulturellt arbete vid Röda Korset.

Träffpunkt. Nu har målfärgen torkat och möblerna hittat sina platser. Det nya mångkulturella dagcentret är redo att bli en mötesplats för migranter och helsingforsare. 11.10.2017 kl. 18:50
I Johannes församling vill man förmedla att orgeln är ett instrument för alla att glädja sig åt.

musik. I Johannes församling kan vem som helst försöka sig på orgelspelande. 11.10.2017 kl. 18:44
Slutet nått