Första jämlikhetspriset till domprosten Satu Saarinen

Utmärkelse. Kyrkans första jämlikhetspris har tilldelats Satu Saarinen, domprost i Uleåborgs stift. 24.5.2018 kl. 08:00

Ärkebiskop Kari Mäkinen delade på tisdagen ut kyrkans första jämlikhetspris till Satu Saarinen, domprost i Uleåborgs stift. Kyrkostyrelsens plenum fattade beslut om priset.

I motiveringen till priset betonas framför allt domprosten Saarinens arbete för att främja jämställdhet mellan könen.

– Satu Saarinen har i sin doktorsavhandling granskat kvinnors ställning i kyrkan och i sitt dagliga arbete modigt försvarat jämställdheten mellan könen. Valet av Saarinen som pristagare sitter bra 2018 då det har gått 30 år sedan prästämbetet öppnades för kvinnor. Saarinen är en ung kyrklig ledare inom ett område som traditionellt har hört till den manliga ledarskapssfären, säger ledande sakkunnig Kari Latvus på Kyrkostyrelsen om prismotiveringen.

Pristagaren får 5 000 euro att användas inom ett område inom jämlikhetsarbetet som hon själv väljer. Domprost Saarinen tänker använda medlen till arbete inom sexualfostran vid den allmännyttiga föreningen Vuolle Setlementtis hus för flickor och pojkar i Uleåborg.

– Frågor som hör samman med jämställdhet, jämlikhet och likaberättigande är viktiga för mig och jag är lyckligt lottad då jag i mitt arbete, i min forskning och inom frivilligarbetet har kunnat lyfta fram de här frågorna och själv bidra till att jämlikhet förverkligas, säger Saarinen.

Webred

biskopsval. Biskopen i Borgå stift Björn Vikström har valts till lärare i teologisk etik och religionsfilosofi vid Åbo Akademi. Vikström tillträder tjänsten den 1 september 2019. 19.6.2018 kl. 16:12
Lucas Snellman utanför Johanneskyrkan, därifrån Yle sände den första svenskspråkiga radiogudstjänsten år 1926.

radiogudstjänster. 90-årig tradition bryts när Yle utlokaliserar produktionen av radiogudstjänster. Församlingarna behöver nu satsa mer på planeringen. 19.6.2018 kl. 16:10
Karin Erlandssons bok lanseras på Kyrkans Ungdoms sommarläger i Pieksämäki, där hon själv deltagit i många år under uppväxten.

Fontana Media. Karin Erlandsson som blivit bekant för många Kyrkpressenläsare via sina texter om hur man upprätthåller en vardagstro kommer ut i bokform på Fontana Media i juli. 8.6.2018 kl. 14:12

MINNESSJUKDOM. Tron kan vara ett viktigt fäste när minnena bleknar. Kyrkan har gett ut en skrift med stöd för arbetet bland församlingsmedlemmar med minnessjukdom. 8.6.2018 kl. 12:44
Kyrkpressen har tidigare skrivit om Ahmad i 45/2017 och 21-22/2018

flyktingar. Efter nio år i Finland flögs Ahmad till Kabul i går tillsammans med tre andra utvisade afghaner. 7.6.2018 kl. 13:48
Farag Sadak

profilen. Då han kom till Finland kände han ingen annan som talade arabiska här. När flyktingvågen kom hösten 2015 hade Farag Sadak förberett sig för den i fem år. 7.6.2018 kl. 11:31

Ärkebiskop. I söndags installerades Tapio Luoma som ny ärkebiskop för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 7.6.2018 kl. 10:00

Vasa svenska församling. För många Vasabor är Kyrkpressen den viktigaste kanalen till kyrka och församling. Då församlingen slutar prenumerera på tidningen går de miste om den kanalen. 31.5.2018 kl. 16:27
Tapio Luoma vann ärkebiskopsvalet i mars.

ärkebiskop. Nu på söndag 3 juni installeras Tapio Luoma i ämbetet som ärkebiskop. President Niinistö och internationella gäster deltar vid mässan i Åbo domkyrka. 29.5.2018 kl. 10:05
Samuel Erikson, Ruth Vesterlund, Katarina Gäddnäs, Meri Yliportimo, Janette Lagerroos och Eva Williams vigdes i söndags till tjänst.

prästvigning. I helgen var det prästvigning i Borgå. Totalt sex stycken präster vigdes till tjänst. 28.5.2018 kl. 13:41
Slutet nått

kyrkostyrelsen. Brändö-Kumlinge församling och Ålands södra församling har fått prövningsbaserat understöd av Kyrkostyrelsen. 7.6.2018 kl. 09:32

Saltvik. Peter Blumenthal får inte bli kyrkoherde i Saltvik. 7.6.2018 kl. 09:29

Utmärkelse. Kyrkans första jämlikhetspris har tilldelats Satu Saarinen, domprost i Uleåborgs stift. 24.5.2018 kl. 08:00