May Wikström och Fontana Medias styrelseordförande Hans Boije på KP-rådslag i Borgå.
May Wikström och Fontana Medias styrelseordförande Hans Boije pÄ KP-rÄdslag i BorgÄ.

Chockhöjd postavgift ger fÀrre nummer av KP i sommar

Kyrkpressen.

En chockhöjning av postens distributionsavgifter tvingar Kyrkpressen till inbesparingar. Under sommarmånaderna utkommer tidningen varannan vecka.

26.4.2018 kl. 20:52

Strax efter årsskiftet, långt efter att prenumerationspriserna för Kyrkpressen redan meddelats prenumeranterna, höjde posten distributionsavgifterna för Kyrkpressen för 2018.

– Förutom att posten höjde avgifterna sänktes och slopades också tidigare rabatter. Sammantaget höjer det Kyrkpressens distributionskostnader med över 21 procent. Den var en oväntad chockhöjning, säger chefredaktör May Wikström.

– Vi vet att församlingarna redan har det kärvt. Därför har vi valt att göra inbesparingar genom att ge ut åtta färre tidningar i sommar och att minska sidantalet under våren.

Enligt Wikström ligger problemen inte i Kyrkpressens organisation. Den är redan slimmad.

– Trots att Fontana Media som ger ut Kyrkpressen är ett aktiebolag, är det i prakiken ett non-profit bolag. Marginalerna är små, eftersom målet inte är att göra stora vinster utan att hålla kostnaderna för församlingarna så låga som möjligt.

Prishöjningen bottnar i den nya postlagens andra skede som ska öppna för konkurrens och postens ständigt minskande volymer.

– Omgivningen har förändrats och vi kan inte göra något åt postens strukturomvandling. Vi vet ännu inte var avgifterna slutligen landar.

I dag går hälften av Kyrkpressens utgifter till posten.

– Det är ohållbart. Vi måste söka nya koncept tillsammans med församlingarna för att bygga en modell som håller för framtiden. Det viktiga är att betjäna församlingarna med ett innehåll som gör att de når sina medlemmar.

Postens avgifter kan innebära att Kyrkpressen i framtiden utkommer färre gånger.

– Det kan uppvägas genom ökat innehåll på webben och genom att tidningen kommer närmare läsarna genom utbytbara lokala insidor. Det konceptet har Helsingforsförsamlingarna använt redan i ett år.

För att möta den nya utmaningarna träffar nu Kyrkpressen och styrelsen för Fontana Media församlingarna runt om i stiftet för informationsutbyte och rådslag.

– Församlingarna anser att Kyrkpressen är viktig som papperstidning. Inget når hemmen bättre än en adresserad tidning med mottagarens namn på. Nu gäller det att hitta lösningar som funkar lika bra för dem även om den kommer mera sällan.

Dialogen med församlingarna fortsätter ännu.

Johan Sandberg
Kyrkpressen skrev om Ahmad i nummer 45/2107.

flyktingar. En kristen afghan sitter på nytt i polisförvar i väntan på att bli deporterad. Polisen grep honom senaste vecka då han skulle träffa sin dotter. 22.5.2018 kl. 16:29

Kyrkomötet. Initiativet om ett äktenskap som omfattar även samkönade par förkastades. Biskopsmötet ska ändå fortsätta utreda alternativ för att lösa kyrkans tudelning i äktenskapsfrågan. En sådan kompromisslösning nådde kyrkomötet på fredagen. 18.5.2018 kl. 12:14

Kyrkomötet. På onsdagskvällen tog kyrkomötet återigen upp frågan om samkönade par kan vigas i kyrkan. När debatten avbröts på torsdag eftermiddag stod många ännu i kö till talarstolen. Däremot kom kyrkomötet till ett beslut om att inte avstå kyrkans vigselrätt. 17.5.2018 kl. 15:58

Kyrkomötet. Valen i kyrkan är problematiska och polariserande, anser en grupp kyrkomötesombud. Ett valsätt där kandidaterna rangordnas kunde vara en bra lösning. Kyrkomötet beslöt jobba vidare med initiativet. 17.5.2018 kl. 10:55
Vår uppgift är att tala sanning i världen, säger Patrick Wingren.

debatt. Tänkaren, youtube-föreläsaren Jordan Peterson väcker starka känslor för eller emot. Nu berättar Patrick Wingren varför han, som kristen, tror att Petersons budskap kan göra världen till en bättre plats 16.5.2018 kl. 06:38

Ă€ktenskap . Regnbågspräster närvarar på kyrkomötet när äktenskapet igen är på agendan. Ett delat konstitutionsutskott håller fast vid äktenskapet mellan man och kvinna. 14.5.2018 kl. 10:14

ekonomi. Vem som helst kan drabbas av ekonomiska utmaningar. Gör upp en realistisk budget och förbered dig på otrevliga scenarier. Numera erbjuder också Helsingforsförsamlingarna ekonomisk rådgivning. 9.5.2018 kl. 16:03
– Jag kan ibland stanna upp och titta på eleverna och känna en stark lycka och tacksamhet över att det gick just så som jag hoppades, säger Sonja Djupsjöbacka.

profilen. Sonja Djupsjöbacka är tacksam för sitt drömjobb, men vägen dit hade sina krokar. – Många gånger kände jag ”kommer det här att lyckas?” Det var för många pusselbitar som skulle falla på plats för att jag skulle kunna bli lärare. 9.5.2018 kl. 14:04
Körerna Jakob Gospel, Adorate, Cantate, Gloriakören, Jakobstads kyrkokör och Betaniakören sjöng på manifestationen.

asylpolitik. Solen sken över ett välfyllt torg i Jakobstad på lördagsförmiddagen. Men det tema som lockat cirka 500 personer dit var inte lika positivt. Manifestationen var ett uttryck för missnöje över det man upplever som en inhuman finländsk flyktingpolitik. 28.4.2018 kl. 13:48
Jordan Peterson är en karismatisk talare, som gärna föreläser om bibliska myter.

PROFET. Jordan Peterson är Youtube-ålderns vishetslärare, och unga män följer honom i stora skaror. Kan en äldre herre som uppmanar killar att rycka upp sig och stå raka i ryggen vara farlig? Kanske. 26.4.2018 kl. 16:48
Slutet nÄtt

UtmĂ€rkelse. Kyrkans första jämlikhetspris har tilldelats Satu Saarinen, domprost i Uleåborgs stift. 24.5.2018 kl. 08:00

TjĂ€nster. Kyrkoherdetjänsten i Nykarleby har lockat två sökande. 23.5.2018 kl. 15:00

forskning. Nygrundat forskningsinstitut ska befrämja högklassisk teologisk forskning. 17.5.2018 kl. 08:00