Esse kyrka
Esse kyrka

Esse visar beredskap till församlingssammanslagning

Strukturer. Det behövs administrativa förändringar för att klara ekonomin och rekryteringen av arbetskraft. 23.4.2018 kl. 11:02

Det inser församlingsrådet i Esse som nu gläntar på möjligheten till en sammanslagning med grannförsamlingarna.

Men vilka församlingar man vill involvera i sammanslagningen är ännu öppet. Trots mångåriga diskussioner med Jakobstads svenska, Pedersöre och Purmo församlingar vill Esse ännu diskutera enbart med Pedersöre och Purmo. Den diskussionen äger rum den 8 maj.

– Vi vill diskutera med dem hur en sådan församling kunde se ut rent konkret. Hittills har vi inte diskuterat med Pedersöre och Purmo utan Jakobstad, säger kyrkoherde Kaj Granlund i Esse.

Enligt Granlund vill Esse inte diskutera enbart för diskuterandets skull.

– Vi går in i det här seriöst.

Parallellt finns en beredskap också att diskutera med Jakobstad. Ett förslag i rådet var att inleda samtal med Jakobstads svenska i avsikt att bilda en församling. Det förslaget röstades ner med siffrorna 6 mot 3. En röst var nedlagd.

– Frågan är om en församling för Pedersöre, Esse och Purmo endast cementerar nuläget eller om Jakobstad bör vara med för att förändringarna ska bli tillräckligt stora.

Församlingsrådet i Esse tror att en större församling skulle underlätta rekryteringen av personal.

– Små församlingar har svårare att rekrytera präster, ungdomsarbetsledare och i viss mån diakoner än stora församlingar. I större arbetslag finns större utrymme för specialisering, säger Granlund.

Esses utlåtande är ett svar på det upprop som församlingsrådet i Jakobstads svenska församling riktat till grannförsamlingarna att gemensamt förändra församlingsstrukturerna. Församlingsrådet i Pedersöre har tidigare konstaterat att det inte är ändamålsenligt för Pedersöre att i nuläget slå ihop de församlingarna.

Johan Sandberg
Jukka Keskitalo är ny biskop i Uleåborg.

biskopsval. Jukka Keskitalo är ny biskop i Uleåborgs stift. Han fick överlägset flest röster i onsdagens val och efterträder därmed Samuel Salmi som går i pension den första november. 15.8.2018 kl. 15:01
Jukka Hautala, Jukka Keskitalo och Niilo Pesonen är kandidater till biskopsämbetet i Finlands nordligaste stift. 

biskopsval . Landets nordligaste stift väljer ny biskop på onsdag. Första omgången inleds kl. 13. 14.8.2018 kl. 15:33
Roger Rönnberg, här fotad i samband med församlingsvalet 2014, går i pension nästa år.

kyrkoherde. Esbo svenska församlings Kyrkoherde Roger Rönnberg avgår med pension i april 2019. Fyra personer vill efterträda honom. 3.8.2018 kl. 15:12
Utöver hundarna deltog också ungefär 160 människor i gudstjänsten.

HundgudstjĂ€nst. En friluftsgudstjänst i djurens sällskap påminner om respekten för Guds skapelse. 2.8.2018 kl. 00:00
Gunilla Nybäck har både barn och barnbarn med på lägret i Pieksämäki.

lĂ€ger. – Det känns otroligt stort och jätteroligt. Så tycker sommarlägrets grundare Harry Kronqvist då han talar om lägrets 50-årsjubileum. 27.7.2018 kl. 17:11
Andreas von Bergmann säger att han vuxit upp med och in i församlingen.

profilen. Andreas von Bergmann talar varmt för både demokrati och byråkrati inom kyrkan. Dessutom vill han visa att församlingen inte bara är sina anställda, utan vi alla. 31.7.2018 kl. 00:00
Fredrik Kass med sina barn minstingen Hilde, Arvid och Ingrid. Att prata om våra rädslor som föräldrar är något av det viktigaste av allt, anser Fredrik Kass.

Kontroll. Barn blir äldre och mer självständiga, precis som det ska vara. Men hur kommer man till rätta med rädslan för det allra värsta, att något ska hända ens barn? 2.8.2018 kl. 00:00
Bön är ett tema som ligger emeritusbiskop Erik Vikström varmt om hjärtat. Nu kommer hans vardagsböner för året i kortform ut som en liten bönbok.

bön. För flera år sedan skrev biskop Erik Vikström en omfattande andaktsbok för hela året. Nu utkommer en kortvariant, med böner för vardagsbruk för alla som behöver det. 13.7.2018 kl. 14:58
Det finns saker hon kanske inte kommer kunna göra igen. Men Christa Mickelsson blir långsamt bättre, dag för dag, och hon uppskattar varje stund.

Överlevare. I september drabbades Christa Mickelsson av en massiv hjärnblödning. Hon överlevde, men när hon vaknade upp hade hon förlorat talförmågan och högra sidan var förlamad. Då började en lång och tung återhämtning. – Tidigare – före olyckan – tänkte jag att nu kan livet bara bli sämre. Nu tänker jag tvärtom. 4.7.2018 kl. 15:03

Helsingfors pride. Kyrklig vigsel av samkönade par är ett aktuellt tema som lyfts fram under årets Helsingfors Pride-vecka. Församlingar och kristna organisationer deltar också aktivt i programmet. 26.6.2018 kl. 12:52
Slutet nÄtt

Vasa. Två separata kyrkobesvär mot gemensamma kyrkofullmäktiges beslut att säga upp hyresavtalet för Dragnäsbäcks kyrka i Vasa har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol. 4.7.2018 kl. 10:22

regnbĂ„gsfrĂ„gor. Föreningen Malkus började som kamratstöd för kristna som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter. 4.7.2018 kl. 09:08

Maata nĂ€kyvissĂ€. Det ordnas inga fler mässor under festivalen Maata Näkyvissä i Åbo utan kvinnliga präster. 25.6.2018 kl. 13:17