Esse kyrka
Esse kyrka

Esse visar beredskap till församlingssammanslagning

Strukturer. Det behövs administrativa förändringar för att klara ekonomin och rekryteringen av arbetskraft. 23.4.2018 kl. 11:02

Det inser församlingsrådet i Esse som nu gläntar på möjligheten till en sammanslagning med grannförsamlingarna.

Men vilka församlingar man vill involvera i sammanslagningen är ännu öppet. Trots mångåriga diskussioner med Jakobstads svenska, Pedersöre och Purmo församlingar vill Esse ännu diskutera enbart med Pedersöre och Purmo. Den diskussionen äger rum den 8 maj.

– Vi vill diskutera med dem hur en sådan församling kunde se ut rent konkret. Hittills har vi inte diskuterat med Pedersöre och Purmo utan Jakobstad, säger kyrkoherde Kaj Granlund i Esse.

Enligt Granlund vill Esse inte diskutera enbart för diskuterandets skull.

– Vi går in i det här seriöst.

Parallellt finns en beredskap också att diskutera med Jakobstad. Ett förslag i rådet var att inleda samtal med Jakobstads svenska i avsikt att bilda en församling. Det förslaget röstades ner med siffrorna 6 mot 3. En röst var nedlagd.

– Frågan är om en församling för Pedersöre, Esse och Purmo endast cementerar nuläget eller om Jakobstad bör vara med för att förändringarna ska bli tillräckligt stora.

Församlingsrådet i Esse tror att en större församling skulle underlätta rekryteringen av personal.

– Små församlingar har svårare att rekrytera präster, ungdomsarbetsledare och i viss mån diakoner än stora församlingar. I större arbetslag finns större utrymme för specialisering, säger Granlund.

Esses utlåtande är ett svar på det upprop som församlingsrådet i Jakobstads svenska församling riktat till grannförsamlingarna att gemensamt förändra församlingsstrukturerna. Församlingsrådet i Pedersöre har tidigare konstaterat att det inte är ändamålsenligt för Pedersöre att i nuläget slå ihop de församlingarna.

Johan Sandberg
Kyrkpressen skrev om Ahmad i nummer 45/2107.

flyktingar. En kristen afghan sitter på nytt i polisförvar i väntan på att bli deporterad. Polisen grep honom senaste vecka då han skulle träffa sin dotter. 22.5.2018 kl. 16:29

Kyrkomötet. Initiativet om ett äktenskap som omfattar även samkönade par förkastades. Biskopsmötet ska ändå fortsätta utreda alternativ för att lösa kyrkans tudelning i äktenskapsfrågan. En sådan kompromisslösning nådde kyrkomötet på fredagen. 18.5.2018 kl. 12:14

Kyrkomötet. På onsdagskvällen tog kyrkomötet återigen upp frågan om samkönade par kan vigas i kyrkan. När debatten avbröts på torsdag eftermiddag stod många ännu i kö till talarstolen. Däremot kom kyrkomötet till ett beslut om att inte avstå kyrkans vigselrätt. 17.5.2018 kl. 15:58

Kyrkomötet. Valen i kyrkan är problematiska och polariserande, anser en grupp kyrkomötesombud. Ett valsätt där kandidaterna rangordnas kunde vara en bra lösning. Kyrkomötet beslöt jobba vidare med initiativet. 17.5.2018 kl. 10:55
Vår uppgift är att tala sanning i världen, säger Patrick Wingren.

debatt. Tänkaren, youtube-föreläsaren Jordan Peterson väcker starka känslor för eller emot. Nu berättar Patrick Wingren varför han, som kristen, tror att Petersons budskap kan göra världen till en bättre plats 16.5.2018 kl. 06:38

Ă€ktenskap . Regnbågspräster närvarar på kyrkomötet när äktenskapet igen är på agendan. Ett delat konstitutionsutskott håller fast vid äktenskapet mellan man och kvinna. 14.5.2018 kl. 10:14

ekonomi. Vem som helst kan drabbas av ekonomiska utmaningar. Gör upp en realistisk budget och förbered dig på otrevliga scenarier. Numera erbjuder också Helsingforsförsamlingarna ekonomisk rådgivning. 9.5.2018 kl. 16:03
– Jag kan ibland stanna upp och titta på eleverna och känna en stark lycka och tacksamhet över att det gick just så som jag hoppades, säger Sonja Djupsjöbacka.

profilen. Sonja Djupsjöbacka är tacksam för sitt drömjobb, men vägen dit hade sina krokar. – Många gånger kände jag ”kommer det här att lyckas?” Det var för många pusselbitar som skulle falla på plats för att jag skulle kunna bli lärare. 9.5.2018 kl. 14:04
Körerna Jakob Gospel, Adorate, Cantate, Gloriakören, Jakobstads kyrkokör och Betaniakören sjöng på manifestationen.

asylpolitik. Solen sken över ett välfyllt torg i Jakobstad på lördagsförmiddagen. Men det tema som lockat cirka 500 personer dit var inte lika positivt. Manifestationen var ett uttryck för missnöje över det man upplever som en inhuman finländsk flyktingpolitik. 28.4.2018 kl. 13:48
May Wikström och Fontana Medias styrelseordförande Hans Boije på KP-rådslag i Borgå.

Kyrkpressen. En chockhöjning av postens distributionsavgifter tvingar Kyrkpressen till inbesparingar. Under sommarmånaderna utkommer tidningen varannan vecka. 26.4.2018 kl. 20:52
Slutet nÄtt

UtmĂ€rkelse. Kyrkans första jämlikhetspris har tilldelats Satu Saarinen, domprost i Uleåborgs stift. 24.5.2018 kl. 08:00

TjĂ€nster. Kyrkoherdetjänsten i Nykarleby har lockat två sökande. 23.5.2018 kl. 15:00

forskning. Nygrundat forskningsinstitut ska befrämja högklassisk teologisk forskning. 17.5.2018 kl. 08:00