Samvetsfrihet övertygar inte väckelserörelserna

Äktenskap. Representanter för finlandssvenska väckelserörelser övertygas inte av kyrkomötesinitiativet som kan leda till en ny äktenskapssyn. 27.2.2017 kl. 16:09

De femton kyrkomötesombud som gjort initiativet vill att kyrkan ska kunna viga par av samma kön. Samtidigt vill de ge lagstadgad samvetsfrihet och livsutrymme åt dem som på grund av sin övertygelse inte kan omfatta den synen på äktenskapet.
Initiativet är så pass färskt att väckelserörselsena inte ännu tagit ställning till det.

– Personligen har jag svårt att tänka mig att Evangeliföreningen skulle ställa sig bakom det, säger ordförande Ingvar Dahlbacka.

Stig-Erik Enkvist, verksamhetsledare för Laestadianernas Fridsföreningars Förbund LFF, litar inte på några löften.

– Vi har ju sett hur det gått med klausulen som skulle ge rätt för dem som inte accepterar kvinnliga präster att få verka i kyrkan, säger han.

Är du tveksam även om rätten skulle skrivas in i lagen, i motsats till klämmen efter beslutet om att öppna ämbetet för kvinnor?

– Också lagar kan skrivas om senare.

– Initiativet är ett listigt sätt att få kyrkomötet att acceptera homovigslar redan nu, säger Enkvist.

Han understryker att väckelserörelsen vill fortsätta att verka i kyrkan.

– Men vårt livsutrymme krymper hela tiden. Det verkar som om kyrkan steg för steg försökte röka ut oss. Det finns ingen som är så föraktad i den evangelisk-lutherska kyrkan idag som den som vill tro som kyrkan trott i tvåtusen år.

Någon gemensam linje som ska hålla ihop kyrkan skönjer han inte.

– Bibeltrogna kristna kan aldrig acceptera sådant som det klart står i Bibeln är synd mot Guds ord. Den stora frågan för oss är att kyrkan inte tillmäter Bibeln något värde.

Vad som sker i kyrkan om äktenskapssynen förändras vet Enkvist inte.

– Det är för tidig att säga hur framtiden ser ut. Men något kommer att ske. Vi ser ganska pessimistiskt på framtiden.

Enkvist tror i alla fall att en förändrad äktenskapssyn kan föra de inomkyrkliga väckelserörelserna närmare varandra.

Inte heller Kyrkans ungdom har tagit ställning till initiativet.

– Vi kommer att ta ställning till äktenskapssynen under våren, säger ordförande Marcus Henricson. Styrelsen har utsett ett teologiskt utskott som ska ta ställning till frågan.

KU:s linje har inte förändrats. KU understöder kyrkans officiella linje.

– Förändras kyrkans linje så tar förbundet ställning till den nya linjen, säger Henricson. Vi vill vara en konstruktiv kritisk röst inom kyrkan.

Personligen störs Henricson av att frågan ”varför?” inte ställs i debatten.

– Det är en fråga om teologi och bibelsyn. De som yttrar sig borde motivera sin ståndpunkt med Bibeln. Nu verkar debatten handla om relativa åsikter och man tar till sekulära argument som mänskliga rättigheter och rättvisa. De är förvisso viktiga, men när man diskuterar inom kyrkan borde man borde göra det utgående från Bibeln.

Enligt Henricson finns det olika åsikter i äktenskapsfrågan inom KU.

– Tron sitter djupt i oss alla. Det är viktigare att man respekterar varandras tro än att man respekterar varandras åsikter. Därför är vi också försiktiga med att ta ställning.

Inom KU är man också bekymrade över utvecklingen att allt färre präster kan sin Bibeln och att de inte regelbundet läser den till sin egen andliga uppbyggelse.

– Då tar man också till andra argument än bibliska i diskussionen.

Henricson frågar också om det viktigaste målet är att försöka göra kyrkan sådan att möjligast få medlemmar lämnar den.

– Målet borde vara att vi som kristna har ett tydligt budskap. Det kunde kyrkomötet besluta om.

Johan Sandberg

ekonomisk utredning. Församlingarna i Helsingfors ska beställa en utomstående utredning av ekonomin. 15.1.2018 kl. 11:32

ärkebiskopval 2018. I en palett på fem ärkebiskopskandidater sticker Heli Inkinen ut som den enda kvinnan. Hon konstaterar att det här är symptomatiskt för den kyrka hon jobbat och verkat i i över 30 år. Och hon vill förändring. 14.1.2018 kl. 16:54
Zacharias Topelius vid sitt arbetsbord i Björkudden i Sibbo år 1897. Bilden till höger visar utkastet till ”Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt” som skrevs 1887.

Jubileum. Under sin uppväxt i Nykarleby var Zacharias Topelius en flitig kyrkobesökare. Den söndag han inte varit i kyrkan skrev han ”okyrka” i sin dagbok. Kom han för sent till gudstjänsten gick han upp på läktaren för att inte störa. 12.1.2018 kl. 17:53
Miika Auvinen

förföljelse. Nordkorea och Afghanistan är de farligaste länderna att leva i som kristen. Nordkorea har toppat listan flera år men nu har den tvivelaktiga äran att inneha tätpositionen hotats av Afghanistan. 10.1.2018 kl. 13:22
Tapio Luoma uppskattar erfarenheterna både från de österbottniska församlingarna och den urbana miljön som biskop i Esbo stift.

ärkebiskopsval. Esbobiskopen Tapio Luoma är först ut i KP:s fem kandidatporträtt 4.1.2018 kl. 15:35

jul. Ett ord på bara tre bokstäver. Men ett ord som framkallar så mycket känslor, minnen och gläjde. Men också sorg. Karin Erlandsson berättar om minnen av sin barndoms jular. Och hur hon ser på julen idag. 22.12.2017 kl. 09:39

julevangeliet. Det var tur att julevangeliet skrevs av en så förnuftig och sansad människa som just evangelisten och läkaren Lukas. Hade han inte tagit sig an uppdraget hade julevangeliet kanske skrivits av en Terjärvbo. Eller ännu värre, en sportreporter... 21.12.2017 kl. 09:15

Kyrkpressen. Nummer 50 på webben redan idag. 15.12.2017 kl. 17:16
Teemu Laajasalo är ny biskop i Helsingfors. Han hoppas att kyrkan ska klara en åsiktsmångfald.

Helsingfors. Biskop Teemu Laajasalo önskar helsingforsarna en jul utan vardagssorger. 15.12.2017 kl. 10:00
Psykiskt illamående kostar, både de som drabbas, deras nära och samhället. Organisationer och frivilliga erbjuder stödformer som sjukvården inte kan ge.

psykisk ohälsa. Över en miljon finländare drabbas varje år av psykisk ohälsa. Föreningen Sympati hör till dem som sprider kunskap, öppnar sina dörrar och delar erfarenheter för att främja mental hälsa. 14.12.2017 kl. 15:12
Slutet nått

möte. Fyra finländska biskopar ska träffa påven Franciscus den 25 januari. 19.1.2018 kl. 00:00

Ärkebiskopsvalet 2018. Fyra av fem av de uppställda kandidaterna i ärkebiskopsvalet kommer att predika på Tomasmässor i Helsingfors innan ärkebiskopsvalets första omgång den 8 februari. 11.1.2018 kl. 07:15

Rättsprocess. Árpád Kovács som är präst och verksam i Uleåborgs stift har valt att gå vidare till Norra Finlands förvaltningsdomstol med den skriftliga varning han fått av Uleåborg domkapitel. 10.1.2018 kl. 10:02