Samvetsfrihet övertygar inte väckelserörelserna

Äktenskap. Representanter för finlandssvenska väckelserörelser övertygas inte av kyrkomötesinitiativet som kan leda till en ny äktenskapssyn. 27.2.2017 kl. 16:09

De femton kyrkomötesombud som gjort initiativet vill att kyrkan ska kunna viga par av samma kön. Samtidigt vill de ge lagstadgad samvetsfrihet och livsutrymme åt dem som på grund av sin övertygelse inte kan omfatta den synen på äktenskapet.
Initiativet är så pass färskt att väckelserörselsena inte ännu tagit ställning till det.

– Personligen har jag svårt att tänka mig att Evangeliföreningen skulle ställa sig bakom det, säger ordförande Ingvar Dahlbacka.

Stig-Erik Enkvist, verksamhetsledare för Laestadianernas Fridsföreningars Förbund LFF, litar inte på några löften.

– Vi har ju sett hur det gått med klausulen som skulle ge rätt för dem som inte accepterar kvinnliga präster att få verka i kyrkan, säger han.

Är du tveksam även om rätten skulle skrivas in i lagen, i motsats till klämmen efter beslutet om att öppna ämbetet för kvinnor?

– Också lagar kan skrivas om senare.

– Initiativet är ett listigt sätt att få kyrkomötet att acceptera homovigslar redan nu, säger Enkvist.

Han understryker att väckelserörelsen vill fortsätta att verka i kyrkan.

– Men vårt livsutrymme krymper hela tiden. Det verkar som om kyrkan steg för steg försökte röka ut oss. Det finns ingen som är så föraktad i den evangelisk-lutherska kyrkan idag som den som vill tro som kyrkan trott i tvåtusen år.

Någon gemensam linje som ska hålla ihop kyrkan skönjer han inte.

– Bibeltrogna kristna kan aldrig acceptera sådant som det klart står i Bibeln är synd mot Guds ord. Den stora frågan för oss är att kyrkan inte tillmäter Bibeln något värde.

Vad som sker i kyrkan om äktenskapssynen förändras vet Enkvist inte.

– Det är för tidig att säga hur framtiden ser ut. Men något kommer att ske. Vi ser ganska pessimistiskt på framtiden.

Enkvist tror i alla fall att en förändrad äktenskapssyn kan föra de inomkyrkliga väckelserörelserna närmare varandra.

Inte heller Kyrkans ungdom har tagit ställning till initiativet.

– Vi kommer att ta ställning till äktenskapssynen under våren, säger ordförande Marcus Henricson. Styrelsen har utsett ett teologiskt utskott som ska ta ställning till frågan.

KU:s linje har inte förändrats. KU understöder kyrkans officiella linje.

– Förändras kyrkans linje så tar förbundet ställning till den nya linjen, säger Henricson. Vi vill vara en konstruktiv kritisk röst inom kyrkan.

Personligen störs Henricson av att frågan ”varför?” inte ställs i debatten.

– Det är en fråga om teologi och bibelsyn. De som yttrar sig borde motivera sin ståndpunkt med Bibeln. Nu verkar debatten handla om relativa åsikter och man tar till sekulära argument som mänskliga rättigheter och rättvisa. De är förvisso viktiga, men när man diskuterar inom kyrkan borde man borde göra det utgående från Bibeln.

Enligt Henricson finns det olika åsikter i äktenskapsfrågan inom KU.

– Tron sitter djupt i oss alla. Det är viktigare att man respekterar varandras tro än att man respekterar varandras åsikter. Därför är vi också försiktiga med att ta ställning.

Inom KU är man också bekymrade över utvecklingen att allt färre präster kan sin Bibeln och att de inte regelbundet läser den till sin egen andliga uppbyggelse.

– Då tar man också till andra argument än bibliska i diskussionen.

Henricson frågar också om det viktigaste målet är att försöka göra kyrkan sådan att möjligast få medlemmar lämnar den.

– Målet borde vara att vi som kristna har ett tydligt budskap. Det kunde kyrkomötet besluta om.

Johan Sandberg
Itohan Okundaye vill berätta sin historia och sprida kunskap om vad människohandel är.

Rädsla. Itohan Okundaye från Nigeria älskade skolan som liten flicka. Hon drömde om att bli läkare. Aldrig någonsin hade hon trott att hon skulle bli ett offer för människo- och sexhandeln. 18.11.2017 kl. 12:11

Borgå. Fastighetsdebatten fick en överraskande vändning när gemensamma kyrkorådet förkastade förslaget till fastighetsstrategi. Nu är Svenska församlingshemmet fredat åtminstone en tid framåt. 17.11.2017 kl. 11:59
Genom utställningen vill Barbara Savolainen stöda kyrkans arbete för invandrare och deras välmående.

Påverka. Just nu pågår en konstutställning i Johanneskyrkans krypta. Det är journalisten och konstnären Barbara Savolainen som ställer ut sina verk under rubriken Face, ansikte. 17.11.2017 kl. 10:28

FMS. Finska Missionssällskapets styrelse valde vid sitt möte idag Rolf Steffansson till ny verksamhetsledare. Han inleder sin tjänst den 1 januari 2018. 15.11.2017 kl. 13:25
Gun- Maj Näse är också medlem i stiftsfullmäktige i Borgå stift.

pro ecclesia. Pro ecclesia till mångårig församlings- och stiftstrotjänare. 15.11.2017 kl. 13:03

eutanasi. Viktigt att god vård i livets slutskede finns i hela landet för alla. 10.11.2017 kl. 09:58
Höstens kyrkomötessession avslutades på torsdagen och budgeten var ett av de sista ärendena på agendan.

Kyrkomötet. Nästa år betalar församlingarna sammanlagt 6,5 miljoner mindre till kyrkans gemensamma verksamhet och förvaltning. 9.11.2017 kl. 11:41
Pia Ingström har just nu inga planer på att åka till Istanbul. – Av ren feghet, säger hon. Det är en stor sorg.

Istanbul. Pia Ingströms bok om de grekiska, armeniska och judiska minoriteterna i Istanbul är en berättelse om förlusten av språk, identitet och tradition. 9.11.2017 kl. 09:14
Ärkebiskop Kari Mäkinen fick än en gång sitta ordförande i långköraren om kyrkans vägval i äktenskapsfrågan.

Kyrkomötet. Remissdebatten kring vigselrätten tog plats i ett annars luftigt kyrkomöte. 8.11.2017 kl. 14:15

Kyrkomötet. Kyrkomötet beslöt idag att låta göra en oberoende utredning om hur församlingarnas ekonomi och verksamhet påverkats av kyrkans informationsförvaltning. 8.11.2017 kl. 13:12
Slutet nått

Borgå stift. Åtta präster i Borgå stift är redo att viga samkönade par. 16.11.2017 kl. 10:00

teemu laajasalo. Helsingfors nya biskop, Teemu Laajasalo, har vigts till tjänst. 15.11.2017 kl. 13:52

kipa. Denna vecka pågår en stödinsamling i Borgå stift för uppropet mot Kyrkans servicecentral Kipa. 15.11.2017 kl. 13:37