Samvetsfrihet övertygar inte väckelserörelserna

Äktenskap. Representanter för finlandssvenska väckelserörelser övertygas inte av kyrkomötesinitiativet som kan leda till en ny äktenskapssyn. 27.2.2017 kl. 16:09

De femton kyrkomötesombud som gjort initiativet vill att kyrkan ska kunna viga par av samma kön. Samtidigt vill de ge lagstadgad samvetsfrihet och livsutrymme åt dem som på grund av sin övertygelse inte kan omfatta den synen på äktenskapet.
Initiativet är så pass färskt att väckelserörselsena inte ännu tagit ställning till det.

– Personligen har jag svårt att tänka mig att Evangeliföreningen skulle ställa sig bakom det, säger ordförande Ingvar Dahlbacka.

Stig-Erik Enkvist, verksamhetsledare för Laestadianernas Fridsföreningars Förbund LFF, litar inte på några löften.

– Vi har ju sett hur det gått med klausulen som skulle ge rätt för dem som inte accepterar kvinnliga präster att få verka i kyrkan, säger han.

Är du tveksam även om rätten skulle skrivas in i lagen, i motsats till klämmen efter beslutet om att öppna ämbetet för kvinnor?

– Också lagar kan skrivas om senare.

– Initiativet är ett listigt sätt att få kyrkomötet att acceptera homovigslar redan nu, säger Enkvist.

Han understryker att väckelserörelsen vill fortsätta att verka i kyrkan.

– Men vårt livsutrymme krymper hela tiden. Det verkar som om kyrkan steg för steg försökte röka ut oss. Det finns ingen som är så föraktad i den evangelisk-lutherska kyrkan idag som den som vill tro som kyrkan trott i tvåtusen år.

Någon gemensam linje som ska hålla ihop kyrkan skönjer han inte.

– Bibeltrogna kristna kan aldrig acceptera sådant som det klart står i Bibeln är synd mot Guds ord. Den stora frågan för oss är att kyrkan inte tillmäter Bibeln något värde.

Vad som sker i kyrkan om äktenskapssynen förändras vet Enkvist inte.

– Det är för tidig att säga hur framtiden ser ut. Men något kommer att ske. Vi ser ganska pessimistiskt på framtiden.

Enkvist tror i alla fall att en förändrad äktenskapssyn kan föra de inomkyrkliga väckelserörelserna närmare varandra.

Inte heller Kyrkans ungdom har tagit ställning till initiativet.

– Vi kommer att ta ställning till äktenskapssynen under våren, säger ordförande Marcus Henricson. Styrelsen har utsett ett teologiskt utskott som ska ta ställning till frågan.

KU:s linje har inte förändrats. KU understöder kyrkans officiella linje.

– Förändras kyrkans linje så tar förbundet ställning till den nya linjen, säger Henricson. Vi vill vara en konstruktiv kritisk röst inom kyrkan.

Personligen störs Henricson av att frågan ”varför?” inte ställs i debatten.

– Det är en fråga om teologi och bibelsyn. De som yttrar sig borde motivera sin ståndpunkt med Bibeln. Nu verkar debatten handla om relativa åsikter och man tar till sekulära argument som mänskliga rättigheter och rättvisa. De är förvisso viktiga, men när man diskuterar inom kyrkan borde man borde göra det utgående från Bibeln.

Enligt Henricson finns det olika åsikter i äktenskapsfrågan inom KU.

– Tron sitter djupt i oss alla. Det är viktigare att man respekterar varandras tro än att man respekterar varandras åsikter. Därför är vi också försiktiga med att ta ställning.

Inom KU är man också bekymrade över utvecklingen att allt färre präster kan sin Bibeln och att de inte regelbundet läser den till sin egen andliga uppbyggelse.

– Då tar man också till andra argument än bibliska i diskussionen.

Henricson frågar också om det viktigaste målet är att försöka göra kyrkan sådan att möjligast få medlemmar lämnar den.

– Målet borde vara att vi som kristna har ett tydligt budskap. Det kunde kyrkomötet besluta om.

Johan Sandberg
Bön är ett tema som ligger emeritusbiskop Erik Vikström varmt om hjärtat. Nu kommer hans vardagsböner för året i kortform ut som en liten bönbok.

bön. För flera år sedan skrev biskop Erik Vikström en omfattande andaktsbok för hela året. Nu utkommer en kortvariant, med böner för vardagsbruk för alla som behöver det. 13.7.2018 kl. 14:58
Det finns saker hon kanske inte kommer kunna göra igen. Men Christa Mickelsson blir långsamt bättre, dag för dag, och hon uppskattar varje stund.

Överlevare. I september drabbades Christa Mickelsson av en massiv hjärnblödning. Hon överlevde, men när hon vaknade upp hade hon förlorat talförmågan och högra sidan var förlamad. Då började en lång och tung återhämtning. – Tidigare – före olyckan – tänkte jag att nu kan livet bara bli sämre. Nu tänker jag tvärtom. 4.7.2018 kl. 15:03

Helsingfors pride. Kyrklig vigsel av samkönade par är ett aktuellt tema som lyfts fram under årets Helsingfors Pride-vecka. Församlingar och kristna organisationer deltar också aktivt i programmet. 26.6.2018 kl. 12:52

biskopsval. Biskopen i Borgå stift Björn Vikström har valts till lärare i teologisk etik och religionsfilosofi vid Åbo Akademi. Vikström tillträder tjänsten den 1 september 2019. 19.6.2018 kl. 16:12
Lucas Snellman utanför Johanneskyrkan, därifrån Yle sände den första svenskspråkiga radiogudstjänsten år 1926.

radiogudstjänster. 90-årig tradition bryts när Yle utlokaliserar produktionen av radiogudstjänster. Församlingarna behöver nu satsa mer på planeringen. 19.6.2018 kl. 16:10
Karin Erlandssons bok lanseras på Kyrkans Ungdoms sommarläger i Pieksämäki, där hon själv deltagit i många år under uppväxten.

Fontana Media. Karin Erlandsson som blivit bekant för många Kyrkpressenläsare via sina texter om hur man upprätthåller en vardagstro kommer ut i bokform på Fontana Media i juli. 8.6.2018 kl. 14:12

MINNESSJUKDOM. Tron kan vara ett viktigt fäste när minnena bleknar. Kyrkan har gett ut en skrift med stöd för arbetet bland församlingsmedlemmar med minnessjukdom. 8.6.2018 kl. 12:44
Kyrkpressen har tidigare skrivit om Ahmad i 45/2017 och 21-22/2018

flyktingar. Efter nio år i Finland flögs Ahmad till Kabul i går tillsammans med tre andra utvisade afghaner. 7.6.2018 kl. 13:48
Farag Sadak

profilen. Då han kom till Finland kände han ingen annan som talade arabiska här. När flyktingvågen kom hösten 2015 hade Farag Sadak förberett sig för den i fem år. 7.6.2018 kl. 11:31

Ärkebiskop. I söndags installerades Tapio Luoma som ny ärkebiskop för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 7.6.2018 kl. 10:00
Slutet nått

Vasa. Två separata kyrkobesvär mot gemensamma kyrkofullmäktiges beslut att säga upp hyresavtalet för Dragnäsbäcks kyrka i Vasa har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol. 4.7.2018 kl. 10:22

regnbågsfrågor. Föreningen Malkus började som kamratstöd för kristna som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter. 4.7.2018 kl. 09:08

Maata näkyvissä. Det ordnas inga fler mässor under festivalen Maata Näkyvissä i Åbo utan kvinnliga präster. 25.6.2018 kl. 13:17