Många vill hjälpa till när församlingarna nödinkvarterar pappers- och hemlösa

nödlogi. Ett kvällsmål, en natt på en madrass, morgonmål när du vaknar. I Petrus församling förbereder sig anställda och frivilliga för det tillfälliga härbärge som är öppet den 5–12 december. 22.11.2016 kl. 10:29

Församlingar i Helsingfors turas om att inkvartera hem- och papperslösa under fyra veckors tid, fram till julen.

– Vi kommer att sköta det på ett ganska enkelt sätt, det handlar ju om nödlogi, säger diakonissan i Petrus församling Bodil Sandell.

De olika församlingar som deltar kommer att ställa de utrymmen de har till förfogande. För Petrus församlings del handlar det om salen på Haga prästgårdsväg 2, där församlingen för tillfället är utlokaliserad.

– Samfälligheten skaffar madrasser som körs runt till de olika församlingarna vecka för vecka. Vi är tredje församlingen som ställer upp. Vi kommer inte att ha täcken och dynor, av hygienskäl.

Nattgästerna kommer att bjudas på kvällsmål och morgonmål. En korg med yllesockor och vantar står framme.

– Vi tar gärna emot donationer för det ändamålet, hälsar Bodil Sandell.

Härbärget kommer att vara öppet ungefär från klockan nio på kvällen till sju på morgonen.

– Men jag kan tänka mig att det finns olika modeller i olika församlingar. En del församlingar behöver ju utrymmena för sin övriga verksamhet genast på morgonen.

Många ställer upp

Ett upprop till frivilliga gick ut redan i mitten av november.

– Det här har engagerat väldigt många människor, och vi är mycket glada och tacksamma för det. Meddelandet har gått ut till församlingens olika verksamhetsgrupper. Den moderna tekniken har också gjort att upprop av det har slaget sprider sig snabbt.

Fyra frivilliga i taget behöver finnas vid härbärget, fyra på morgonskiftet och fyra på kvällsskiftet.

– De som är på plats ska dels vara närvarande, finnas till för att prata med människor, men också ordna med det praktiska, både i köket och med städning.

Frivilliga finns också under nattens timmar.

– För natten kan det också hända att vi får utomstående hjälp.

Verksamheten koordineras av församlingens sekreterare Sofia Lindholm, som församlingsmedlemmar och övriga också kan kontakta om de vill hjälpa till.

Människor är trötta

Bodil Sandell berättar att Hermannin diakoniatalo, med erfarenhet av att ordna natthärbärge, har goda erfarenheter.

– Människor som kommer är väldigt trötta och går i regel och lägger sig med det samma.

Hon befarar att behovet av natthärbärgen kommer att öka.

– Det säger jag med tanke på att många flyktingar nu får negativa besked på sina asylansökningar.

Olika församlingar i Helsingfors erbjuder natthärbärge fram till julen. Bland de församlingar som deltar finns Lauttasaaren seurakunta, Vartiokylän seurakunta, Kallion seurakunta och Malmin seurakunta. Svenskspråkiga Matteus församling kommer också att ordna härbärge.Christa Mickelsson

Understöd. Sund-Vårdö församling för det största enskilda byggnadsunderstödet från Kyrkostyrelsen bland församlingarna i Borgå stift. Understödet på 74 700 euro är för det första skedet av renoveringen av Sunds gamla prästgård. 25.4.2018 kl. 14:05
Esse kyrka

Strukturer. Det behövs administrativa förändringar för att klara ekonomin och rekryteringen av arbetskraft. 23.4.2018 kl. 11:02
Janne Heikkilä, Ann-Mari Audas-Willman och Björn Vikström.

åsikter. Kyrkoherde Janne Heikkiläs uttalande om kvinnor i prästämbetet och om att viga frånskilda väckte diskussion. Domkapitlet kan inte väga prästers åsikter, endast pröva beredskapen att samarbeta, säger biskopen. 16.4.2018 kl. 18:12
Barnen i familjen sänder ett vädjande budskap till våra myndigheter.

flyktingar. Efter ett nytt avslag på sin asylansökan håller familjen Gill på att ge upp. 16.4.2018 kl. 09:15
Peter Blumenthal har sökt kyrkoherdetjänsten i Saltvik.

Tjänster. Kyrkoherdetjänsten i Saltviks församling har inom utsatt ansökningstid sökts av Peter Blumenthal. Det meddelar domkapitlet. 13.4.2018 kl. 16:06

ämbetssyn. Biskoparna ger en skrapa mot seg diskriminering av kvinnor i prästtjänst. 13.4.2018 kl. 13:18

metoo. – Vi sviker vårt uppdrag som kyrka om vi inte är beredda att lyssna till de här obehagliga berättelserna som handlar om maktmissbruk och sexualitet. 13.4.2018 kl. 13:04

upprop. Borgå stifts påskupprop samlade över 800 namn och förs nu vidare på både kyrkligt och politiskt håll. 4.4.2018 kl. 09:45
Över 300 personer har undertecknat uppropet.

upprop. Uppropet för en humanare flyktingpolitik har nu samlat långt över 300 namn. Bland undertecknarna finns bland andra Kristina Stenman som är stadsdirektör i Jakobstad och Astrid Thors. Vill man underteckna uppropet går det ännu att göra det via Borgå domkapitels Facebooksida 23.3.2018 kl. 09:12

flyktingar. Migri tar sig makten att döma om konverterade asylsökande är kristna eller inte. De anser att de bättre kan bedöma om en konvertit förändrat sitt liv på basis av ett dagslångt samtal än vi som umgåtts med honom regelbundet under ett helt år. 22.3.2018 kl. 07:07
Slutet nått

sångfest. Under veckoslutet 20–22 april samlas hundratals sångglada barn från hela Svenskfinland till Barnens Sångfest i Vasa. 18.4.2018 kl. 07:00

Inbesparingar. Vasa kyrkliga samfällighet säljer fastigheter och säger upp hyresavtal för att stärka en belastad ekonomi. 19.4.2018 kl. 07:15

förkunnare. Författaren, läkaren och undervisaren Sven Reichmann har avlidit. 17.4.2018 kl. 11:45