Många vill hjälpa till när församlingarna nödinkvarterar pappers- och hemlösa

nödlogi. Ett kvällsmål, en natt på en madrass, morgonmål när du vaknar. I Petrus församling förbereder sig anställda och frivilliga för det tillfälliga härbärge som är öppet den 5–12 december. 22.11.2016 kl. 10:29

Församlingar i Helsingfors turas om att inkvartera hem- och papperslösa under fyra veckors tid, fram till julen.

– Vi kommer att sköta det på ett ganska enkelt sätt, det handlar ju om nödlogi, säger diakonissan i Petrus församling Bodil Sandell.

De olika församlingar som deltar kommer att ställa de utrymmen de har till förfogande. För Petrus församlings del handlar det om salen på Haga prästgårdsväg 2, där församlingen för tillfället är utlokaliserad.

– Samfälligheten skaffar madrasser som körs runt till de olika församlingarna vecka för vecka. Vi är tredje församlingen som ställer upp. Vi kommer inte att ha täcken och dynor, av hygienskäl.

Nattgästerna kommer att bjudas på kvällsmål och morgonmål. En korg med yllesockor och vantar står framme.

– Vi tar gärna emot donationer för det ändamålet, hälsar Bodil Sandell.

Härbärget kommer att vara öppet ungefär från klockan nio på kvällen till sju på morgonen.

– Men jag kan tänka mig att det finns olika modeller i olika församlingar. En del församlingar behöver ju utrymmena för sin övriga verksamhet genast på morgonen.

Många ställer upp

Ett upprop till frivilliga gick ut redan i mitten av november.

– Det här har engagerat väldigt många människor, och vi är mycket glada och tacksamma för det. Meddelandet har gått ut till församlingens olika verksamhetsgrupper. Den moderna tekniken har också gjort att upprop av det har slaget sprider sig snabbt.

Fyra frivilliga i taget behöver finnas vid härbärget, fyra på morgonskiftet och fyra på kvällsskiftet.

– De som är på plats ska dels vara närvarande, finnas till för att prata med människor, men också ordna med det praktiska, både i köket och med städning.

Frivilliga finns också under nattens timmar.

– För natten kan det också hända att vi får utomstående hjälp.

Verksamheten koordineras av församlingens sekreterare Sofia Lindholm, som församlingsmedlemmar och övriga också kan kontakta om de vill hjälpa till.

Människor är trötta

Bodil Sandell berättar att Hermannin diakoniatalo, med erfarenhet av att ordna natthärbärge, har goda erfarenheter.

– Människor som kommer är väldigt trötta och går i regel och lägger sig med det samma.

Hon befarar att behovet av natthärbärgen kommer att öka.

– Det säger jag med tanke på att många flyktingar nu får negativa besked på sina asylansökningar.

Olika församlingar i Helsingfors erbjuder natthärbärge fram till julen. Bland de församlingar som deltar finns Lauttasaaren seurakunta, Vartiokylän seurakunta, Kallion seurakunta och Malmin seurakunta. Svenskspråkiga Matteus församling kommer också att ordna härbärge.Christa Mickelsson
Itohan Okundaye vill berätta sin historia och sprida kunskap om vad människohandel är.

Rädsla. Itohan Okundaye från Nigeria älskade skolan som liten flicka. Hon drömde om att bli läkare. Aldrig någonsin hade hon trott att hon skulle bli ett offer för människo- och sexhandeln. 18.11.2017 kl. 12:11

Borgå. Fastighetsdebatten fick en överraskande vändning när gemensamma kyrkorådet förkastade förslaget till fastighetsstrategi. Nu är Svenska församlingshemmet fredat åtminstone en tid framåt. 17.11.2017 kl. 11:59
Genom utställningen vill Barbara Savolainen stöda kyrkans arbete för invandrare och deras välmående.

Påverka. Just nu pågår en konstutställning i Johanneskyrkans krypta. Det är journalisten och konstnären Barbara Savolainen som ställer ut sina verk under rubriken Face, ansikte. 17.11.2017 kl. 10:28

FMS. Finska Missionssällskapets styrelse valde vid sitt möte idag Rolf Steffansson till ny verksamhetsledare. Han inleder sin tjänst den 1 januari 2018. 15.11.2017 kl. 13:25
Gun- Maj Näse är också medlem i stiftsfullmäktige i Borgå stift.

pro ecclesia. Pro ecclesia till mångårig församlings- och stiftstrotjänare. 15.11.2017 kl. 13:03

eutanasi. Viktigt att god vård i livets slutskede finns i hela landet för alla. 10.11.2017 kl. 09:58
Höstens kyrkomötessession avslutades på torsdagen och budgeten var ett av de sista ärendena på agendan.

Kyrkomötet. Nästa år betalar församlingarna sammanlagt 6,5 miljoner mindre till kyrkans gemensamma verksamhet och förvaltning. 9.11.2017 kl. 11:41
Pia Ingström har just nu inga planer på att åka till Istanbul. – Av ren feghet, säger hon. Det är en stor sorg.

Istanbul. Pia Ingströms bok om de grekiska, armeniska och judiska minoriteterna i Istanbul är en berättelse om förlusten av språk, identitet och tradition. 9.11.2017 kl. 09:14
Ärkebiskop Kari Mäkinen fick än en gång sitta ordförande i långköraren om kyrkans vägval i äktenskapsfrågan.

Kyrkomötet. Remissdebatten kring vigselrätten tog plats i ett annars luftigt kyrkomöte. 8.11.2017 kl. 14:15

Kyrkomötet. Kyrkomötet beslöt idag att låta göra en oberoende utredning om hur församlingarnas ekonomi och verksamhet påverkats av kyrkans informationsförvaltning. 8.11.2017 kl. 13:12
Slutet nått

Borgå stift. Åtta präster i Borgå stift är redo att viga samkönade par. 16.11.2017 kl. 10:00

teemu laajasalo. Helsingfors nya biskop, Teemu Laajasalo, har vigts till tjänst. 15.11.2017 kl. 13:52

kipa. Denna vecka pågår en stödinsamling i Borgå stift för uppropet mot Kyrkans servicecentral Kipa. 15.11.2017 kl. 13:37