MÄnga vill hjÀlpa till nÀr församlingarna nödinkvarterar pappers- och hemlösa

nödlogi. Ett kvällsmål, en natt på en madrass, morgonmål när du vaknar. I Petrus församling förbereder sig anställda och frivilliga för det tillfälliga härbärge som är öppet den 5–12 december. 22.11.2016 kl. 10:29

Församlingar i Helsingfors turas om att inkvartera hem- och papperslösa under fyra veckors tid, fram till julen.

– Vi kommer att sköta det på ett ganska enkelt sätt, det handlar ju om nödlogi, säger diakonissan i Petrus församling Bodil Sandell.

De olika församlingar som deltar kommer att ställa de utrymmen de har till förfogande. För Petrus församlings del handlar det om salen på Haga prästgårdsväg 2, där församlingen för tillfället är utlokaliserad.

– Samfälligheten skaffar madrasser som körs runt till de olika församlingarna vecka för vecka. Vi är tredje församlingen som ställer upp. Vi kommer inte att ha täcken och dynor, av hygienskäl.

Nattgästerna kommer att bjudas på kvällsmål och morgonmål. En korg med yllesockor och vantar står framme.

– Vi tar gärna emot donationer för det ändamålet, hälsar Bodil Sandell.

Härbärget kommer att vara öppet ungefär från klockan nio på kvällen till sju på morgonen.

– Men jag kan tänka mig att det finns olika modeller i olika församlingar. En del församlingar behöver ju utrymmena för sin övriga verksamhet genast på morgonen.

Många ställer upp

Ett upprop till frivilliga gick ut redan i mitten av november.

– Det här har engagerat väldigt många människor, och vi är mycket glada och tacksamma för det. Meddelandet har gått ut till församlingens olika verksamhetsgrupper. Den moderna tekniken har också gjort att upprop av det har slaget sprider sig snabbt.

Fyra frivilliga i taget behöver finnas vid härbärget, fyra på morgonskiftet och fyra på kvällsskiftet.

– De som är på plats ska dels vara närvarande, finnas till för att prata med människor, men också ordna med det praktiska, både i köket och med städning.

Frivilliga finns också under nattens timmar.

– För natten kan det också hända att vi får utomstående hjälp.

Verksamheten koordineras av församlingens sekreterare Sofia Lindholm, som församlingsmedlemmar och övriga också kan kontakta om de vill hjälpa till.

Människor är trötta

Bodil Sandell berättar att Hermannin diakoniatalo, med erfarenhet av att ordna natthärbärge, har goda erfarenheter.

– Människor som kommer är väldigt trötta och går i regel och lägger sig med det samma.

Hon befarar att behovet av natthärbärgen kommer att öka.

– Det säger jag med tanke på att många flyktingar nu får negativa besked på sina asylansökningar.

Olika församlingar i Helsingfors erbjuder natthärbärge fram till julen. Bland de församlingar som deltar finns Lauttasaaren seurakunta, Vartiokylän seurakunta, Kallion seurakunta och Malmin seurakunta. Svenskspråkiga Matteus församling kommer också att ordna härbärge.Christa Mickelsson

ekonomisk utredning. Församlingarna i Helsingfors ska beställa en utomstående utredning av ekonomin. 15.1.2018 kl. 11:32

Ă€rkebiskopval 2018. I en palett på fem ärkebiskopskandidater sticker Heli Inkinen ut som den enda kvinnan. Hon konstaterar att det här är symptomatiskt för den kyrka hon jobbat och verkat i i över 30 år. Och hon vill förändring. 14.1.2018 kl. 16:54
Zacharias Topelius vid sitt arbetsbord i Björkudden i Sibbo år 1897. Bilden till höger visar utkastet till ”Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt” som skrevs 1887.

Jubileum. Under sin uppväxt i Nykarleby var Zacharias Topelius en flitig kyrkobesökare. Den söndag han inte varit i kyrkan skrev han ”okyrka” i sin dagbok. Kom han för sent till gudstjänsten gick han upp på läktaren för att inte störa. 12.1.2018 kl. 17:53
Miika Auvinen

förföljelse. Nordkorea och Afghanistan är de farligaste länderna att leva i som kristen. Nordkorea har toppat listan flera år men nu har den tvivelaktiga äran att inneha tätpositionen hotats av Afghanistan. 10.1.2018 kl. 13:22
Tapio Luoma uppskattar erfarenheterna både från de österbottniska församlingarna och den urbana miljön som biskop i Esbo stift.

Ă€rkebiskopsval. Esbobiskopen Tapio Luoma är först ut i KP:s fem kandidatporträtt 4.1.2018 kl. 15:35

jul. Ett ord på bara tre bokstäver. Men ett ord som framkallar så mycket känslor, minnen och gläjde. Men också sorg. Karin Erlandsson berättar om minnen av sin barndoms jular. Och hur hon ser på julen idag. 22.12.2017 kl. 09:39

julevangeliet. Det var tur att julevangeliet skrevs av en så förnuftig och sansad människa som just evangelisten och läkaren Lukas. Hade han inte tagit sig an uppdraget hade julevangeliet kanske skrivits av en Terjärvbo. Eller ännu värre, en sportreporter... 21.12.2017 kl. 09:15

Kyrkpressen. Nummer 50 på webben redan idag. 15.12.2017 kl. 17:16
Teemu Laajasalo är ny biskop i Helsingfors. Han hoppas att kyrkan ska klara en åsiktsmångfald.

Helsingfors. Biskop Teemu Laajasalo önskar helsingforsarna en jul utan vardagssorger. 15.12.2017 kl. 10:00
Psykiskt illamående kostar, både de som drabbas, deras nära och samhället. Organisationer och frivilliga erbjuder stödformer som sjukvården inte kan ge.

psykisk ohĂ€lsa. Över en miljon finländare drabbas varje år av psykisk ohälsa. Föreningen Sympati hör till dem som sprider kunskap, öppnar sina dörrar och delar erfarenheter för att främja mental hälsa. 14.12.2017 kl. 15:12
Slutet nÄtt

möte. Fyra finländska biskopar ska träffa påven Franciscus den 25 januari. 19.1.2018 kl. 00:00

Ärkebiskopsvalet 2018. Fyra av fem av de uppställda kandidaterna i ärkebiskopsvalet kommer att predika på Tomasmässor i Helsingfors innan ärkebiskopsvalets första omgång den 8 februari. 11.1.2018 kl. 07:15

RĂ€ttsprocess. Árpád Kovács som är präst och verksam i Uleåborgs stift har valt att gå vidare till Norra Finlands förvaltningsdomstol med den skriftliga varning han fått av Uleåborg domkapitel. 10.1.2018 kl. 10:02