Kyrkoherdar vädjar till statsministern om stöd för asylsökande

asylpolitik. De sex kyrkoherdarna i Esbo uttrycker i ett öppet brev till statsministern sin oro över hur bemötandet av asylsökande förverkligats i Finland. 22.9.2016 kl. 15:00

Så här lyder det öppna brevet i sin helhet:

Ärade statsminister Juha Sipilä!

Ärkebiskop Kari Mäkinen framförde vid Kyrkans EU-förhandlingsdelegations möte 19.9 sin djupa oro över hur ett människovärdigt bemötande av asylsökande har förverkligats samt över staten Finland och övriga aktörers gemensamma ansvar för mottagandet av asylsökande. Vi instämmer i detta uttalande.

På samma sätt som ärkebiskopen uttrycker vi vår oro över att Finland som stat håller på att glömma sin etiska åskådning, som grundar sig på kristen tradition. Den hårda flyktingpolitik som ännu för ett år sedan var ett undantag har nu blivit en del av vardagen i Finland och Europa. Vi frågar oss också om vi har gjort tillräckligt som kyrka. Har vi kunnat stöda myndigheterna som utreder asylbehovet? Har vi varit med och hjälpt flyktingarna att bli hemmastadda? Har vi lyssnat tillräckligt på de finländare som uttryckt rädsla och oro? Har vi kunnat stöda dem som har förlorat sitt hopp? Ni, ärade statsminister, var ännu för ett år sedan med och visade ett föredömligt exempel då ni var villig att överlåta er egen bostad åt asylsökande, vilket då var ett utmärkt budskap om hur vi borde behandla dem som söker asyl.

I anslutning till ärkebiskopens framställning vädjar vi till er:

a) Att ta i bruk ett humanitärt visum kunde göra det möjligt att röra sig utan att tvingas förlita sig på människosmugglare. Vad förhindrar detta? Kunde ett humanitärt visum också användas vid familjeåterförening?
b) Att underlätta familjeåterföreningar vore synnerligen viktigt, både av humanitära skäl och för att förhindra radikalisering. Här borde vi våga gå vidare på ett annat sätt än hittills.
c) En höjning av flyktingkvoten vore ett tecken på att vi i den här situationen vill bära ansvaret för dem som har det allra svårast.

Det är sist och slutligen inte bara fråga om asylsökande och flyktingar. Det är fråga om oss.
Jesus säger: ”Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder. det har ni gjort för mig.” (Matt 25:40).

Med önskan om välsignelse i ert arbete och i ert liv

Antti Kujanpää, domprost, Espoon tuomiokirkkoseurakunta
Roger Rönnberg, kyrkoherde, Esbo svenska församling

Kalervo Salo, kyrkoherde, Leppävaaran seurakunta
Salla-Maria Viitapohja, kyrkoherde, Olarin seurakunta

Päivi Linnoinen, kyrkoherde, Tapiolan seurakunta
Jouni Turtiainen, kyrkoherde, Espoonlahden seurakunta

Christa Mickelsson
Bön är ett tema som ligger emeritusbiskop Erik Vikström varmt om hjärtat. Nu kommer hans vardagsböner för året i kortform ut som en liten bönbok.

bön. För flera år sedan skrev biskop Erik Vikström en omfattande andaktsbok för hela året. Nu utkommer en kortvariant, med böner för vardagsbruk för alla som behöver det. 13.7.2018 kl. 14:58
Det finns saker hon kanske inte kommer kunna göra igen. Men Christa Mickelsson blir långsamt bättre, dag för dag, och hon uppskattar varje stund.

Överlevare. I september drabbades Christa Mickelsson av en massiv hjärnblödning. Hon överlevde, men när hon vaknade upp hade hon förlorat talförmågan och högra sidan var förlamad. Då började en lång och tung återhämtning. – Tidigare – före olyckan – tänkte jag att nu kan livet bara bli sämre. Nu tänker jag tvärtom. 4.7.2018 kl. 15:03

Helsingfors pride. Kyrklig vigsel av samkönade par är ett aktuellt tema som lyfts fram under årets Helsingfors Pride-vecka. Församlingar och kristna organisationer deltar också aktivt i programmet. 26.6.2018 kl. 12:52

biskopsval. Biskopen i Borgå stift Björn Vikström har valts till lärare i teologisk etik och religionsfilosofi vid Åbo Akademi. Vikström tillträder tjänsten den 1 september 2019. 19.6.2018 kl. 16:12
Lucas Snellman utanför Johanneskyrkan, därifrån Yle sände den första svenskspråkiga radiogudstjänsten år 1926.

radiogudstjänster. 90-årig tradition bryts när Yle utlokaliserar produktionen av radiogudstjänster. Församlingarna behöver nu satsa mer på planeringen. 19.6.2018 kl. 16:10
Karin Erlandssons bok lanseras på Kyrkans Ungdoms sommarläger i Pieksämäki, där hon själv deltagit i många år under uppväxten.

Fontana Media. Karin Erlandsson som blivit bekant för många Kyrkpressenläsare via sina texter om hur man upprätthåller en vardagstro kommer ut i bokform på Fontana Media i juli. 8.6.2018 kl. 14:12

MINNESSJUKDOM. Tron kan vara ett viktigt fäste när minnena bleknar. Kyrkan har gett ut en skrift med stöd för arbetet bland församlingsmedlemmar med minnessjukdom. 8.6.2018 kl. 12:44
Kyrkpressen har tidigare skrivit om Ahmad i 45/2017 och 21-22/2018

flyktingar. Efter nio år i Finland flögs Ahmad till Kabul i går tillsammans med tre andra utvisade afghaner. 7.6.2018 kl. 13:48
Farag Sadak

profilen. Då han kom till Finland kände han ingen annan som talade arabiska här. När flyktingvågen kom hösten 2015 hade Farag Sadak förberett sig för den i fem år. 7.6.2018 kl. 11:31

Ärkebiskop. I söndags installerades Tapio Luoma som ny ärkebiskop för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 7.6.2018 kl. 10:00
Slutet nått

Vasa. Två separata kyrkobesvär mot gemensamma kyrkofullmäktiges beslut att säga upp hyresavtalet för Dragnäsbäcks kyrka i Vasa har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol. 4.7.2018 kl. 10:22

regnbågsfrågor. Föreningen Malkus började som kamratstöd för kristna som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter. 4.7.2018 kl. 09:08

Maata näkyvissä. Det ordnas inga fler mässor under festivalen Maata Näkyvissä i Åbo utan kvinnliga präster. 25.6.2018 kl. 13:17