Kyrkoherdar vädjar till statsministern om stöd för asylsökande

asylpolitik. De sex kyrkoherdarna i Esbo uttrycker i ett öppet brev till statsministern sin oro över hur bemötandet av asylsökande förverkligats i Finland. 22.9.2016 kl. 15:00

Så här lyder det öppna brevet i sin helhet:

Ärade statsminister Juha Sipilä!

Ärkebiskop Kari Mäkinen framförde vid Kyrkans EU-förhandlingsdelegations möte 19.9 sin djupa oro över hur ett människovärdigt bemötande av asylsökande har förverkligats samt över staten Finland och övriga aktörers gemensamma ansvar för mottagandet av asylsökande. Vi instämmer i detta uttalande.

På samma sätt som ärkebiskopen uttrycker vi vår oro över att Finland som stat håller på att glömma sin etiska åskådning, som grundar sig på kristen tradition. Den hårda flyktingpolitik som ännu för ett år sedan var ett undantag har nu blivit en del av vardagen i Finland och Europa. Vi frågar oss också om vi har gjort tillräckligt som kyrka. Har vi kunnat stöda myndigheterna som utreder asylbehovet? Har vi varit med och hjälpt flyktingarna att bli hemmastadda? Har vi lyssnat tillräckligt på de finländare som uttryckt rädsla och oro? Har vi kunnat stöda dem som har förlorat sitt hopp? Ni, ärade statsminister, var ännu för ett år sedan med och visade ett föredömligt exempel då ni var villig att överlåta er egen bostad åt asylsökande, vilket då var ett utmärkt budskap om hur vi borde behandla dem som söker asyl.

I anslutning till ärkebiskopens framställning vädjar vi till er:

a) Att ta i bruk ett humanitärt visum kunde göra det möjligt att röra sig utan att tvingas förlita sig på människosmugglare. Vad förhindrar detta? Kunde ett humanitärt visum också användas vid familjeåterförening?
b) Att underlätta familjeåterföreningar vore synnerligen viktigt, både av humanitära skäl och för att förhindra radikalisering. Här borde vi våga gå vidare på ett annat sätt än hittills.
c) En höjning av flyktingkvoten vore ett tecken på att vi i den här situationen vill bära ansvaret för dem som har det allra svårast.

Det är sist och slutligen inte bara fråga om asylsökande och flyktingar. Det är fråga om oss.
Jesus säger: ”Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder. det har ni gjort för mig.” (Matt 25:40).

Med önskan om välsignelse i ert arbete och i ert liv

Antti Kujanpää, domprost, Espoon tuomiokirkkoseurakunta
Roger Rönnberg, kyrkoherde, Esbo svenska församling

Kalervo Salo, kyrkoherde, Leppävaaran seurakunta
Salla-Maria Viitapohja, kyrkoherde, Olarin seurakunta

Päivi Linnoinen, kyrkoherde, Tapiolan seurakunta
Jouni Turtiainen, kyrkoherde, Espoonlahden seurakunta

Christa Mickelsson
Itohan Okundaye vill berätta sin historia och sprida kunskap om vad människohandel är.

Rädsla. Itohan Okundaye från Nigeria älskade skolan som liten flicka. Hon drömde om att bli läkare. Aldrig någonsin hade hon trott att hon skulle bli ett offer för människo- och sexhandeln. 18.11.2017 kl. 12:11

Borgå. Fastighetsdebatten fick en överraskande vändning när gemensamma kyrkorådet förkastade förslaget till fastighetsstrategi. Nu är Svenska församlingshemmet fredat åtminstone en tid framåt. 17.11.2017 kl. 11:59
Genom utställningen vill Barbara Savolainen stöda kyrkans arbete för invandrare och deras välmående.

Påverka. Just nu pågår en konstutställning i Johanneskyrkans krypta. Det är journalisten och konstnären Barbara Savolainen som ställer ut sina verk under rubriken Face, ansikte. 17.11.2017 kl. 10:28

FMS. Finska Missionssällskapets styrelse valde vid sitt möte idag Rolf Steffansson till ny verksamhetsledare. Han inleder sin tjänst den 1 januari 2018. 15.11.2017 kl. 13:25
Gun- Maj Näse är också medlem i stiftsfullmäktige i Borgå stift.

pro ecclesia. Pro ecclesia till mångårig församlings- och stiftstrotjänare. 15.11.2017 kl. 13:03

eutanasi. Viktigt att god vård i livets slutskede finns i hela landet för alla. 10.11.2017 kl. 09:58
Höstens kyrkomötessession avslutades på torsdagen och budgeten var ett av de sista ärendena på agendan.

Kyrkomötet. Nästa år betalar församlingarna sammanlagt 6,5 miljoner mindre till kyrkans gemensamma verksamhet och förvaltning. 9.11.2017 kl. 11:41
Pia Ingström har just nu inga planer på att åka till Istanbul. – Av ren feghet, säger hon. Det är en stor sorg.

Istanbul. Pia Ingströms bok om de grekiska, armeniska och judiska minoriteterna i Istanbul är en berättelse om förlusten av språk, identitet och tradition. 9.11.2017 kl. 09:14
Ärkebiskop Kari Mäkinen fick än en gång sitta ordförande i långköraren om kyrkans vägval i äktenskapsfrågan.

Kyrkomötet. Remissdebatten kring vigselrätten tog plats i ett annars luftigt kyrkomöte. 8.11.2017 kl. 14:15

Kyrkomötet. Kyrkomötet beslöt idag att låta göra en oberoende utredning om hur församlingarnas ekonomi och verksamhet påverkats av kyrkans informationsförvaltning. 8.11.2017 kl. 13:12
Slutet nått

Borgå stift. Åtta präster i Borgå stift är redo att viga samkönade par. 16.11.2017 kl. 10:00

teemu laajasalo. Helsingfors nya biskop, Teemu Laajasalo, har vigts till tjänst. 15.11.2017 kl. 13:52

kipa. Denna vecka pågår en stödinsamling i Borgå stift för uppropet mot Kyrkans servicecentral Kipa. 15.11.2017 kl. 13:37