Kyrkoherdar vädjar till statsministern om stöd för asylsökande

asylpolitik. De sex kyrkoherdarna i Esbo uttrycker i ett öppet brev till statsministern sin oro över hur bemötandet av asylsökande förverkligats i Finland. 22.9.2016 kl. 15:00

Så här lyder det öppna brevet i sin helhet:

Ärade statsminister Juha Sipilä!

Ärkebiskop Kari Mäkinen framförde vid Kyrkans EU-förhandlingsdelegations möte 19.9 sin djupa oro över hur ett människovärdigt bemötande av asylsökande har förverkligats samt över staten Finland och övriga aktörers gemensamma ansvar för mottagandet av asylsökande. Vi instämmer i detta uttalande.

På samma sätt som ärkebiskopen uttrycker vi vår oro över att Finland som stat håller på att glömma sin etiska åskådning, som grundar sig på kristen tradition. Den hårda flyktingpolitik som ännu för ett år sedan var ett undantag har nu blivit en del av vardagen i Finland och Europa. Vi frågar oss också om vi har gjort tillräckligt som kyrka. Har vi kunnat stöda myndigheterna som utreder asylbehovet? Har vi varit med och hjälpt flyktingarna att bli hemmastadda? Har vi lyssnat tillräckligt på de finländare som uttryckt rädsla och oro? Har vi kunnat stöda dem som har förlorat sitt hopp? Ni, ärade statsminister, var ännu för ett år sedan med och visade ett föredömligt exempel då ni var villig att överlåta er egen bostad åt asylsökande, vilket då var ett utmärkt budskap om hur vi borde behandla dem som söker asyl.

I anslutning till ärkebiskopens framställning vädjar vi till er:

a) Att ta i bruk ett humanitärt visum kunde göra det möjligt att röra sig utan att tvingas förlita sig på människosmugglare. Vad förhindrar detta? Kunde ett humanitärt visum också användas vid familjeåterförening?
b) Att underlätta familjeåterföreningar vore synnerligen viktigt, både av humanitära skäl och för att förhindra radikalisering. Här borde vi våga gå vidare på ett annat sätt än hittills.
c) En höjning av flyktingkvoten vore ett tecken på att vi i den här situationen vill bära ansvaret för dem som har det allra svårast.

Det är sist och slutligen inte bara fråga om asylsökande och flyktingar. Det är fråga om oss.
Jesus säger: ”Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder. det har ni gjort för mig.” (Matt 25:40).

Med önskan om välsignelse i ert arbete och i ert liv

Antti Kujanpää, domprost, Espoon tuomiokirkkoseurakunta
Roger Rönnberg, kyrkoherde, Esbo svenska församling

Kalervo Salo, kyrkoherde, Leppävaaran seurakunta
Salla-Maria Viitapohja, kyrkoherde, Olarin seurakunta

Päivi Linnoinen, kyrkoherde, Tapiolan seurakunta
Jouni Turtiainen, kyrkoherde, Espoonlahden seurakunta

Christa Mickelsson

ekonomisk utredning. Församlingarna i Helsingfors ska beställa en utomstående utredning av ekonomin. 15.1.2018 kl. 11:32

ärkebiskopval 2018. I en palett på fem ärkebiskopskandidater sticker Heli Inkinen ut som den enda kvinnan. Hon konstaterar att det här är symptomatiskt för den kyrka hon jobbat och verkat i i över 30 år. Och hon vill förändring. 14.1.2018 kl. 16:54
Zacharias Topelius vid sitt arbetsbord i Björkudden i Sibbo år 1897. Bilden till höger visar utkastet till ”Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt” som skrevs 1887.

Jubileum. Under sin uppväxt i Nykarleby var Zacharias Topelius en flitig kyrkobesökare. Den söndag han inte varit i kyrkan skrev han ”okyrka” i sin dagbok. Kom han för sent till gudstjänsten gick han upp på läktaren för att inte störa. 12.1.2018 kl. 17:53
Miika Auvinen

förföljelse. Nordkorea och Afghanistan är de farligaste länderna att leva i som kristen. Nordkorea har toppat listan flera år men nu har den tvivelaktiga äran att inneha tätpositionen hotats av Afghanistan. 10.1.2018 kl. 13:22
Tapio Luoma uppskattar erfarenheterna både från de österbottniska församlingarna och den urbana miljön som biskop i Esbo stift.

ärkebiskopsval. Esbobiskopen Tapio Luoma är först ut i KP:s fem kandidatporträtt 4.1.2018 kl. 15:35

jul. Ett ord på bara tre bokstäver. Men ett ord som framkallar så mycket känslor, minnen och gläjde. Men också sorg. Karin Erlandsson berättar om minnen av sin barndoms jular. Och hur hon ser på julen idag. 22.12.2017 kl. 09:39

julevangeliet. Det var tur att julevangeliet skrevs av en så förnuftig och sansad människa som just evangelisten och läkaren Lukas. Hade han inte tagit sig an uppdraget hade julevangeliet kanske skrivits av en Terjärvbo. Eller ännu värre, en sportreporter... 21.12.2017 kl. 09:15

Kyrkpressen. Nummer 50 på webben redan idag. 15.12.2017 kl. 17:16
Teemu Laajasalo är ny biskop i Helsingfors. Han hoppas att kyrkan ska klara en åsiktsmångfald.

Helsingfors. Biskop Teemu Laajasalo önskar helsingforsarna en jul utan vardagssorger. 15.12.2017 kl. 10:00
Psykiskt illamående kostar, både de som drabbas, deras nära och samhället. Organisationer och frivilliga erbjuder stödformer som sjukvården inte kan ge.

psykisk ohälsa. Över en miljon finländare drabbas varje år av psykisk ohälsa. Föreningen Sympati hör till dem som sprider kunskap, öppnar sina dörrar och delar erfarenheter för att främja mental hälsa. 14.12.2017 kl. 15:12
Slutet nått

möte. Fyra finländska biskopar ska träffa påven Franciscus den 25 januari. 19.1.2018 kl. 00:00

Ärkebiskopsvalet 2018. Fyra av fem av de uppställda kandidaterna i ärkebiskopsvalet kommer att predika på Tomasmässor i Helsingfors innan ärkebiskopsvalets första omgång den 8 februari. 11.1.2018 kl. 07:15

Rättsprocess. Árpád Kovács som är präst och verksam i Uleåborgs stift har valt att gå vidare till Norra Finlands förvaltningsdomstol med den skriftliga varning han fått av Uleåborg domkapitel. 10.1.2018 kl. 10:02