Kriser tar inte semester

kyrkans samtalstjänst.

När den hektiska vardagen tystnar kan ensamhet och ångest komma upp till ytan. Då behöver det finnas hjälp att få, säger krisarbetare.

8.7.2016 kl. 10:44

Sommaren ser alla fram emot – eller det skulle man åtminstone kunna tro. Faktum är ändå att den inte alls är årets höjdpunkt för alla ungdomar. Uppehållet från skolvardagen och fritidssysselsättningar, och därmed också från många viktiga nätverk, skapar för många ett socialt tomrum.

När vardagen tystnar och kalendern blir tom tar ångesten, ensamheten och de dystra tankarna lätt över. De kanske har bubblat under ytan redan länge men dämpats av den hektiska vardagen, menar Titi Gävert, sakkunnig inom Kyrkans samtalstjänst.

– Kriser kan uppstå när som helst, och därför är det viktigt att det alltid finns hjälp att få, säger Gävert.

I juli får samtalstjänsten allra flest samtal. Problemen som människor vill prata om rör allt mellan ångest, ensamhet och relationer – ibland handlar det också om allvarligare saker såsom familjevåld, känslor av självhat eller meningslöshet. Den jourhavande krisarbetaren finns till för att lyssna, stöda och vid behov ge tips och råd för framtiden, till exempel i form av användbara nätsidor eller en konkret adress som man kan söka sig till för vård.

Anonymitet sänker tröskeln

Även organisationen HelsingforsMission har en krisjour för unga, som också är gratis och öppen på sommaren. Robert Nilsson, krisarbetare och teamledare vid Krisjouren, anser att man fortfarande inte talar tillräckligt öppet om ungdomarnas psykiska ohälsa.

– Det är någonting vi definitivt behöver jobba på – både i skolorna och nationellt, säger Nilsson.

Både Krisjouren och Kyrkans samtalstjänst jobbar på att hålla tröskeln för att ta kontakt med dem så låg som möjligt. Någonting som redan sänker tröskeln rejält är möjligheten att vara anonym, menar Gävert.

Hjälp genom olika kanaler

Både Krisjouren och Kyrkans samtalstjänst går att nå via en telefontjänst med utsatta öppettider. Dessutom har Kyrkans samtalstjänst en nätjour, där man anonymt kan skicka meddelanden till krisarbetarna som svarar inom sju dagar. Till Krisjouren kan man skicka e-post.

Krisjouren jobbar aktivt med att sprida information om sin verksamhet och om psykisk ohälsa, både genom att besöka skolor och evenemang och genom sociala medier. De finns redan på Facebook och Instagram, och planen är att öppna ett Snapchat-konto och en YouTube-kanal i framtiden. Kyrkans samtalshjälp har å sin sida valt att satsa på ett Ask.fm-konto och en SMS-tjänst. Informationen om deras verksamhet sprids huvudsakligen via församlingarnas ungdomsarbete.

Här finns länkar till Kyrkans samtalstjänst och Krisjouren för unga.

När borde jag ringa?

Både Nilsson och Gävert poängterar att det aldrig är för tidigt eller för sent att söka hjälp.

– Ring hellre en gång för mycket än en gång för lite. Redan det att du tänker tanken, “borde jag prata med någon om det här?” visar att du borde göra det, menar Nilsson.

Sarah Lönnqvist
Emelie Melin

ekonomisk utredning. Församlingarna i Helsingfors ska beställa en utomstående utredning av ekonomin. 15.1.2018 kl. 11:32

Ă€rkebiskopval 2018. I en palett på fem ärkebiskopskandidater sticker Heli Inkinen ut som den enda kvinnan. Hon konstaterar att det här är symptomatiskt för den kyrka hon jobbat och verkat i i över 30 år. Och hon vill förändring. 14.1.2018 kl. 16:54
Zacharias Topelius vid sitt arbetsbord i Björkudden i Sibbo år 1897. Bilden till höger visar utkastet till ”Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt” som skrevs 1887.

Jubileum. Under sin uppväxt i Nykarleby var Zacharias Topelius en flitig kyrkobesökare. Den söndag han inte varit i kyrkan skrev han ”okyrka” i sin dagbok. Kom han för sent till gudstjänsten gick han upp på läktaren för att inte störa. 12.1.2018 kl. 17:53
Miika Auvinen

förföljelse. Nordkorea och Afghanistan är de farligaste länderna att leva i som kristen. Nordkorea har toppat listan flera år men nu har den tvivelaktiga äran att inneha tätpositionen hotats av Afghanistan. 10.1.2018 kl. 13:22
Tapio Luoma uppskattar erfarenheterna både från de österbottniska församlingarna och den urbana miljön som biskop i Esbo stift.

Ă€rkebiskopsval. Esbobiskopen Tapio Luoma är först ut i KP:s fem kandidatporträtt 4.1.2018 kl. 15:35

jul. Ett ord på bara tre bokstäver. Men ett ord som framkallar så mycket känslor, minnen och gläjde. Men också sorg. Karin Erlandsson berättar om minnen av sin barndoms jular. Och hur hon ser på julen idag. 22.12.2017 kl. 09:39

julevangeliet. Det var tur att julevangeliet skrevs av en så förnuftig och sansad människa som just evangelisten och läkaren Lukas. Hade han inte tagit sig an uppdraget hade julevangeliet kanske skrivits av en Terjärvbo. Eller ännu värre, en sportreporter... 21.12.2017 kl. 09:15

Kyrkpressen. Nummer 50 på webben redan idag. 15.12.2017 kl. 17:16
Teemu Laajasalo är ny biskop i Helsingfors. Han hoppas att kyrkan ska klara en åsiktsmångfald.

Helsingfors. Biskop Teemu Laajasalo önskar helsingforsarna en jul utan vardagssorger. 15.12.2017 kl. 10:00
Psykiskt illamående kostar, både de som drabbas, deras nära och samhället. Organisationer och frivilliga erbjuder stödformer som sjukvården inte kan ge.

psykisk ohĂ€lsa. Över en miljon finländare drabbas varje år av psykisk ohälsa. Föreningen Sympati hör till dem som sprider kunskap, öppnar sina dörrar och delar erfarenheter för att främja mental hälsa. 14.12.2017 kl. 15:12
Slutet nÄtt

Ärkebiskopsvalet 2018. Fyra av fem av de uppställda kandidaterna i ärkebiskopsvalet kommer att predika på Tomasmässor i Helsingfors innan ärkebiskopsvalets första omgång den 8 februari. 11.1.2018 kl. 07:15

RĂ€ttsprocess. Árpád Kovács som är präst och verksam i Uleåborgs stift har valt att gå vidare till Norra Finlands förvaltningsdomstol med den skriftliga varning han fått av Uleåborg domkapitel. 10.1.2018 kl. 10:02

dop. En frikyrka i Uleåborg, Oulun Lähetysseurakunta, har under de senaste åren ibland döpt församlingsmedlemmar under ordinarie öppettider i den kommunala simhallen i Raksila. 10.1.2018 kl. 09:09