Allt fler vill diskutera Àktenskapet

jĂ€mlik Ă€ktenskapslag. – Låt oss säga att en präst gifter sig med en person av samma kön. Hur ska kyrkan förhålla sig till det? undrar Ulf Särs. 22.5.2015 kl. 13:12

På kyrkomötet i början av maj diskuterades frågan i form av ett ombudsinitiativ, som efter livlig debatt skickades vidare till allmänna utskottet. På de finska kyrkodagarna i Kouvola den 22–24 maj finns samma diskussion på agendan, bland över 70 andra programpunkter. Seminariet med rubriken Vem viger kyrkan? arrangeras av Gemenskapsrörelsen och rörelsen Kom alla.

Ulf Särs, ordförande för gemenskapsrörelsen, säger att målet för samtalet är att söka en väg vidare med respekt för andras övertygelse och att de som deltar i diskussionen är inställda på konstruktiv dialog.

– Vi kommer också att diskutera frågan hur vi ska kunna gå vidare och bevara respekten för varandra inom kyrkan.
I paneldiskussionen deltar bland andra biskopen i Åbo, Kaarlo Kalliala och kyrkomötesombudet Aino Vesti, som skrivit under ombudsinitiativet. En person som vill ingå äktenskap med sin partner av samma kön och skulle vilja ha kyrklig välsignelse medverkar också.

Vilka ser du, Ulf Särs, att kyrkans alternativ är?

– Huvudalternativen har diskuterats ganska mycket. Den första möjligheten är att kyrkan, som hittills, väljer att bara viga personer av olika kön och ge möjlighet till förbön för personer av samma kön som i framtiden ingår äktenskap vid magistraten.

Den andra ytterligheten är att kyrkan beslutar att gå in för att viga också par av samma kön. Särs menar att det är osannolikt att det sker inom nära framtid, eftersom beslutet kräver tre fjärdedelars majoritet i kyrkomötet.

– Det är också möjligt att kyrkan är beredd att välsigna alla äktenskap, både mellan man och kvinna och mellan par av samma kön. Det nuvarande formuläret för välsignelse av äktenskap talar egentligen inte alls om kön, så helt teoretiskt kunde man tänka sig att det formuläret skulle tillämpas.

Den sista möjligheten är att kyrkan avstår från vigselrätten.

– Men då kvarstår ändå frågan om kyrkan är beredd att välsigna också äktenskap mellan par av samma kön.

Särs nämner också en annan fråga som kan bli aktuell i framtiden.

Om det blev ett hinder för prästämbetet skulle det antagligen betraktas som diskriminering.

Han påminner om att ombudsinitiativet i kyrkomötet undertecknats av både personer som är för att kyrkan ska viga par av samma kön och sådana som är emot det.

– Jag vill betona vikten av att samtalet förs vidare och att vi inte dröjer med den här diskussionen.

Han är medveten om att frågan är känslig, att en del befarar att den kommer att splittra kyrkan.

– Men som jag ser det är det allra viktigaste att komma ihåg de människor som längtar efter kyrklig vigsel eller åtminstone kyrkans välsignelse över sitt förhållande. Det handlar om människor i en ömtålig livssituation som upplever att de blir svikna av kyrkan.

Ställer inga krav

Stig Kankkonen, pensionerad chefredaktör och lekmannaombud i kyrkomötet, har tagit del av diskussionen kring äktenskapet. Han håller inte med om att kyrkan nu måste söka vägar framåt.

– Det att man i riksdagen inlett en process för att få en ändring till stånd i äktenskapslagen ställer inga som helst krav på kyrkan. Vi har vår syn på äktenskapet, kyrkans officiella ställningstagande är att äktenskapet är ett förbund mellan en man och en kvinna.

Han förstår inte varför kyrkan måste anpassa sig till riksdagens syn på äktenskapet.

– Det här påminner om hur man i Finland på 80-talet försökte förutspå hur Sovjet reagerar om vi säger si eller så. Till sist var man mer sovjetisk än Sovjet. Nu försöker man i kyrkan förutspå hur riksdagen ska handla och börjar anpassa sig till krav som inte överhuvudtaget finns.

Christa Mickelsson
Itohan Okundaye vill berätta sin historia och sprida kunskap om vad människohandel är.

RĂ€dsla. Itohan Okundaye från Nigeria älskade skolan som liten flicka. Hon drömde om att bli läkare. Aldrig någonsin hade hon trott att hon skulle bli ett offer för människo- och sexhandeln. 18.11.2017 kl. 12:11

BorgĂ„. Fastighetsdebatten fick en överraskande vändning när gemensamma kyrkorådet förkastade förslaget till fastighetsstrategi. Nu är Svenska församlingshemmet fredat åtminstone en tid framåt. 17.11.2017 kl. 11:59
Genom utställningen vill Barbara Savolainen stöda kyrkans arbete för invandrare och deras välmående.

PĂ„verka. Just nu pågår en konstutställning i Johanneskyrkans krypta. Det är journalisten och konstnären Barbara Savolainen som ställer ut sina verk under rubriken Face, ansikte. 17.11.2017 kl. 10:28

FMS. Finska Missionssällskapets styrelse valde vid sitt möte idag Rolf Steffansson till ny verksamhetsledare. Han inleder sin tjänst den 1 januari 2018. 15.11.2017 kl. 13:25
Gun- Maj Näse är också medlem i stiftsfullmäktige i Borgå stift.

pro ecclesia. Pro ecclesia till mångårig församlings- och stiftstrotjänare. 15.11.2017 kl. 13:03

eutanasi. Viktigt att god vård i livets slutskede finns i hela landet för alla. 10.11.2017 kl. 09:58
Höstens kyrkomötessession avslutades på torsdagen och budgeten var ett av de sista ärendena på agendan.

Kyrkomötet. Nästa år betalar församlingarna sammanlagt 6,5 miljoner mindre till kyrkans gemensamma verksamhet och förvaltning. 9.11.2017 kl. 11:41
Pia Ingström har just nu inga planer på att åka till Istanbul. – Av ren feghet, säger hon. Det är en stor sorg.

Istanbul. Pia Ingströms bok om de grekiska, armeniska och judiska minoriteterna i Istanbul är en berättelse om förlusten av språk, identitet och tradition. 9.11.2017 kl. 09:14
Ärkebiskop Kari Mäkinen fick än en gång sitta ordförande i långköraren om kyrkans vägval i äktenskapsfrågan.

Kyrkomötet. Remissdebatten kring vigselrätten tog plats i ett annars luftigt kyrkomöte. 8.11.2017 kl. 14:15

Kyrkomötet. Kyrkomötet beslöt idag att låta göra en oberoende utredning om hur församlingarnas ekonomi och verksamhet påverkats av kyrkans informationsförvaltning. 8.11.2017 kl. 13:12
Slutet nÄtt

BorgĂ„ stift. Åtta präster i Borgå stift är redo att viga samkönade par. 16.11.2017 kl. 10:00

teemu laajasalo. Helsingfors nya biskop, Teemu Laajasalo, har vigts till tjänst. 15.11.2017 kl. 13:52

kipa. Denna vecka pågår en stödinsamling i Borgå stift för uppropet mot Kyrkans servicecentral Kipa. 15.11.2017 kl. 13:37