"Jag gör inte skillnad på tillfällen"

bo-göran åstrand. Tjänstledige kyrkoherden Bo-Göran Åstrand i Jakobstad kommer att predika på regnbågsmässan som arrangeras i samband med Jeppis Pride i slutet av juli. 12.6.2014 kl. 00:00

Församlingsrådet har valt att inte delta i ett samarbete med arrangörerna. Du har ändå valt att ställa upp i regnbågsmässan?

– Bakgrunden är att arrangörerna önskade arrangera en nattvardsmässa tillsammans med församlingen. Denna anhållan avslogs av församlingsrådet som dock inte var enhälligt. Då beslöt Jeppis Pride att ordna en friluftsgudstjänst utan nattvard. Jag fick kallelse att delta och tackade ja.

Varför ställer du upp?

– Min uppgift är att förkunna evangelium på de ställen jag blir kallad till. Jag gör inte skillnad på tillfällen så länge jag får predika Guds kärlek och frälsning. Beslutet i församlingsrådet innebar att Jakobstads kyrka inte får användas och nattvard inte firas. Församlingsrådet kan inte besluta om att någon annan inte får hålla en friluftsgudstjänst.

Kan en präst agera som en privatperson i en sådan här sak?

– Ordet privatperson är inte rätt term i det här sammanhanget. Jag har själv över allt framhållit att präst är man alltid var man än rör sig.

Har du och t.f. kyrkoherden Jockum Krokfors olika åsikter i den här frågan?

– Jag har stort förtroende för Krokfors och respekterar hans arbete och integritet. Jag har också stort förtroende för församlingsrådet. Själv skulle jag ha föreslagit för församlingsrådet att regnbågsmässan skulle ha firats som en specialmässa med nattvard.

Tomas von Martens
Biskop Björn Vikström hoppas få en tjänst vid Åbo Akademi.

tjänst. Biskop Björn Vikström har sökt en universitetstjänst. Blir han vald siktar han på att tillträda i augusti–september 2019. 14.3.2018 kl. 09:27
Hilkka Olkinuora menar att den enkla, avskalade retreaten utvidgar vår bild av 
gemenskapen.

retreat. Villkorslös gemenskap och kravlös tystnad går inte att hitta i det hektiska arbetsliv och den jäktiga vardag som så många av oss lever i. Men de erbjuds på retreaten, som är en plats för vila och helande. Det konstaterar pastor Hilkka Olkinuora, som själv får kraft av att regelbundet delta i retreat ett par gånger per år. 2.3.2018 kl. 11:12

ärkebiskopsval 2018. På förhand var det bäddat för en oviss andra omgång mellan Luoma och Vikström i ärkesbiskopsvalet med ett litet övertag för Luoma. Nu blev marginalen större än väntat. 1.3.2018 kl. 15:37
Tapio Luoma, vår nästa ärkebiskop.
 

ärkebiskopsval 2018. Tapio Luoma är vald till ny ärkebiskop. I den andra valomgången idag valdes Esbobiskopen Luoma med 374,667 röster mot Borgåbiskopen Björn Vikströms 292,333 röster. 1.3.2018 kl. 14:29
Många poströstade redan i den första omgången. Så här såg det ut då på domkapitlet i Borgå.

ärkebiskopsval. Följ med valet på Kp! 1.3.2018 kl. 13:19
Daniel Ainasoja med apparaten som de flesta synskadade tar emot sin taltidning i.

Taltidning. Efter en paus på cirka sju år kommer Kyrkpressen ut som taltidning igen. Det första inlästa numret kommer redan i mars. 27.2.2018 kl. 09:23

andlighetsstörning. En kväll satt jag i soffan och grät över att min kristna tro kändes som skådespel och inbillning. Det som skulle vara stadigt var egentligen vingligt och snett. Det här är vad som hände sedan. 22.2.2018 kl. 10:02
Säg din åsikt!

enkät. Vad tyckte du om denna veckas nummer av KP. För att utveckla tidningen gör vi under vintern några enkäter för att få en tydligare uppfattning om vad ni läsare gillar att läsa. Vi är jättetacksamma för att du tar dig tid! 22.2.2018 kl. 09:47
En känsla av frid kan vara ett tecken på att du är på rätt väg.

Guds ledning. Att fatta stora livsbeslut hör till det mest skrämmande som finns. 15.2.2018 kl. 12:44
Mikael Lindfelt är professor i systematisk teologi och dekanus för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid ÅA.

Vaccin. Vilken roll har synen på hälsa i en människas liv? Har attityd till vaccin samband med andra övertygelser? Teologer och psykologer från Åbo Akademi och Åbo universitet startade ett nytt forskningsprojekt. 15.2.2018 kl. 10:11
Slutet nått

jämlikhet. I september i fjol grundade kyrkostyrelsen ett jämlikhetspris som delas ut för första gången nu i maj. Nu söker man kandidater till priset. 16.3.2018 kl. 08:38

Jerusalem. Guatemala blir det andra landet efter USA som flyttar sin ambassad i Israel från Tel Aviv till Jerusalem. 16.3.2018 kl. 08:35

Jubileum. Tisdagen den 6 mars har det gått trettio år sedan de första kvinnorna prästvigdes. 1.3.2018 kl. 07:15